Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:24


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск горна оряховица

История и развитие на Банка ДСК Горна Оряховица

Банка ДСК Горна Оряховица е финансова институция, която е част от ДСК Банк, една от водещите банки в България. Банката се намира в град Горна Оряховица, който е разположен в централната част на страната и е важен транспортен възел.

Историята на Банка ДСК Горна Оряховица започва през 1992 година, когато банката е създадена като филиал на Държавна Сберегателна Каса (ДСК). Следващите години са отбелязани със стабилен растеж и развитие на банката, като тя успява да се утвърди като водеща финансова институция в региона.

През годините Банка ДСК Горна Оряховица е насочила усилията си към предоставянето на висококачествени банкови услуги на своите клиенти. Тя предлага широк спектър от продукти и услуги, включително различни видове кредити, депозити, карти и електронни банкови услуги.

Банката се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти и да им осигури удобство и сигурност при използването на банковите услуги.

Банката има активна роля в общността на Горна Оряховица и околните населени места. Тя подкрепя различни инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на качеството на живот на местното население. Банката е партньор на местни организации и участва активно в различни обществени и културни събития.

Банка ДСК Горна Оряховица продължава да се развива и да предлага иновативни банкови решения, които отговарят на нуждите на съвременните клиенти. Тя се стреми да остане водеща финансова институция в региона и да продължи да подкрепя общността, в която е вградена. Банката е горд със своето минало и гледа с оптимизъм към бъдещето, като се насочва към постигане на високи стандарти в своята работа и обслужване на клиентите си.

Услуги и продукти на Банка ДСК Горна Оряховица

Банка ДСК Горна Оряховица предлага разнообразие от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Една от основните услуги, предлагани от банката, е предоставянето на различни видове кредити. Клиентите могат да избират между ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити, в зависимост от своите нужди и цели.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за всякакъв вид кредити.

Освен кредити, Банка ДСК Горна Оряховица предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни срокове и лихвени проценти, в зависимост от своите финансови възможности и цели.

Банката осигурява сигурност и надеждност на депозитите чрез гаранционния фонд и системата за защита на депозитите.

Банката предлага и различни видове карти, които улесняват плащанията и транзакциите на клиентите. Клиентите могат да избират между дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти, в зависимост от своите нужди и предпочитания. Карти на Банка ДСК Горна Оряховица могат да се използват както в страната, така и в чужбина, което ги прави удобни за пътуващите клиенти.

Освен традиционните банкови услуги, Банка ДСК Горна Оряховица предлага и различни видове електронни банкови услуги.

Клиентите могат да използват интернет банкиране и мобилно банкиране, за да извършват бързи и удобни транзакции от всяко място и по всяко време. Банката предлага сигурни и удобни онлайн платформи, които гарантират защита на личните данни и финансовата информация на клиентите.

Банка ДСК Горна Оряховица се стреми да отговори на всички нужди и изисквания на своите клиенти, като предлага широк спектър от услуги и продукти. Банката се гордее с дългогодишния си опит и професионализъм във финансовия сектор и продължава да иновира и развива своите услуги, за да бъде винаги на страничка с клиентите си.

Важни събития и приноси на Банка ДСК Горна Оряховица за общността

Банка ДСК Горна Оряховица е активен участник в общността и има значителен принос за местното население. Банката редовно организира и подкрепя различни важни събития и инициативи, които са насочени към подобряване на качеството на живот в общността.

Едно от важните събития, които Банка ДСК Горна Оряховица подкрепя, е местният фестивал на културата и изкуството. Този фестивал предоставя възможност на местните таланти да се изявят и покажат своите умения пред широка публика. Банката осигурява финансова подкрепа за организацията на фестивала и помага за промотирането му, като така допринася за развитието на културния живот в Горна Оряховица.

Освен културните събития, Банка ДСК Горна Оряховица също така подкрепя и спортните инициативи в общността. Банката е спонсор на местни спортни отбори и състезания, като така насърчава здравословния начин на живот и активното участие в спорта.

Тя осигурява финансова подкрепа и помага за развитието на спортната инфраструктура в Горна Оряховица.

Банката също така се ангажира с различни обществени инициативи, насочени към помощта на нуждаещите се. Тя подкрепя благотворителни кампании и дарява средства за подпомагане на хора в нужда. Банката ДСК Горна Оряховица е свързана със своите клиенти и общността и се стреми да подпомага и помага на всички, които имат нужда от помощ.

Важните събития и приносите на Банка ДСК Горна Оряховица за общността са от съществено значение за развитието и благополучието на местната общност. Банката продължава да подкрепя инициативите и проектите, които допринасят за подобряване на качеството на живот в Горна Оряховица и околните населени места. Тя е горд да бъде част от общността и да допринася за нейното развитие и напредък.

         
Оценка: 4.9 / 5 (252 oценка)

Home » Банка дск горна оряховица