Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск мол софия

История и развитие на Банка ДСК Мол София

Банка ДСК Мол София е една от водещите банки в България, която се отличава със своята дългогодишна история и успешно развитие. Основана през 1951 година, тя е една от най-старите и най-уважаваните банки в страната.

През годините Банка ДСК Мол София е претърпяла значителни промени и приспособления към съвременните изисквания на финансовия пазар. Тя се превърна в силен партньор за своите клиенти, предлагайки широка гама от банкови услуги и продукти, които отговарят на индивидуалните нужди и предпочитания на всеки клиент.

Банката е известна със своето качество на обслужване и надеждност. Тя предлага различни видове сметки, кредити, депозити и инвестиционни възможности.

Банка ДСК Мол София също така предлага и онлайн банкиране, което дава възможност на клиентите й да управляват своите финанси по-лесно и удобно.

Банката има силна присъствие в столицата, като разполага с множество отделения и банкомати в различни части на града. Това прави достъпът до банковите услуги на Банка ДСК Мол София удобен и лесен за всички жители и бизнеси в столицата.

Съществуването на Банка ДСК Мол София не се ограничава само до предлагането на банкови услуги.

Тя се отличава и със своята обществена отговорност и социални инициативи. Банката активно подкрепя различни благотворителни каузи и проекти, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората в общността. Това включва подкрепа на образователни и спортни инициативи, културни събития и екологични проекти.

Банка ДСК Мол София продължава да се развива и да иновира, за да отговаря на нуждите на своите клиенти. Със своята богата история и ангажимент към обществото, тя се утвърждава като една от най-доверените и успешни банки в България.

Услуги и предимства на Банка ДСК Мол София

Банка ДСК Мол София предлага широка гама от услуги и предимства на своите клиенти. Тя се стреми да отговори на всички финансови нужди и предпочитания на своите клиенти, като им осигурява удобство и лесен достъп до банковите услуги.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Мол София, е откриването и управлението на банкови сметки. Това включва различни видове сметки – текущи, спестовни, валутни и други, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по начин, който най-добре отговаря на техните нужди. Банката предлага и различни видове кредити – за жилище, автомобил, лични нужди и други, които са съобразени със специфичните изисквания на клиентите.

Освен това, Банка ДСК Мол София предлага и различни инвестиционни възможности. Клиентите имат възможност да инвестират в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти, които могат да им осигурят допълнителни доходи и растеж на капитала.

Едно от предимствата на Банка ДСК Мол София е и нейното онлайн банкиране.

Това позволява на клиентите да имат достъп до своите сметки и да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Онлайн банкирането предлага удобство и бързина, като клиентите могат да извършват преводи, да плащат сметки, да проверяват баланса си и други, без да се налага да посещават физическо отделение на банката.

Банка ДСК Мол София също така предлага и различни карти – дебитни и кредитни. Клиентите могат да изберат карта, която най-добре отговаря на техните нужди и предпочитания. Картите на Банка ДСК Мол София предоставят удобство и сигурност при плащанията и тегленето на пари от банкомати.

Със своите услуги и предимства, Банка ДСК Мол София се стреми да бъде надежден и удобен финансов партньор за своите клиенти. Тя се грижи за техните финансови нужди и им предлага решения, които са съобразени със спецификата на всяка една индивидуална ситуация.

Обществена отговорност и социални инициативи на Банка ДСК Мол София

Банка ДСК Мол София е не само финансов институт, но и активен участник в обществото, който отделя голямо внимание на обществената отговорност и социалните инициативи. Тя се стреми да допринесе за подобряването на качеството на живот на хората и за развитието на общността, в която функционира.

Банката има разнообразни програми и проекти, които се фокусират върху различни области на обществения живот. Тя подкрепя образователни инициативи, като предоставя стипендии и спонсорства на ученици и студенти. Банката ДСК Мол София осигурява финансиране на образователни институции и програми, които имат за цел да подобрят образователната система и възможностите за образование в страната.

Освен образователните инициативи, Банка ДСК Мол София подкрепя и спортните събития и програми. Тя се ангажира със спонсорства на спортни отбори и състезания, които насърчават здравословния начин на живот и активното участие в спорта.

Банката подкрепя млади таланти и спортисти, които имат потенциал да постигнат високи постижения в своята дисциплина.

Банката ДСК Мол София също така е ангажирана с различни културни инициативи. Тя подкрепя изложби, фестивали и други събития, които насърчават културното разнообразие и създават възможности за достъп до изкуството и културата за всички. Банката подкрепя и културни институции и проекти, които имат за цел да запазят и популяризират българското културно наследство.

Със своите обществени инициативи, Банка ДСК Мол София се стреми да бъде активен участник в развитието на обществото и да допринесе за по-добро бъдеще за всички. Тя е ангажирана със задачата да създава положителни промени и да подкрепя проекти, които имат значимост за обществото. Банката ДСК Мол София продължава да развива и подобрява своите социални инициативи, като се стреми да бъде пример за отговорност и ангажимент към обществото.

         
Оценка: 4.8 / 5 (536 oценка)

Home » Банка дск мол софия