Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 18:53


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Асет банк софия

История на Асет банк софия

Асет банк софия е банка, която е основана през 1993 година в България. Тя е една от най-големите банки в страната и предлага различни финансови услуги на своите клиенти. Банката е известна със своята иновативност и ефективност, като се стреми да предоставя висококачествени услуги на своите клиенти.

Асет банк софия е банка, която се развива бързо и успешно през годините.

Тя е основана като Търговска кредитна банка, но през 2000 година е преименувана на банка със седалище в София. От тогава насам, банката се развива стремително и предлага различни услуги на своите клиенти.

Една банка с богата история се намира в София. Тя е била основана през 1993 година и от тогава насам е предоставяла качествени услуги на своите клиенти. Банката е известна със своята ефективност и иновативност, като се стреми да предоставя висококачествени услуги на своите клиенти.

Услуги на Асет банк софия

Асет банк софия предлага разнообразни финансови услуги на своите клиенти. Банката е известна със своята ефективност и иновативност, като постоянно се стреми да подобрява услугите си. Тук са някои от услугите, които предлага Асет банк софия:

1.

Банкови услуги: Банката предлага различни видове банкови услуги, като сметки, кредитни карти, заеми, депозити и много други. Те са налични за всички клиенти на банката и могат да бъдат използвани за различни цели.

2. Инвестиционни услуги: Различни видове инвестиционни услуги се предлагат от банката в София, включително акции, облигации, инвестиционни фондове и други. Те са налични за всички клиенти на банката и могат да бъдат използвани за инвестиции в различни области.

3.

Онлайн услуги: Банката предлага различни онлайн услуги, като интернет банкиране, мобилно банкиране и други. Те са много удобни за клиентите на банката, тъй като могат да използват услугите на банката от всяко място и по всяко време.

4. Финансово съдействие: Банката предлага финансова подкрепа на своите клиенти, като им помага да управляват финансовите си нужди.

Банката предлага различни видове заеми и кредити, които могат да бъдат използвани за различни цели.

Една банка в София предлага множество финансови услуги на своите клиенти. Банката е известна със своята ефективност и иновативност, като постоянно се стреми да подобрява услугите си. Клиентите на банката могат да използват услугите й за различни цели, като банкови услуги, инвестиционни услуги, онлайн услуги и финансово съдействие. Тези услуги са налични за всички клиенти на банката и могат да бъдат използвани за различни нужди.

Клиенти на Асет банк софия

Клиентите на тази банка са много разнообразни и могат да бъдат от различни сектори на икономиката. Банката предлага услуги на малки, средни и големи компании, както и на индивидуални клиенти. Ето някои от типовете клиенти, които използват услугите на Асет банк софия:

1.

Малки и средни предприятия: Банката предлага различни видове услуги на малки и средни предприятия, като заеми, кредити, сметки и други. Тези услуги са много важни за малките и средните предприятия, които имат нужда от финансова подкрепа за развитието на бизнеса си.

2. Големи компании: Банката предлага услуги на големи компании, като заеми, кредити, инвестиционни услуги и други.

Тези услуги са много важни за големите компании, които имат нужда от финансова подкрепа за развитието на бизнеса си.

3. Индивидуални клиенти: Банката предлага различни видове услуги на индивидуални клиенти, като заеми, кредити, сметки, кредитни карти и други. Тези услуги са много важни за индивидуалните клиенти, които имат нужда от финансова подкрепа за различни цели.

Клиентите на тази банка са много разнообразни и могат да бъдат от различни сектори на икономиката.

Банката предлага услуги на малки, средни и големи компании, както и на индивидуални клиенти. Тези услуги са много важни за клиентите на банката, които имат нужда от финансова подкрепа за развитието на бизнеса си или за личните им нужди. Банката има широк кръг от услуги, които могат да бъдат използвани от клиентите й, като заеми, кредити, сметки, кредитни карти, инвестиционни услуги и други. Тези услуги са на разположение на всички клиенти на банката и могат да бъдат използвани за различни цели.

         
Оценка: 4.9 / 5 (462 oценка)

Home » Асет банк софия