Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск добрич

История и развитие на Банка ДСК Добрич

Банка ДСК Добрич е една от най-старите и утвърдени финансови институции в региона. Създадена през 1951 година, банката е изградила дългогодишен опит и доверие сред клиентите си. През годините, Банка ДСК Добрич се развива и приспособява към променящите се нужди и изисквания на своите клиенти.

От своето създаване до днес, Банка ДСК Добрич е изградила солидна репутация и е станала предпочитан партньор за много хора и фирми в региона. Банката предлага широка гама от финансови услуги и продукти, които отговарят на различните потребности на клиентите.

Една от ключовите услуги, предлагани от Банка ДСК Добрич, е отварянето на банкови сметки. Клиентите могат да открият различни видове сметки, включително текущи сметки, сметки за спестявания и валутни сметки.

Банката предлага и различни видове кредити, включително потребителски кредити, ипотечни кредити и бизнес кредити.

Банка ДСК Добрич също така предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите финанси от всяко място и по всяко време. Онлайн банкирането е бързо, удобно и сигурно и предлага различни функции като преводи, плащания и проверка на сметките.

Банката също така е активен участник в общността и има значителен принос в различни социални и културни инициативи. Тя подкрепя различни благотворителни организации и проекти, които имат за цел подпомагане на нуждаещите се и подобряване на качеството на живот в региона.

Съществуването и развитието на Банка ДСК Добрич през годините е свидетелство за нейната успешна работа и ангажираност към клиентите и общността. Банката продължава да се развива и да предлага иновативни финансови решения, които отговарят на нуждите на своите клиенти и подкрепят икономическото развитие на региона. Банка ДСК Добрич остава водеща финансова институция и надежден партньор за всички, които търсят качествени финансови услуги и продукти.

Услуги и продукти на Банка ДСК Добрич

Банка ДСК Добрич предлага разнообразие от услуги и продукти, които отговарят на различните нужди на клиентите. Една от ключовите услуги на Банка ДСК Добрич е предоставянето на кредити. Клиентите могат да избират от различни видове кредити, включително потребителски кредити, ипотечни кредити и бизнес кредити.

Потребителските кредити са подходящи за финансиране на лични нужди и покупка на стоки и услуги. Ипотечните кредити са предназначени за покупка на недвижими имоти, като клиентите могат да се възползват от конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на кредита. Бизнес кредитите са насочени към предприятия и фирми, които имат нужда от финансиране за развитие и разширение на бизнеса си.

Освен кредити, Банка ДСК Добрич предлага и различни видове сметки.

Клиентите могат да открият текущи сметки, които са подходящи за ежедневни банкови операции и плащания. Също така, банката предлага и сметки за спестявания, които позволяват на клиентите да спестят и да получат лихва върху своите средства. Валутните сметки са предназначени за клиенти, които имат нужда от валутни операции и защита от валутни рискове.

Банка ДСК Добрич предлага и услуги за онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите финанси по лесен и удобен начин.

Чрез онлайн банкирането, клиентите могат да извършват преводи, да плащат сметки и да проверяват баланса на своите сметки, без да са необходими посещения в банката. Това е особено удобно за клиентите, които имат ограничено време или живеят на големи разстояния от физическите отдели на банката.

Банка ДСК Добрич се стреми да предоставя на клиентите си качествени услуги и продукти, които отговарят на техните нужди и изисквания. Банката се отличава с дългогодишен опит и професионализъм във финансовия сектор. Клиентите на Банка ДСК Добрич могат да се възползват от широка гама от финансови решения и да бъдат уверени в сигурността и надеждността на услугите, които им предоставя.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Добрич в общността

Банка ДСК Добрич не само предлага финансови услуги и продукти, но също така има и значителен принос в общността, в която се намира. Банката проявява обществена отговорност и подкрепя различни социални и културни инициативи.

Една от формите на обществена отговорност, която Банка ДСК Добрич изпълнява, е подкрепата на благотворителни организации и проекти. Банката финансира и съдейства на различни инициативи, които имат за цел подпомагане на нуждаещите се и подобряване на качеството на живот в общността. Това може да включва подкрепа за деца с увреждания, помощ за хора без дом, финансиране на здравни и образователни проекти и други.

Освен благотворителния аспект, Банка ДСК Добрич също така има активна роля в развитието на общността чрез различни инициативи.

Тя подкрепя местни бизнеси и стартиращи предприемачи, като предоставя финансови ресурси и консултации за развитие на техните проекти. Банката също така организира образователни семинари и събития, които са насочени към повишаване на финансовата грамотност и уменията за управление на личните финанси на общността.

Банка ДСК Добрич също така подкрепя културното наследство на региона и спонсорира различни културни събития и фестивали. Това включва подкрепа за музикални, театрални и изобразителни изкуства, които обогатяват културния живот на общността и насърчават творческия потенциал на местните таланти.

Обществената отговорност и приносът на Банка ДСК Добрич в общността са отразени в нейната ангажираност към социалното благоденствие и устойчивото развитие на региона. Банката продължава да се стреми да бъде активен участник в общността и да подкрепя инициативи, които имат положителен ефект върху живота на хората и развитието на местната икономика. Банка ДСК Добрич остава ангажиран партньор и надежден подпомагащ фактор за общността, която обслужва.

         
Оценка: 4.6 / 5 (175 oценка)

Home » Банка дск добрич