Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск велико търново

История и развитие на Банка ДСК Велико Търново

Банка ДСК Велико Търново е една от най-старите и утвърдени банки в региона. Създадена през 1951 година, тя е част от Държавната спестовна каса (ДСК) – най-голямата банкова институция в България. Банката е известна със своята дългогодишна история и непрекъснато развитие.

През годините Банка ДСК Велико Търново се е превърнала в важен играч на банковия пазар в региона. Тя предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката е насочена към удовлетворяване на финансовите нужди на физически и юридически лица, като предлага различни видове кредити, депозити, карти и други банкови услуги.

Банка ДСК Велико Търново се отличава с високо качество на обслужване и иновативни решения.

Тя е на разположение на клиентите си чрез различни канали за комуникация – филиали, онлайн банкиране, мобилно банкиране и др. Банката се стреми да предоставя удобство и леснодостъпност на своите клиенти, като им осигурява възможността да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Банката има значителна роля в икономическото развитие на региона. Тя подкрепя предприемачеството и инвестициите, като предлага специализирани продукти и услуги за бизнес клиентите си. Банката активно участва в реализирането на различни проекти, които имат за цел развитието на икономиката и подобряването на жизнения стандарт на хората в региона.

В заключение, Банка ДСК Велико Търново е водеща банка в региона, която се отличава със своята история, широка гама от услуги и активна роля в икономическото развитие на региона. Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на нарастващите нужди на своите клиенти и да се превърне в надежден и предпочитан финансов партньор.

Услуги и предложения на Банка ДСК Велико Търново

Банка ДСК Велико Търново предлага разнообразни услуги и предложения, които отговарят на финансовите нужди на клиентите. Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на физически и юридически лица, като предлага различни видове кредити, депозити, карти и други банкови услуги.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Велико Търново, е предоставянето на кредити.

Банката предлага разнообразни видове кредити, включително потребителски кредити, ипотечни кредити, автокредити и други. Клиентите имат възможност да получат финансиране за своите нужди, като се възползват от конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Освен кредити, Банка ДСК Велико Търново предлага и различни видове депозити. Клиентите имат възможност да депозират своите средства и да ги увеличават с лихви.

Банката предлага различни видове депозити, включително срочни депозити, спестовни депозити и други, които отговарят на различните нужди на клиентите.

Освен това, Банка ДСК Велико Търново предлага и различни видове карти, които улесняват плащанията и транзакциите на клиентите. Карти като дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти са на разположение на клиентите, които могат да ги използват за плащания в магазини, онлайн покупки и теглене на пари от банкомати.

Банка ДСК Велико Търново се отличава с високо качество на обслужване и иновативни решения.

Тя предлага различни канали за комуникация с клиентите, включително филиали, онлайн банкиране и мобилно банкиране. Клиентите имат възможност да управляват своите финанси по удобен за тях начин, като получават достъп до своите сметки и извършват банкови операции от всяко място и по всяко време.

В заключение, Банка ДСК Велико Търново предлага разнообразни услуги и предложения, които отговарят на финансовите нужди на клиентите. Кредити, депозити и различни видове карти са само част от услугите, предоставяни от банката. Банката се отличава с високо качество на обслужване и удобство за клиентите си, като предлага различни канали за комуникация и управление на финансите.

Ролята на Банка ДСК Велико Търново в икономическото развитие на региона

Ролята на Банка ДСК Велико Търново в икономическото развитие на региона е от съществено значение. Банката играе активна роля в подкрепата на предприемачеството и инвестициите в региона, което допринася за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места.

Банка ДСК Велико Търново предоставя специализирани продукти и услуги за бизнес клиентите си. Тя предлага различни видове кредити за финансиране на бизнес проекти, разширяване на предприятия и инвестиции в нови технологии. Банката също така предоставя консултации и финансови решения, които помагат на предприятията да постигнат своите бизнес цели.

Банката също така подкрепя различни проекти, които имат за цел развитието на икономиката в региона. Тя участва в програми за подкрепа на малките и средните предприятия, които са двигателят на икономическия растеж.

Банката предоставя финансиране и консултации, които помагат на предприятията да развият своя потенциал и да създадат нови работни места.

Банка ДСК Велико Търново също така подкрепя и индивидуалните клиенти в региона. Тя предлага кредити за жилищно строителство и покупка на имоти, което стимулира развитието на недвижимия сектор. Банката също така предоставя кредити за консумация, които помагат на хората да реализират своите лични и семейни проекти.

Ролята на Банка ДСК Велико Търново в икономическото развитие на региона е неотразима. Банката подкрепя предприемачеството, инвестициите и проектите, които допринасят за икономическия растеж и подобряването на жизнения стандарт на хората в региона. Банката продължава да играе важна роля в икономиката на Велико Търново и околните населени места, като предоставя качествени финансови услуги и подкрепа за развитието на бизнеса и индивидуалните клиенти.

         
Оценка: 4.6 / 5 (275 oценка)

Home » Банка дск велико търново