Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск бургас център

История и развитие на Банка ДСК Бургас Център

Банка ДСК Бургас Център е една от водещите банки в региона на Бургас. Тя има дълга история, която започва още през 1951 година, когато е създадена като Държавна спестовна каса. Оттогава насам, банката е преминала през множество промени и развитие, за да стане това, което е днес.

През годините, Банка ДСК Бургас Център е насърчавала финансовото развитие в региона, като предоставя широк спектър от банкови услуги на своите клиенти. Тя е изградила стабилна репутация и доверие сред своите клиенти, което я прави предпочитан избор за много хора.

Банката предлага различни видове банкови услуги, включително внасяне и теглене на пари, откриване на банкови сметки, кредитиране на физически и юридически лица, издаване на дебитни и кредитни карти, както и други услуги, свързани със защитата на клиентската информация и електронното банкиране.

Банката също така предлага различни предложения за своите клиенти, като инвестиционни възможности, застрахователни услуги, пенсионни програми и други.

Тя се стреми да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти, като предлага индивидуални решения и персонализирано обслужване.

Банка ДСК Бургас Център играе важна роля в икономическото развитие на региона. Тя предоставя финансова подкрепа на малки и средни предприятия, които са двигател на икономиката. Банката активно участва в различни инициативи и проекти, които имат за цел да стимулират икономическия растеж и развитие в региона.

Съвременната Банка ДСК Бургас Център е силна и надеждна институция, която продължава да развива и подобрява своите услуги, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Тя е активен участник в икономическото развитие на региона и продължава да играе важна роля в банковия сектор на Бургас.

Услуги и предложения на Банка ДСК Бургас Център

Банка ДСК Бургас Център предлага разнообразие от услуги и предложения за своите клиенти. Тя се стреми да отговори на различните нужди и изисквания на своите клиенти, като предлага индивидуални решения и персонализирано обслужване.

Една от основните услуги, които предлага Банка ДСК Бургас Център, е откриването и управлението на банкови сметки.

Клиентите могат да избират между различни видове сметки, включително текущи сметки, сметки за спестявания и валутни сметки. Банката осигурява удобни и сигурни начини за внасяне и теглене на пари, както и онлайн достъп до сметките през интернет и мобилни приложения.

Освен банковите сметки, Банка ДСК Бургас Център предлага и различни видове кредитиране. Тя предоставя кредити на физически и юридически лица, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на кредитите, което я прави предпочитан избор за много клиенти.

Банката също така предлага различни видове карти – дебитни и кредитни, които позволяват на клиентите да извършват плащания по света и да използват банкоматите за внасяне и теглене на пари. Тя осигурява и различни застрахователни услуги, включително застраховки на имущество, автомобили и живот.

Банка ДСК Бургас Център също така предлага различни инвестиционни възможности.

Клиентите могат да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации и инвестиционни фондове. Банката предоставя професионални консултации и помощ при избора на най-подходящите инвестиционни възможности за своите клиенти.

Банка ДСК Бургас Център се отличава със своето високо качество на обслужване и стремежа си да отговори на нуждите на своите клиенти. Тя предлага широк спектър от услуги и предложения, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по най-добрия начин. Банката е надежден партньор за всички, които се нуждаят от банкови услуги в региона на Бургас.

Ролята на Банка ДСК Бургас Център в икономическото развитие на региона

Ролята на Банка ДСК Бургас Център в икономическото развитие на региона е от съществено значение. Тя не само предоставя финансови услуги на своите клиенти, но и активно участва в различни инициативи и проекти, които имат за цел да стимулират икономическия растеж и развитие в региона.

Банката играе важна роля в предоставянето на финансова подкрепа на малките и средните предприятия в Бургас и околните населени места. Тя предлага различни видове кредитиране, което помага на бизнесите да развиват и разширяват дейността си. Банката предоставя и консултации и съвети на предприемачите, които им помагат да вземат правилни решения и да постигнат успех в бизнеса си.

Освен финансовата подкрепа на бизнесите, Банка ДСК Бургас Център също така подкрепя и различни социални и културни инициативи в региона.

Тя финансира проекти и събития, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората и да развият културния и образователен сектор.

Банката също така активно участва в програми и проекти, които се фокусират върху опазването на околната среда и устойчивото развитие. Тя финансира иновативни и екологосъобразни проекти, които имат за цел да намалят негативното въздействие върху околната среда и да подобрят качеството на живот на хората.

Банка ДСК Бургас Център е надежден партньор за икономическото развитие на региона. Тя продължава да инвестира в различни инициативи и проекти, които имат за цел да подкрепят и насърчават икономическия растеж и благоденствието на общността. Банката играе важна роля в банковия сектор на Бургас и продължава да бъде предпочитан избор за много клиенти, които се нуждаят от банкови услуги и финансова подкрепа.

         
Оценка: 4.6 / 5 (375 oценка)

Home » Банка дск бургас център