Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск еад

История и развитие на Банка ДСК ЕАД

Банка ДСК ЕАД е една от най-големите и най-старите банки в България. Тя е основана през 1951 година и оттогава се развива и превръща във водеща финансова институция в страната. Банката е известна със своите иновативни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите.

През годините Банка ДСК ЕАД е претърпяла значителни промени и развитие. В началото на своето съществуване, тя е била наречена Държавна спестовна каса и е била предназначена да подкрепя развитието на малките и средните предприятия. С течение на времето, банката е разширила своя обхват на дейност и предлага разнообразни банкови услуги на физически и юридически лица.

През 1999 година Банка ДСК ЕАД е приватизирана и става част от групата на Корпорацията за развитие на пазара на капитали (КРПК).

След това, банката преминава през редица промени и модернизации, които са насочени към подобряване на услугите и удовлетворяване на нуждите на своите клиенти.

Днес Банка ДСК ЕАД е един от водещите банки в България и предлага широка гама от продукти и услуги. Тя предлага различни видове кредити, депозити, карти за плащане, онлайн банкиране и други. Банката е известна също така със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност, като подкрепя различни обществени инициативи и проекти.

Историята и развитието на Банка ДСК ЕАД са свидетелство за нейната силна позиция на банковия пазар в България. С годините тя продължава да се развива и иновира, за да остане в крак с времето и да отговаря на нуждите на своите клиенти. Банката доказва, че е надежден и стабилен финансов партньор, готов да помогне на своите клиенти да постигнат финансовата си цел.

Продукти и услуги на Банка ДСК ЕАД

Банка ДСК ЕАД предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните нужди на клиентите. Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК ЕАД, е предоставянето на кредити. Кредитите на банката се предлагат както на физически, така и на юридически лица.

Физическите лица могат да се възползват от различни видове кредити, като ипотечни кредити, потребителски кредити и автокредити. Банката предлага и кредитни карти, които са удобен начин за плащане и използване на пари.

Освен кредити, Банка ДСК ЕАД предлага и различни видове депозити.

Депозитите са начин за спестяване и инвестиране на пари, като клиентите получават лихва върху своите депозити. Банката предлага както краткосрочни, така и дългосрочни депозити, които могат да бъдат наименовани в различни валути. Това дава възможност на клиентите да изберат най-подходящата опция за тях.

Освен това, Банка ДСК ЕАД предлага и услуги за онлайн банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по удобен начин, без да посещават физически офис на банката.

Чрез онлайн банкирането клиентите могат да проверяват баланса си, да правят преводи, да плащат сметки и други операции, които улесняват тяхната финансова управление.

Банка ДСК ЕАД се стреми да предоставя иновативни и удобни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Тя продължава да развива и модернизира своите услуги, за да бъде в крак с времето и да предлага най-доброто на своите клиенти. Банката доказва, че е надежден и стабилен финансов партньор, готов да помогне на своите клиенти да постигнат финансовата си цел.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка ДСК ЕАД

Банка ДСК ЕАД е ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност към обществото. Тя осъществява различни инициативи и проекти, които имат за цел да подпомогнат различни социални групи и обществени проблеми.

Банката активно подкрепя образованието и насърчава младите хора да развиват своите умения и потенциал. Тя предоставя стипендии и грантове на студенти и ученици с отлични постижения, които им помагат да продължат своето образование и да постигнат успех в живота. Освен това, Банка ДСК ЕАД организира различни образователни програми и събития, които насърчават предприемачеството и иновациите.

Банката също така се ангажира със защитата на околната среда и устойчивото развитие.

Тя въвежда и подкрепя инициативи за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Банката инвестира в проекти, свързани със защитата на природата и опазването на биоразнообразието.

Освен това, Банка ДСК ЕАД подкрепя различни обществени инициативи и благотворителни организации.

Тя финансира проекти, които имат за цел да подпомогнат хора в нужда, като например бездомници, хора с увреждания и други. Банката също така участва в различни кампании за събиране на средства и дарения за благотворителни цели.

Банка ДСК ЕАД е съзнателна за своята роля в обществото и се стреми да бъде активен участник в решаването на социални проблеми и подпомагането на общественото благо. Тя продължава да развива и разширява своите инициативи и проекти, за да има по-голямо влияние и положителен принос за обществото. Банката доказва, че не само е финансова институция, но и активен участник в опазването на околната среда и подпомагането на хората в нужда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (344 oценка)

Home » Банка дск еад