Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : понеделник 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка алианц

История на Банка Алианц: От първите стъпки до днес

Банка Алианц е една от най-големите банки в света, която предлага широка гама от финансови услуги на своите клиенти. Тя е основана през 1870 година в Мюнхен, Германия, като Allianz Versicherungs-AG. През 1890 година компанията започва да предлага и банкови услуги, като създава Allianz Bankverein.

През 1990 година Allianz Bankverein се обединява с Dresdner Bank AG, за да създадат Dresdner Bank AG Allianz Group. Това обединение довежда до създаването на една от най-големите финансови групи в света.

През 2001 година Dresdner Bank AG Allianz Group се преименува на Allianz Group.

През 2006 година Allianz Group придобива Dresdner Bank AG и я преименува на Allianz Bank. Това обединение довежда до създаването на една от най-големите банки в Европа. През 2012 година Allianz Bank се преименува на Allianz Bank Bulgaria AD.

Днес Банка Алианц е една от най-големите банки в България, която предлага широка гама от финансови услуги на своите клиенти. Тя има мрежа от над 100 офиса в цялата страна и предлага кредити, депозити, инвестиции и други финансови продукти. Банката е известна със своята стабилност и надеждност, като една от най-големите банки в света.

Финансови услуги на Банка Алианц: Кредити, депозити и инвестиции

Банка Алианц предлага широка гама от финансови услуги на своите клиенти в България. Тя предлага кредити за физически и юридически лица, като предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Банката предлага и депозити, като клиентите могат да избират между различни видове депозити, включително срочни депозити, спестовни депозити и други.

Банка Алианц предлага и инвестиционни продукти, като клиентите могат да избират между различни видове инвестиции, включително акции, облигации, фондове и други. Банката предлага и услуги за управление на активи, като помага на клиентите да управляват своите инвестиции по ефективен начин.

Банка Алианц предлага и други финансови услуги, като застраховки, плащания и международни трансфери. Клиентите могат да избират между различни видове застраховки, включително автомобилни застраховки, застраховки на имущество и животни застраховки.

Банката предлага и услуги за плащания, като клиентите могат да използват различни видове карти за плащане и мобилни приложения за плащания. Банката предлага и услуги за международни трансфери, като помага на клиентите да прехвърлят пари в чужбина по бърз и сигурен начин.

Банка Алианц е известна със своята иновативност и технологичност. Тя предлага различни онлайн услуги, като интернет банкиране, мобилно банкиране и други. Клиентите могат да използват тези услуги, за да управляват своите финанси по-ефективно и удобно.

Банка Алианц е една от най-големите банки в света, която предлага широка гама от финансови услуги на своите клиенти в България. Банката е известна със своята стабилност и надеждност, като една от най-големите банки в света.

Банка Алианц в България: Развитие и перспективи за бъдещето

Банка Алианц е една от най-големите банки в света, която има присъствие в повече от 70 държави по света. В България Банка Алианц е присъствена от 2003 година и е една от най-големите банки в страната. Банката предлага широка гама от финансови услуги на своите клиенти, като има мрежа от над 100 офиса в цялата страна.

Банка Алианц в България е известна със своята стабилност и надеждност. Тя е една от най-големите банки в страната и има дългогодишен опит в предоставянето на финансови услуги на своите клиенти. Банката има силна финансова база и е в състояние да предоставя конкурентни условия на своите клиенти.

Банка Алианц в България има амбициозни планове за бъдещето.

Тя се стреми да разшири своята мрежа от офиси в страната и да предоставя нови и иновативни финансови продукти на своите клиенти. Банката също така има за цел да развие своите онлайн услуги, за да улесни своите клиенти в управлението на своите финанси.

Банка Алианц в България е активна в обществените дела и подкрепя различни инициативи и проекти в страната. Тя се стреми да бъде активен участник в развитието на българската икономика и да подпомага различни социални и културни инициативи.

Банка Алианц в България е една от най-големите и най-успешните банки в страната. Тя предлага широка гама от финансови услуги на своите клиенти и има дългогодишен опит в предоставянето на финансови услуги. Банката има амбициозни планове за бъдещето и се стреми да бъде активен участник в развитието на българската икономика.

         
Оценка: 4.8 / 5 (406 oценка)

Home » Банка алианц