Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск габрово

Историята на Банка ДСК Габрово: От създаването до днес

Банка ДСК Габрово е една от водещите финансови институции в региона и има дълга история, която се простира от създаването й до днес. Основана през 1992 година, Банка ДСК Габрово започна своята дейност с ограничен обхват, но с времето се разраства и развива, ставайки предпочитана банка за много клиенти в града и околностите.

От самото начало, Банка ДСК Габрово се стреми да предоставя на своите клиенти най-добрите финансови услуги и продукти. Със своето богато портфолио от кредити, депозити и други финансови решения, банката успява да отговори на различните нужди и изисквания на клиентите си. Банката също така инвестира значително в технологични иновации, за да осигури по-добро обслужване и удобство за своите клиенти.

През годините, Банка ДСК Габрово се утвърждава като един от водещите банки в региона. Тя е известна със своята надеждност и стабилност, които са основни причини за доверието, което клиентите полагат в нея.

Банката също така активно подкрепя местната общност, като участва в различни благотворителни и културни инициативи.

В днешно време, Банка ДСК Габрово продължава да се развива и да предлага нови и иновативни финансови решения на своите клиенти. Тя се стреми да бъде винаги на разположение за своите клиенти, като предоставя бърз и ефективен достъп до банковите услуги. Банката има силна присъствие в града и околностите, като разполага с няколко отделения и банкомати, които обслужват местната общност.

В заключение, Банка ДСК Габрово е една успешна финансова институция с дълга история и силно присъствие в града и околностите. Тя предлага разнообразни финансови услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката също така е активно ангажирана с местната общност и има значителен принос за нея.

Услугите на Банка ДСК Габрово: Кредити, депозити и други финансови решения

Услугите на Банка ДСК Габрово са съобразени с различните финансови нужди на клиентите и предлагат широк спектър от възможности. Като водеща банка в региона, Банка ДСК Габрово предоставя различни видове кредити, депозити и други финансови решения, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по-ефективно.

Един от основните видове услуги, предлагани от Банка ДСК Габрово, са кредитите. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, автокредити и потребителски кредити.

Това дава възможност на клиентите да финансират различни нужди и проекти, като купуване на имот, кола или други потребителски стоки. Банката предоставя конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредитите, което прави тяхното използване достъпно и удобно за клиентите.

Освен кредитите, Банка ДСК Габрово предлага и различни видове депозити. Депозитите са отличен начин за клиентите да спестят и да увеличат своите финанси.

Банката предоставя различни видове депозити, включително срочни депозити и текущи депозити. Те предлагат конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за клиентите. Депозитите на Банка ДСК Габрово са сигурни и гарантирани от държавата, което дава допълнително спокойствие на клиентите.

Освен кредитите и депозитите, Банка ДСК Габрово предлага и други финансови решения, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по-ефективно.

Това включва услуги като кредитни карти, онлайн банкиране и мобилни приложения, които дават възможност на клиентите да извършват банкови операции по бърз и удобен начин. Банката също така предлага финансово консултиране и съвети, които помагат на клиентите да вземат информирани решения за своите финанси.

В заключение, Банка ДСК Габрово предлага широк спектър от услуги, които отговарят на различните финансови нужди на клиентите. Кредитите, депозитите и другите финансови решения на банката са съобразени с високите стандарти на качество и сигурност, които банката предоставя. Клиентите на Банка ДСК Габрово могат да се възползват от удобни и достъпни финансови услуги, които им помагат да управляват своите финанси по-ефективно.

Обществена отговорност и приносът на Банка ДСК Габрово за общността

Банка ДСК Габрово не само предлага финансови услуги, но също така има и значителен принос за общността и обществената отговорност е важна част от нейната дейност. Банката активно подкрепя местната общност чрез различни инициативи и проекти, които се фокусират върху социалната отговорност и устойчивото развитие.

Банката създава партньорства с местни организации и неправителствени организации, които работят за благото на общността. Тя подпомага проекти в областта на образованието, културата, спорта и околната среда.

Банката допринася за развитието на местната общност, като предоставя финансова подкрепа и ресурси за реализацията на различни инициативи.

Един от примерите за приноса на Банка ДСК Габрово за общността е нейната подкрепа за местните училища и образователни институции. Банката предоставя стипендии и грантове на ученици и студенти с отлични постижения, което им помага да продължат образованието си и да се развиват в своята област. Тя организира и участва в различни образователни и културни събития, които подпомагат развитието на общността.

Банката също така се ангажира с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Тя подкрепя проекти за опазване на природата, рециклиране и енергийна ефективност. Банката се стреми да бъде пример за еко-отговорност, като използва възобновяеми енергийни източници и въвежда екологично осведомени практики в своите операции.

Обществената отговорност е вградена в ценностите и културата на Банка ДСК Габрово. Тя се стреми да бъде активен и отговорен участник в общността, като допринася за нейното развитие и благоденствие.

Банката е горд, че може да помага на общността и да прави положителна промяна в живота на местните хора.

В заключение, Банка ДСК Габрово не само предоставя финансови услуги, но също така има значителен принос за общността. Тя активно подкрепя местните инициативи и проекти, които се фокусират върху социалната отговорност и устойчивото развитие. Банката е ангажирана с общността и се стреми да прави положителна промяна в живота на местните хора.

         
Оценка: 4.8 / 5 (358 oценка)

Home » Банка дск габрово