Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск враца

История и развитие на Банка ДСК Враца

Банка ДСК Враца е една от най-големите и влиятелни банки във Враца и региона. Създадена през 1991 година, тя има дълга и успешна история на предоставяне на банкови услуги и продукти на своите клиенти. Банката е част от ДСК Банка, която е една от водещите банки в България.

От самото си създаване, Банка ДСК Враца се стреми да бъде надежден и сигурен финансов партньор за своите клиенти.

Тя предлага широка гама от услуги и продукти, които са насочени към различни сектори и нужди на клиентите. Банката предлага различни видове кредити, вкл. ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити, както и депозитни продукти, инвестиционни възможности и други финансови услуги.

Банката е известна също така със своята обществена отговорност и принос за общността.

Тя активно подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на качеството на живот и развитието на града и региона. Банката участва в различни благотворителни кампании и дарява средства за нуждите на местните общности.

Банка ДСК Враца има дългогодишен опит и експертиза в банковия сектор. Служителите й са професионалисти, които са обучени да предоставят най-добрите финансови решения на своите клиенти.

Банката се стреми да бъде лидер в банковия сектор и да предоставя най-добрите услуги и продукти на своите клиенти.

В заключение, Банка ДСК Враца е водеща банка във Враца и региона. Тя се отличава със своята история, качество на услугите и обществена отговорност. Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да им предостави най-добрите финансови решения.

Услуги и продукти на Банка ДСК Враца

Банка ДСК Враца предлага разнообразие от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Една от основните услуги, предлагани от банката, е откриването и управлението на банкови сметки. Клиентите могат да откриват различни видове сметки, като текущи сметки, сметки за спестявания и сметки за пенсионно осигуряване.

Банката предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да извършват банкови операции от всяко място и по всяко време.

Освен банковите сметки, Банка ДСК Враца предлага и различни видове кредити. Това включва ипотечни кредити за покупка на имоти, потребителски кредити за лични нужди и бизнес кредити за развитие на бизнеса. Банката предлага и кредитни карти, които позволяват на клиентите да използват кредитната линия за покупки и разходи.

Банката също така предлага различни инвестиционни възможности за своите клиенти.

Това включва инвестиционни фондове, облигации и акции. Клиентите могат да избират между различни инвестиционни продукти, в зависимост от техните финансови цели и рисков профил.

Банка ДСК Враца се отличава и със своите специализирани услуги за бизнес клиенти. Тя предлага банкови услуги, които са насочени към нуждите на малки и средни предприятия.

Това включва кредити за развитие на бизнеса, услуги за управление на пари и финансови консултации.

В заключение, Банка ДСК Враца предлага разнообразие от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни типове клиенти. Откриването и управлението на банкови сметки, предлагането на различни видове кредити и инвестиционни възможности, както и специализираните услуги за бизнес клиенти, са само част от това, което Банка ДСК Враца предлага на своите клиенти. Клиентите могат да се възползват от тези услуги, за да управляват своите финанси по най-добрия начин и да постигнат своите финансови цели.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Враца за общността

Банка ДСК Враца е активен участник в общността и има значителен принос за подобряването на качеството на живот в региона. Банката осъществява различни инициативи и дарява средства за подкрепа на обществени проекти и нужди на местната общност.

Една от областите, в които Банка ДСК Враца проявява отговорност към общността, е образованието.

Тя подкрепя различни образователни програми и инициативи, които помагат на младите хора да получат качествено образование и да развият своите умения и таланти. Банката осигурява стипендии и грантове за студенти, които се отличават с академични постижения или се занимават с научни изследвания. Тя също така подкрепя различни образователни институции и проекти, които имат за цел подобряване на образователната среда и условията за учене.

Банката също така активно се ангажира със зелени и екологични инициативи.

Тя подкрепя проекти за опазване на околната среда, развитие на възобновяеми източници на енергия и намаляване на въглеродния отпечатък. Банката инвестира в енергийно ефективни технологии и съоръжения, които помагат за опазване на околната среда и намаляване на замърсяването.

Банката също така се ангажира с различни социални и благотворителни каузи. Тя подкрепя проекти и организации, които помагат на хората в нужда и на уязвимите групи в обществото.

Банката дарява средства за болници, домове за деца без родители, социални кухни и други организации, които предоставят помощ и подкрепа на хората в нужда.

В заключение, Банка ДСК Враца изпълнява своята обществена отговорност и принос за общността чрез подкрепа на различни образователни, екологични и социални инициативи. Банката активно се ангажира с подобряването на качеството на живот в региона и помага на местната общност да се развива и преуспява. Банка ДСК Враца е надежден и отговорен партньор, който се грижи за нуждите и благополучието на своите клиенти и общност.

         
Оценка: 4.7 / 5 (307 oценка)

Home » Банка дск враца