Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка бургас

История на Банка Бургас

История на Банка Бургас

Банка Бургас е една от най-старите банки в България, която е основана през 1871 година. Тя е била създадена като Бургаска кредитна каса и е била първата банка в града. През 1906 година касата е преобразувана в Бургаска банка, която е била една от най-големите банки в България през 20-те години на миналия век.

През 1946 година Бургаската банка е национализирана и е преобразувана в Държавна банка на България.

След края на комунистическия режим през 1990 година, банката е приватизирана и е преобразувана в Банка Бургас.

Днес Банка Бургас е една от водещите банки в България, която предлага широк спектър от банкови услуги на своите клиенти. Банката има множество филиали в цялата страна и е известна с високото качество на своите услуги и професионалното отношение към клиентите. Банката е изградила силна репутация на надежден и стабилен финансов институт, който е готов да отговори на нуждите на своите клиенти във всяка ситуация.

Филиали на Банка Бургас

Филиали на Банка Бургас

Банка Бургас има множество филиали в цялата страна, които предлагат банкови услуги на своите клиенти. Филиалите на Банка Бургас са разположени в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас и други. Банката има също така и мрежа от банкомати, които са разположени на различни места в страната.

Филиалите на Банка Бургас предлагат широк спектър от банкови услуги на своите клиенти, включително депозитни сметки, кредити, кредитни карти, онлайн банкиране и други. Клиентите на банката могат да получат персонализирано обслужване и професионални консултации от опитните банкови служители.

Филиалите на Банка Бургас са оборудвани с модерни технологии и средства за сигурност, които гарантират защитата на личните данни и финансовите средства на клиентите.

Банката има силна репутация на надежден и стабилен финансов институт, който е готов да отговори на нуждите на своите клиенти във всяка ситуация.

Филиалите на Банка Бургас са разположени на удобни места, които са лесно достъпни за клиентите. Банката има и онлайн платформа, която позволява на клиентите да извършват банкови операции от всяко място и по всяко време. Това прави Банка Бургас една от най-удобните и достъпни банки в България.

Филиалите на Банка Бургас са място, където клиентите могат да получат професионално и персонализирано обслужване, което отговаря на техните нужди и изисквания. Банката има за цел да предоставя на своите клиенти най-доброто в областта на банковите услуги и да им помага да постигнат своите финансови цели и амбиции.

Клиенти на Банка Бургас

Клиенти на Банка Бургас

Банка Бургас е изборът на много клиенти в България, които търсят надежден и стабилен финансов институт. Банката има широк кръг от клиенти, включително физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и др.

Физическите лица са един от най-големите сегменти от клиентите на Банка Бургас. Банката предлага различни видове депозитни сметки, кредити, кредитни карти и други услуги, които отговарят на нуждите на физическите лица. Клиентите на банката могат да получат персонализирано обслужване и професионални консултации от опитните банкови служители.

Малките и средни предприятия са също един от големите сегменти от клиентите на Банка Бургас.

Банката предлага различни видове кредити, депозитни сметки, онлайн банкиране и други услуги, които помагат на предприятията да постигнат своите финансови цели и да развият бизнеса си. Клиентите на банката могат да получат персонализирано обслужване и професионални консултации от опитните банкови служители.

Големите корпорации са също един от големите сегменти от клиентите на Банка Бургас. Банката предлага различни видове услуги, които отговарят на нуждите на големите корпорации. Клиентите на банката могат да получат персонализирано обслужване и професионални консултации от опитните банкови служители.

Банка Бургас е изборът на много клиенти в България, които търсят надежден и стабилен финансов институт. Банката има за цел да предоставя на своите клиенти най-доброто в областта на банковите услуги и да им помага да постигнат своите финансови цели и амбиции.

         
Оценка: 4.8 / 5 (260 oценка)

Home » Банка бургас