Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск бургас

История и развитие на Банка ДСК Бургас

Банка ДСК Бургас е една от водещите банки в България и има богата история, която започва преди повече от 60 години. От своето създаване през 1951 година, банката се развива бързо и успешно, като става предпочитана институция от голям брой клиенти.

Банката ДСК Бургас е част от Държавна Стопанска Корпорация (ДСК), която е основана през 1951 година и има богат опит в банковия сектор. Банката ДСК Бургас е една от най-старите филиали на ДСК и е изградила силна и устойчива репутация на пазара.

През годините Банка ДСК Бургас е разширила своите услуги и продукти, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Банката предлага широка гама от финансови продукти, включително различни видове кредити, депозити, карти и електронни услуги.

Тя е на разположение на своите клиенти с висококачествено обслужване и конкурентни цени.

Банката ДСК Бургас също така се отличава със своята обществена отговорност и принос за общността. Тя подкрепя различни благотворителни и културни инициативи, като насърчава развитието на образованието и културата в региона. Банката също така участва активно в инициативи за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Със своята дълга и успешна история, Банка ДСК Бургас продължава да бъде предпочитана и надеждна институция за своите клиенти. Тя продължава да развива своите услуги и продукти, за да отговори на съвременните нужди на бизнеса и населението в региона. Банката ДСК Бургас е силна и стабилна финансова институция, която играе важна роля в икономическото развитие на Бургас и региона.

Услуги и продукти на Банка ДСК Бургас

Банка ДСК Бургас предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на различните нужди на своите клиенти. Една от основните услуги, предлагани от банката, е предоставянето на различни видове кредити.

Клиентите имат възможност да изберат между ипотечни кредити, потребителски кредити, автокредити и други. Банката ДСК Бургас предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на кредитите, което я прави предпочитан избор за много хора.

Освен кредити, Банка ДСК Бургас предлага и различни видове депозити. Клиентите имат възможност да открият депозити с различни срокове и лихвени проценти, които отговарят на техните индивидуални финансови цели.

Банката гарантира сигурността на депозитите чрез своята стабилност и репутация на пазара.

Банката ДСК Бургас предлага и различни видове карти, които улесняват ежедневните финансови операции на клиентите. Клиентите могат да изберат между дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти, в зависимост от техните нужди и предпочитания.

Карти на Банка ДСК Бургас се приемат широко, както в България, така и в чужбина, което прави тяхната употреба удобна и практична.

Освен тези основни услуги, Банка ДСК Бургас предлага и различни електронни услуги, които улесняват клиентите в техните финансови операции. Те могат да извършват банкови преводи, да проверяват баланса на своите сметки и да плащат сметки онлайн, без да посещават физическата банкова клонова мрежа. Това освобождава клиентите от излишни разходи и време и ги прави по-ефективни в управлението на своите финанси.

Банка ДСК Бургас се стреми да предоставя на своите клиенти най-добрите услуги и продукти, които отговарят на техните нужди. Благодарение на своята голяма гама от услуги и продукти, банката е предпочитан избор за много хора в Бургас и региона.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Бургас за общността

Банка ДСК Бургас не само предлага различни услуги и продукти на своите клиенти, но също така има и значителен принос за общността, в която действа.

Банката ДСК Бургас осъществява своята обществена отговорност чрез подкрепа на различни благотворителни инициативи. Тя активно се ангажира с местни организации и фондации, които работят в полза на хора в нужда.

Банката подкрепя социални проекти, като например строителството на домове за бездомни и подпомагането на хора с увреждания. Това допринася за подобряване на живота на хората в общността и за създаване на по-добри условия за тях.

Освен благотворителността, Банка ДСК Бургас също така има принос за общността чрез насърчаване на развитието на образованието и културата. Тя подкрепя местни училища и университети, като предоставя стипендии и спонсорира различни образователни проекти.

Банката ДСК Бургас също така подкрепя местни културни събития, фестивали и изложби, които обогатяват културния живот на общността. Тя осигурява финансова подкрепа и помощ за организацията на такива събития, с което допринася за развитието на културата в региона.

Банка ДСК Бургас също така е ангажирана с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Тя подкрепя инициативи, които насърчават енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Банката ДСК Бургас осигурява финансиране за проекти, свързани със зелената енергия, възобновяемите източници на енергия и опазването на природата. Това помага за опазването на околната среда и за създаването на устойчиви и екологично отговорни решения.

С обществената си отговорност и принос за общността, Банка ДСК Бургас не само е успешна финансова институция, но и активен участник в развитието на общността, в която действа. Тя продължава да подкрепя различни благотворителни инициативи, образователни проекти и опазване на околната среда, като се стреми да направи положителна промяна в живота на местните хора и общността като цяло.

         
Оценка: 4.7 / 5 (244 oценка)

Home » Банка дск бургас