Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 17:17


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка бнб

История на Банка БНБ

История на Банка БНБ

Банка БНБ е една от най-големите банки в България и има дълга история, която започва през 1879 година. Тогава е създадена Българска народна банка, която е първата българска банка. През 1947 година тя е национализирана и преименувана на Държавна банка на Народната република България.

След края на комунистическия режим през 1990 година, банката е преобразувана в Българска народна банка.

През 1999 година Българската народна банка е преобразувана в Банка БНБ, която е частна банка. Тя е създадена с цел да предоставя на клиентите си висококачествени банкови услуги и да подпомага икономическото развитие на България.

Оттогава насам Банка БНБ е една от най-успешните банки в България и има много доволни клиенти.

Банка БНБ е известна със своята стабилност и надеждност. Тя има много опит в банковия сектор и е наясно с всички предизвикателства, които могат да се появят.

Банката има много квалифицирани служители, които са готови да помогнат на клиентите си във всяка ситуация.

Банка БНБ е една от най-големите банки в България и продължава да се развива. Тя предлага много услуги, които могат да отговорят на нуждите на всеки клиент. Банката има много доволни клиенти и продължава да бъде една от най-успешните банки в България.

Услуги на Банка БНБ

Услуги на Банка БНБ

Банка БНБ предлага много услуги, които могат да отговорят на нуждите на всеки клиент. Тя предлага различни видове банкови сметки, кредити, депозити, карти и други услуги.

Една от най-популярните услуги на Банка БНБ е онлайн банкирането. Това е удобен начин за клиентите да управляват своите сметки, да правят преводи и да плащат сметки от вкъщи или от офиса си.

Онлайн банкирането на Банка БНБ е много сигурно и лесно за използване.

Банката предлага и различни видове кредити. Те могат да бъдат лични, за жилище, за автомобил или за бизнес. Кредитите на Банка БНБ са с конкурентни лихви и гъвкави условия за погасяване.

Друга услуга, която предлага Банка БНБ, е депозитите.

Те са подходящи за клиентите, които искат да спестят пари и да получат по-висок доход. Депозитите на Банка БНБ са с различни срокове и лихви, които могат да отговорят на нуждите на всеки клиент.

Банката предлага и различни видове карти. Те могат да бъдат дебитни или кредитни карти, които могат да се използват за плащания в магазини, онлайн или в чужбина.

Картите на Банка БНБ са със защита от измами и могат да бъдат използвани по всяко време и навсякъде.

Банка БНБ предлага и други услуги, като застраховки, инвестиционни продукти и много други. Тя има много опит в банковия сектор и е наясно с нуждите на своите клиенти.

В крайна сметка, Банка БНБ е една от най-добрите банки в България, която предлага много услуги, които могат да отговорят на нуждите на всеки клиент. Тя има много доволни клиенти и продължава да бъде една от най-успешните банки в България.

Корпоративна отговорност на Банка БНБ

Корпоративна отговорност на Банка БНБ

Банка БНБ е една от най-големите банки в България и има много важна роля в икономическото развитие на страната. Тя е наясно с важността на корпоративната отговорност и има много инициативи, които са насочени към подпомагане на обществото и околната среда.

Банката има много програми, които са насочени към подпомагане на младите хора, образованието и културата.

Тя предоставя стипендии и грантове за студенти и ученици, които имат нужда от финансова помощ. Банката също така подпомага културните събития и проекти, които са насочени към развитието на културата в България.

Банка БНБ е наясно с важността на опазването на околната среда и има много инициативи, които са насочени към това. Тя подпомага проекти, които са насочени към опазването на природата и намаляването на въглеродните емисии.

Банката също така има много програми, които са насочени към енергийна ефективност и устойчиво развитие.

Банка БНБ е наясно с важността на социалната отговорност и има много инициативи, които са насочени към това. Тя подпомага проекти, които са насочени към подпомагане на хора в нужда и на хора с увреждания.

Банката също така има много програми, които са насочени към подпомагане на здравеопазването и социалната интеграция.

В крайна сметка, Банка БНБ е една от най-добрите банки в България, която има много важна роля в икономическото развитие на страната. Тя е наясно с важността на корпоративната отговорност и има много инициативи, които са насочени към подпомагане на обществото и околната среда. Банката има много доволни клиенти и продължава да бъде една от най-успешните банки в България.

         
Оценка: 4.6 / 5 (470 oценка)

Home » Банка бнб