Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Асет банк

История и развитие на Асет банк

Асет банк е един от водещите банки в страната и има богата история и развитие. Банката е основана през 1994 година и оттогава се превръща в надежден и иновативен финансов институт.

През годините Асет банк успява да разшири своето присъствие в страната, като отваря нови клонове и предлага разнообразни продукти и услуги на своите клиенти. Банката се стреми да отговори на нуждите на всеки един клиент, като предлага различни видове кредити, депозити, инвестиционни възможности и други финансови продукти.

Една от ключовите ценности на банката е качеството на обслужването. Банката се грижи за своите клиенти и им предоставя персонализирано и професионално обслужване.

Служителите на една финансова институция са обучени и компетентни, за да помогнат на клиентите да вземат най-доброто решение за тях.

През годините Банката на Асет е успяла да се утвърди като надежден и стабилен финансов партньор. Банката има добра репутация и е известна със своята отговорност и надеждност. Клиентите на банката могат да бъдат спокойни, че техните финансови средства са в безопасни ръце.

В заключение, една от водещите банки в страната, с богата история и развитие, е Банка Асет. Банката предлага разнообразни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката Асет е известна с отговорността и надеждността си и се стреми да предостави на своите клиенти най-доброто обслужване.

Продукти и услуги, предлагани от Асет банк

Асет банк предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните нужди на клиентите. Една от основните услуги, предлагани от банката, е предоставянето на кредити.

Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Кредитите на Асет банк са с конкурентни лихви и гъвкави условия за погасяване, което ги прави достъпни и удобни за клиентите.

Освен кредитите, банката предлага и разнообразни банкови услуги. Тези услуги включват откриване на банкови сметки, издаване на дебитни и кредитни карти, преводи и плащания, както и онлайн банкиране.

Банката се стреми да предостави удобство и леснодостъпност на своите клиенти чрез различни канали за обслужване, включително физическите клонове, онлайн платформи и мобилни приложения.

Освен традиционните банкови услуги, Банката на активите предлага и инвестиционни възможности. Банката предоставя консултации и помощ на клиентите си при инвестирането на техните финансови средства.

Това включва инвестиции в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти. Банката се стреми да предложи на клиентите си възможности за растеж и печалба чрез правилно управление на техните инвестиции.

В заключение, Банкът на Активи предлага широк спектър от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката предоставя различни видове кредити, банкови услуги и инвестиционни възможности. Клиентите на банката могат да се възползват от удобството и гъвкавостта на предоставените услуги, което ги прави предпочитан избор за финансов партньор.

Корпоративна социална отговорност на Асет банк

Асет банк е известен не само със своите продукти и услуги, но и със своята корпоративна социална отговорност. Банката се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринася за неговото благо.

Една от основните области, в които Асет банк проявява своята социална отговорност, е подкрепата на образованието. Банката осигурява финансова помощ и ресурси за образователни институции и проекти, които подпомагат развитието на младите хора. Това включва стипендии за студенти, подкрепа за училища и университети, както и организиране на образователни събития и програми.

Освен образованието, банката се ангажира и с други социални причини.

Банката подкрепя културни и спортни събития, които обогатяват обществото и привличат вниманието към тези области. Това включва спонсорство на изложби, фестивали, спортни състезания и други събития, които създават възможности за развитие и насърчават талантите.

Банката също така активно се ангажира в различни благотворителни и обществени инициативи.

Банката за активи подпомага организации и проекти, които помагат на хора в нужда, насърчават здравето и доброто благополучие на обществото. Това включва подкрепа за болници, домове за деца без родители, социални програми и други подобни инициативи.

В заключение, Банкът на Активи е ангажиран с корпоративна социална отговорност и допринася за обществото. Банката подкрепя образованието, културата, спорта и различни благотворителни и обществени инициативи. Това го прави не само финансов институт, но и активен участник в обществото, който се грижи за благополучието и развитието на хората.

         
Оценка: 4.9 / 5 (176 oценка)

Home » Асет банк