Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск пловдив

История и развитие на Банка ДСК Пловдив

Банка ДСК Пловдив е една от най-старите и утвърдени банки в града. Създадена през 1951 година, тя има богата история и дългогодишен опит в предоставянето на финансови услуги на клиентите си. От своето създаване до днес, Банка ДСК Пловдив е преминала през значителни промени и развитие.

През годините Банка ДСК Пловдив е успяла да се наложи като един от водещите банки в региона. Тя предлага широка гама от банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни клиенти – от физически лица до големи предприятия и институции. Банката се гордее със своята професионалност и надеждност, като осигурява на клиентите си висококачествено обслужване и индивидуален подход.

Банка ДСК Пловдив е известна също така и със своята обществена отговорност и принос към общността в Пловдив.

Тя активно подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, които допринасят за развитието на града и подобряването на живота на неговите жители. Банката също така участва в различни благотворителни кампании и помага на нуждаещите се чрез дарения и финансова подкрепа.

В заключение, Банка ДСК Пловдив е утвърден финансов институт с дълга история и прочута надеждност. Тя предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката е активен участник в общността и продължава да подкрепя различни инициативи, които са от значение за развитието на града и подобряването на живота на хората. Банка ДСК Пловдив е надежден и отговорен партньор за всички свои клиенти и за общността в Пловдив.

Услуги и продукти на Банка ДСК Пловдив

Банка ДСК Пловдив предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката се стреми да бъде надежден и удобен партньор за всички свои клиенти, като им осигурява удобство и сигурност при използването на банковите услуги.

Една от основните услуги, които Банка ДСК Пловдив предлага, е откриването и управлението на банкови сметки. Клиентите имат възможност да откриват различни видове сметки – текущи, спестовни, депозитни и други, според своите нужди и предпочитания. Банката осигурява и онлайн достъп до сметките, което позволява на клиентите да следят и управляват финансите си по всяко време и от всяко място.

Освен сметките, Банка ДСК Пловдив предлага и различни видове заеми и кредити. Клиентите имат възможност да кандидатстват за ипотечни кредити, потребителски кредити, автокредити и други видове заеми.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на заемите, което я прави предпочитан избор за мнозина.

Банка ДСК Пловдив предлага и различни видове карти за плащане – дебитни и кредитни карти. Клиентите могат да избират от различни видове карти, които предоставят удобство и сигурност при плащанията. Банката осигурява и различни банкови услуги като преводи, валутни операции, инвестиционни услуги и други.

В заключение, Банка ДСК Пловдив предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката осигурява удобство и сигурност при използването на банковите услуги и се стреми да бъде надежден партньор за всички свои клиенти. Банка ДСК Пловдив е изборът на мнозина, благодарение на своите конкурентни условия и качествено обслужване.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Пловдив за общността в Пловдив

Банка ДСК Пловдив е активен участник в общността и има значителен принос за Пловдив. Тя се гордее със своята обществена отговорност и активно се ангажира с различни инициативи, които подпомагат развитието на града и подобряват живота на местните жители.

Банката подкрепя различни културни и спортни събития в Пловдив.

Тя е спонсор на множество културни фестивали, изложби и концерти, които привличат посетители от цялата страна и допринасят за промотирането на града като културен център. Освен това, Банка ДСК Пловдив подкрепя спортните клубове и състезания в града, което стимулира местните спортисти и спомага за развитието на спортната общност.

Банката също така има активна роля в образователната сфера. Тя оказва финансова подкрепа на училища и университети в Пловдив, което помага за подобряването на образователната среда и развитието на младите хора.

Банка ДСК Пловдив организира и различни образователни и финансови програми, които помагат на хората да разберат по-добре финансовите аспекти на живота и да вземат по-добри финансови решения.

Освен своите културни и образователни инициативи, Банка ДСК Пловдив е ангажирана и с благотворителни дейности. Тя подкрепя различни благотворителни кампании и неправителствени организации, които помагат на нуждаещите се в общността.

Банката осигурява финансова помощ и дарения, които имат положителен принос за хората в нужда и за общността като цяло.

В заключение, Банка ДСК Пловдив е активен участник в общността и има значителен принос за Пловдив. Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, които допринасят за развитието на града и подобряването на живота на местните жители. Банката също така е ангажирана и с благотворителни дейности, които помагат на нуждаещите се в общността. Банка ДСК Пловдив е надежден и отговорен партньор, който се грижи за общността и допринася за нейното благоденствие.

         
Оценка: 4.7 / 5 (245 oценка)

Home » Банка дск пловдив