Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Авто кредит

Како да добиете најдобар авто кредит?

Авто кредит е еден од најчестите начини за финансирање на ново возило. Но, како да добиете најдобар авто кредит? Прво, треба да го проучите пазарот и да ги споредите понудите на различните банки и финансиски институции. Важно е да знаете колку пари ви требаат и колку можете да си дозволите да плаќате месечно.

Следно, треба да проверите вашата кредитна историја. Ако имате лош кредитен рекорд, можеби ќе имате проблеми да добиете добра понуда за авто кредит. Во тој случај, можете да разгледате опцијата за заедничко заемување со некој со подобра кредитна историја.

Друг фактор кој треба да го земете во предвид при одбирање на авто кредит е каматната стапка.

Високата каматна стапка може да значи дека ќе плаќате повеќе пари во долг рок. Затоа, треба да се потрудите да го добиете најнизкиот возможен каматен процент.

Исто така, треба да проверите дали има некои скриени трошоци како што се такси за обработка на заемот или надоместоци за рано погашување на кредитот.

На крај, важно е да го разгледате периодот на отплата на кредитот. Доколку го продолжите периодот на отплата, ќе плаќате повеќе пари во долг рок. Затоа, треба да се потрудите да го скратите периодот на отплата на кредитот, доколку е тоа можно.

Со овие совети, можете да го добиете најдобар авто кредит за вас и да го купите возилото што го сакате. Но, не заборавајте да го проучите пазарот и да ги споредите понудите пред да се одлучите за кредит.

Кои се најважните фактори при одбирање на авто кредит?

Кога одбирате авто кредит, има неколку важни фактори кои треба да ги земете во предвид. Прво, треба да разгледате кредитните услови на различните банки и финансиски институции. Важно е да знаете колку пари ви требаат и колку можете да си дозволите да плаќате месечно.

Следно, треба да проверите каматната стапка на кредитот.

Високата каматна стапка може да значи дека ќе плаќате повеќе пари во долг рок. Затоа, треба да се потрудите да го добиете најнизкиот возможен каматен процент.

Друг важен фактор е периодот на отплата на кредитот. Доколку го продолжите периодот на отплата, ќе плаќате повеќе пари во долг рок. Затоа, треба да се потрудите да го скратите периодот на отплата на кредитот, доколку е тоа можно.

Исто така, треба да проверите дали има некои скриени трошоци како што се такси за обработка на заемот или надоместоци за рано погашување на кредитот. Овие трошоци можат да значат дека ќе плаќате повеќе пари од очекуваното.

Кога одбирате авто кредит, треба да земете во предвид и вашата кредитна историја. Ако имате лош кредитен рекорд, можеби ќе имате проблеми да добиете добра понуда за авто кредит.

Во тој случај, можете да разгледате опцијата за заедничко заемување со некој со подобра кредитна историја.

На крај, треба да земете во предвид и вашите лични потреби и предности. Дали сакате да имате пониски месечни рати или да го платите кредитот што е можно најбрзо? Ова е лична одлука, но е важно да ја направите со знаење на сите фактори кои влијаат врз кредитот.

Со овие фактори во предвид, можете да го одберете најдобриот авто кредит за вас и да го купите возилото што го сакате. Но, не заборавајте да го проучите пазарот и да ги споредите понудите пред да се одлучите за кредит.

Како да го рефинансирате вашиот авто кредит и да заштедите пари?

Ако веќе имате авто кредит, можеби сакате да го рефинансирате за да заштедите пари. Рефинансирањето на авто кредитот може да ви помогне да го намалите месечниот износ на ратата или да го скратите периодот на отплата.

Прво, треба да проверите вашата кредитна историја.

Ако вашата кредитна историја е подобра од кога сте ја земале авто кредитот, можеби ќе можете да добиете подобри услови за рефинансирање.

Следно, треба да ги проучите понудите на различни банки и финансиски институции. Важно е да знаете колку пари ви требаат и колку можете да си дозволите да плаќате месечно.

Кога ги проучувате понудите, треба да земете во предвид каматната стапка и периодот на отплата.

Рефинансирањето на авто кредитот може да ви помогне да го намалите месечниот износ на ратата или да го скратите периодот на отплата.

Исто така, треба да проверите дали има некои скриени трошоци како што се такси за обработка на заемот или надоместоци за рано погашување на кредитот. Овие трошоци можат да значат дека ќе плаќате повеќе пари од очекуваното.

Кога ќе го рефинансирате авто кредитот, треба да земете во предвид и вашите лични потреби и предности. Дали сакате да имате пониски месечни рати или да го платите кредитот што е можно најбрзо? Ова е лична одлука, но е важно да ја направите со знаење на сите фактори кои влијаат врз кредитот.

Со овие совети, можете да го рефинансирате вашиот авто кредит и да заштедите пари. Но, не заборавајте да го проучите пазарот и да ги споредите понудите пред да се одлучите за рефинансирање на кредитот.

         
Оценка: 4.6 / 5 (495 oценка)

Home » Авто кредит