Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск еик

История и развитие на Банка ДСК ЕИК

Банка ДСК ЕИК е една от най-големите и най-стари банки в България. Създадена през 1951 година, тя има дълга и успешна история в банковия сектор на страната. Банката е основана като Държавна спестовна каса (ДСК) и през годините се развива и променя, за да отговори на нуждите на своите клиенти и на променящите се икономически условия.

През 1997 година Банка ДСК ЕИК преминава през процес на приватизация и става част от групата на УниКредит Булбанк. Това помага на банката да разшири своите услуги и да предложи по-голямо разнообразие от финансови продукти на своите клиенти.

След приватизацията, Банка ДСК ЕИК започва да развива своята мрежа от клонове и отделения в цялата страна.

Днес банката разполага с над 200 клонове и отделения, което я прави една от най-достъпните банки за клиентите в България.

Банката ДСК ЕИК се отличава със своята дългогодишна история и опит в банковия сектор. Тя е изградила силен имидж и доверие сред своите клиенти и е известна със своята стабилност и надеждност. Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на съвременните клиенти и да предложи съвременни финансови решения.

В заключение, Банка ДСК ЕИК е една от водещите банки в България, със сърдечност и ангажираност към своите клиенти. Със своята дълга история и разнообразие от финансови продукти и услуги, банката продължава да бъде предпочитан избор за много български граждани и бизнеси. Банката ДСК ЕИК също така има силна корпоративна отговорност и социална ангажираност, като подкрепя различни социални инициативи и проекти за общественото благо.

Продукти и услуги на Банка ДСК ЕИК

Банка ДСК ЕИК предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти. Банката се фокусира върху предоставянето на финансови решения, които са удобни, сигурни и лесни за използване.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК ЕИК, е банковото обслужване за физически лица. Това включва откриване на банкови сметки, издаване на дебитни и кредитни карти, предоставяне на ипотечни и потребителски кредити, както и предлагане на различни видове застраховки. Клиентите имат възможност да използват онлайн и мобилно банкиране, което ги освобождава от необходимостта да посещават физическите отделения на банката.

За бизнес клиентите, Банка ДСК ЕИК предлага различни видове банкови услуги и продукти, които им помагат да управляват своите финанси по-ефективно. Това включва предоставяне на бизнес кредити, откриване на фирмени сметки, предоставяне на услуги за електронни плащания и управление на ликвидността.

Банката предлага и специализирани услуги за различни сектори като селското стопанство, туризма и строителството.

Освен това, Банка ДСК ЕИК предлага и инвестиционни продукти и услуги, които помагат на клиентите да управляват и нарастват своите инвестиции. Това включва предоставяне на инвестиционни сметки, фондово посредничество, управление на активи и други инвестиционни решения. Клиентите имат възможност да използват и консултации от страна на специалисти в областта на инвестициите.

В заключение, Банка ДСК ЕИК предлага разнообразни и иновативни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти. Банката се стреми да предостави удобство и сигурност на своите клиенти, като използва съвременни технологии и предлага широк спектър от банкови услуги. Банка ДСК ЕИК е изборът на много клиенти, които ценят надеждността и професионализма на банката.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка ДСК ЕИК

Банка ДСК ЕИК е активно ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност. Като една от водещите банки в България, тя осъществява различни инициативи и проекти, които имат положителен принос за обществото и околната среда.

Една от основните области, в които Банка ДСК ЕИК е ангажирана, е подкрепата на образованието. Тя осигурява финансова помощ и ресурси за училища и университети, което им помага да подобрят образователните услуги, инфраструктурата и обучението на учениците и студентите. Банката също така предоставя стипендии и заеми за студенти, които им помагат да продължат образованието си и да постигнат своите цели.

Освен образованието, Банка ДСК ЕИК също така подкрепя различни социални инициативи. Тя финансира и съдейства за реализацията на проекти, свързани със здравеопазването, социалната грижа и подпомагането на уязвими групи.

Банката активно се включва в кампании за борба с бедността, насърчаване на равенството и подпомагане на хората в нужда.

Важна част от корпоративната отговорност на Банка ДСК ЕИК е и опазването на околната среда. Тя предприема мерки за намаляване на въглеродния отпечатък и енергийната ефективност във вътрешните си процеси и сгради. Банката също така подкрепя проекти за опазване на природата, рециклиране и възобновяеми източници на енергия.

В заключение, Банка ДСК ЕИК проявява голяма отговорност и ангажираност към обществото и околната среда. Тя подкрепя образованието, социалните инициативи и опазването на околната среда. Банката ДСК ЕИК е пример за успешен бизнес, който се грижи за обществото и се стреми да допринесе за по-добро бъдеще.

         
Оценка: 4.5 / 5 (208 oценка)

Home » Банка дск еик