Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Асет банк

История на Асет банк: от създаването до днес

Асет банк е една от най-големите банки в България, която предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Основана е през 2007 година и оттогава се развива бързо и успешно.

Историята на Асет банк започва с основаването на банката през 2007 година. От самото начало, банката се фокусира върху предоставянето на качествени финансови услуги на своите клиенти. През следващите години се очаква бързо развитие на една банка, която успява да нарасне своята клиентска база и да предложи нови и иновативни продукти.

През 2012 година банката ЦКБ бе придобита и това направи Асет банк една от най-големите банки в България. Тази сделка позволява на банката да разшири своите услуги и да увеличи своята клиентска база.

През 2016 година една от водещите банки в страната придобива „Пиреос Банк България“. Тази сделка допълнително засилва позицията на нашата финансова институция на българския пазар.

Днес една от най-големите банки в България предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Банката продължава да се развива и да иновира, за да отговаря на нуждите на своите клиенти.

Услуги на Асет банк: кредити, депозити и други финансови продукти

Асет банк предлага множество финансови продукти и услуги на своите клиенти. Ето някои от тях:

Кредити – Асет банк предлага различни видове кредити, като лични кредити, ипотечни кредити и бизнес кредити. Те са на разположение на физически лица и компании, които желаят да финансират различни цели и проекти. Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на заемите.

Предлагаме различни видове депозити, включително срочни депозити, спестовни депозити и депозити с висок лихвен процент. Те са на разположение на физически лица и компании, които желаят да инвестират своите пари и да получат добри доходи. Банката предлага гъвкави условия за откриване и управление на депозитите. Има множество видове кредитни карти на достъпни цени, които предлагат различни банки, включително класически, златни и платинени карти.

Те позволяват на клиентите да извършват покупки на различни места и да получават наградни точки или други бонуси. Банката предлага гъвкави условия за използване и погасяване на кредитните карти. Удобната и сигурна онлайн платформа за банкиране на една банка предлага възможност на клиентите да управляват своите финанси от всяко място и по всяко време. Те могат да проверят своите баланси, да извършват преводи, да плащат сметки и да получават известия за транзакциите си.

Банката предлага гъвкави условия за регистрация и използване на онлайн банкирането. Различни видове инвестиционни продукти са на разположение в банковата система, която е специализирана в тази област. Те са на разположение на клиентите, които желаят да инвестират своите пари и да получат добри доходи. Банката предлага гъвкави условия за инвестиране и управление на портфейлите.

Развитие на Асет банк: стратегии и планове за бъдещето

Асет банк има ясна стратегия за бъдещето и планове за развитие на своите услуги и продукти. Ето някои от тези стратегии и планове:

Развитие на цифрови услуги – Асет банк работи усилено по развитието на своите цифрови услуги, за да предостави на клиентите си по-голямо удобство и лесен достъп до финансовите си продукти.

Банката планира да разшири своето онлайн банкиране и да предложи нови и иновативни цифрови продукти, като например мобилно банкиране и електронни портфейли. Развитие на продукти за малки и средни предприятия – една финансова институция има за цел да подкрепи малките и средни предприятия в България, като предлага на тези компании специализирани финансови продукти и услуги. Банката планира да разшири своите бизнес услуги и да предложи нови и иновативни продукти за тези компании, като например бизнес кредити, факторинг и лизинг.

Развитието на услугите за инвестиции е насочено към разширяване на възможностите за клиентите на банката и предлагане на по-широк спектър от инвестиционни продукти. Банката планира да разшири своите услуги за управление на портфейли и да предложи нови и иновативни инвестиционни продукти, като например фондове и облигации.

Развитието на корпоративната социална отговорност има за цел да бъде активен участник в развитието на обществото и да подкрепя социално отговорните инициативи. Банката планира да увеличи своята активност в тази област и да предложи на клиентите си възможности за участие в различни социални проекти. В заключение, една банка има ясна и амбициозна стратегия за развитие на своите услуги и продукти. Банката продължава да иновира и да разширява своето портфолио от финансови продукти, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

         
Оценка: 4.9 / 5 (176 oценка)

Home » Асет банк