Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:59


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск ад

Историја на Банка ДСК АД

Историја на Банка ДСК АД

Банка ДСК АД е една од најстарите банки во Бугарија, со богата историја која започнала пред повеќе од 60 години. Банката била основана во 1951 година под името Държавна спестовна каса, а во 1999 година прераснала во Банка ДСК АД.

Во текот на годините, Банка ДСК АД имала значајна улога во развојот на бугарската економија, со многу успешни проекти и инвестиции.

Банката има долга традиција во обезбедување на кредити и финансиски услуги за граѓаните и бизнис секторот, што ја прави една од најпопуларните банки во земјата.

Во 2003 година, Банка ДСК АД станала дел од групацијата на УниКредит, една од најголемите банки во Европа. Оваа интеграција ја засилува позицијата на Банка ДСК АД на бугарскиот финансиски пазар, што и овозможува да понуди повеќе услуги и продукти на своите клиенти.

Денес, Банка ДСК АД е една од најголемите банки во Бугарија, со многу успешни проекти и иновации. Банката продолжува да го засилува својот имидж на позитивен и одговорен финансиски институт, кој ги задоволува потребите на своите клиенти и го поддржува развојот на бугарската економија.

Финансиска стабилност на Банка ДСК АД

Финансиска стабилност на Банка ДСК АД

Банка ДСК АД е една од најстабилните банки во Бугарија, со силна финансиска позиција и добро управување на ризиците. Банката има долга традиција во обезбедување на квалитетни финансиски услуги и продукти, што ја прави една од најпопуларните банки во земјата.

Банката ДСК АД има стабилна финансиска позиција, со добро капитално покривање и ниски нивоа на неплатежна ризика. Банката има добро управување на ризиците и строго следи сите регулативни стандарди и законски прописи.

Оваа стабилност и одговорност на Банка ДСК АД ја прави доверлива банка за клиентите и инвеститорите.

Банката ДСК АД постојано работи на подобрување на својата финансиска стабилност, со инвестирање во нови технологии и иновации. Банката има силна присутност на интернет платформите, што и овозможува на клиентите да ги користат услугите и продуктите на Банка ДСК АД од каде и да се наоѓаат.

Банката ДСК АД има и силна мрежа на филијали и банкомати, што и овозможува на клиентите да ги користат услугите на Банка ДСК АД на многу лесен и достапен начин. Банката има и добро развиена мрежа на корпоративни клиенти, што и овозможува на Банка ДСК АД да ги поддржува бизнисите во земјата.

Во целост, Банка ДСК АД е една од најстабилните и најдоверливите банки во Бугарија, со силна финансиска позиција и добро управување на ризиците. Банката продолжува да го засилува својот имидж на одговорен и иновативен финансиски институт, кој ги задоволува потребите на своите клиенти и го поддржува развојот на бугарската економија.

Иновации и технологии во Банка ДСК АД

Иновации и технологии во Банка ДСК АД

Банка ДСК АД е една од најиновативните банки во Бугарија, со постојано инвестирање во нови технологии и услуги. Банката има силна присутност на интернет платформите, што и овозможува на клиентите да ги користат услугите и продуктите на Банка ДСК АД од каде и да се наоѓаат.

Банката ДСК АД има и мобилна апликација, која е достапна за сите клиенти на Банка ДСК АД. Оваа апликација им овозможува на клиентите да ги користат услугите на Банка ДСК АД на многу лесен и достапен начин, од каде и да се наоѓаат. Клиентите можат да ги следат своите трансакции, да ги плаќаат сметките и да ги купуваат продуктите на Банка ДСК АД преку мобилната апликација.

Банката ДСК АД има и електронска банкарска услуга, која им овозможува на клиентите да ги користат услугите на Банка ДСК АД преку интернет.

Оваа услуга е достапна за сите клиенти на Банка ДСК АД, кои имаат пристап до интернет. Клиентите можат да ги следат своите трансакции, да ги плаќаат сметките и да ги купуваат продуктите на Банка ДСК АД преку електронската банкарска услуга.

Банката ДСК АД има и силна присутност на социјалните мрежи, каде што има активни профили на Фејсбук, Инстаграм и Линкедин. Оваа присутност на социјалните мрежи им овозможува на клиентите да ги следат најновите вести и информации за Банка ДСК АД, како и да комуницираат со Банка ДСК АД преку пораки.

Во целост, Банка ДСК АД е една од најиновативните банки во Бугарија, со постојано инвестирање во нови технологии и услуги. Банката продолжува да го засилува својот имидж на иновативен и одговорен финансиски институт, кој ги задоволува потребите на своите клиенти и го поддржува развојот на бугарската економија.

         
Оценка: 4.6 / 5 (398 oценка)

Home » Банка дск ад