Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск хасково

История и развитие на Банка ДСК Хасково

Банка ДСК Хасково е една от водещите банки в региона и има богата история и развитие. Основана през 1951 година, тя е част от Държавна спестовна каса (ДСК), която е най-голямата банкова институция в България.

Банката ДСК Хасково е изградила силна и устойчива позиция на пазара, като предлага широк спектър от банкови услуги и продукти.

През годините Банка ДСК Хасково е преживяла различни промени и развитие, което я е превърнало в една от най-доверените и надеждни банки в региона. Тя е насочена към задоволяване на нуждите на своите клиенти и осигуряване на качествено обслужване.

Банка ДСК Хасково предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на различните нужди на клиентите. Тя предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Освен това, банката предлага и широка гама от депозитни продукти, включително различни видове сметки и вложения.

Банката ДСК Хасково също така е известна със своята обществена отговорност и принос за общността в Хасково. Тя подкрепя различни социални и културни инициативи, които имат за цел подобряване на качеството на живот в региона.

Банката активно се ангажира със спонсориране на спортни събития, културни фестивали и образователни проекти.

В заключение, Банка ДСК Хасково е една от водещите банки в региона, която предлага широк спектър от банкови услуги и продукти. Тя има дългогодишна история и развитие, което я прави една от най-доверените банки в Хасково. Освен това, банката е активно ангажирана с обществената отговорност и принос за общността в региона. Банката ДСК Хасково е изборът на много хора в Хасково, които се доверяват на нейните услуги и продукти.

Услуги и продукти на Банка ДСК Хасково

Банка ДСК Хасково предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на различните нужди на клиентите. Една от основните услуги, предлагани от банката, е откриването на банкови сметки. Клиентите могат да открият различни видове сметки, включително текущи сметки, сметки за спестявания и депозитни сметки.

Това им дава възможност да управляват своите финанси по удобен и сигурен начин.

Освен сметките, Банка ДСК Хасково предлага и различни видове кредити. Клиентите могат да кандидатстват за ипотечни кредити, които им помагат да си осигурят жилище по своите нужди. Те могат също така да получат потребителски кредити, които им предоставят финансова подкрепа за покупка на различни стоки и услуги.

Банката предлага и бизнес кредити, които помагат на предприятията да развиват и разширяват своя бизнес.

Банка ДСК Хасково предлага и различни видове вложения за своите клиенти. Те могат да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации и фондове. Банката предоставя професионални консултации и помощ при избора на подходящите инвестиции, за да помогне на своите клиенти да постигнат финансовите си цели.

Банка ДСК Хасково също така предлага и различни видове плащания и трансфери.

Клиентите могат да използват банковите услуги за плащане на сметки, превеждане на пари и извършване на други финансови операции. Банката осигурява сигурност и удобство при извършването на тези операции.

В заключение, Банка ДСК Хасково предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Откриването на банкови сметки, кандидатстването за кредити, инвестирането в различни финансови инструменти и извършването на плащания и трансфери са само част от услугите, които банката предоставя. Банка ДСК Хасково се стреми да осигури на своите клиенти удобство, сигурност и качество на обслужване.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Хасково за общността в Хасково

Банка ДСК Хасково има значителен принос и обществена отговорност към общността в Хасково. Банката активно подкрепя различни социални и културни инициативи, които имат за цел подобряване на качеството на живот в региона.

Тя е ангажирана със спонсориране на спортни събития, културни фестивали и образователни проекти. Това допринася за развитието на спорта, културата и образованието в Хасково и създава възможности за развитие и реализация на таланти и потенциала на местните жители.

Банката ДСК Хасково също така е активен участник в различни обществени инициативи, насочени към подпомагане на уязвими групи и насърчаване на социалната интеграция. Тя подкрепя благотворителни организации и проекти, които се занимават с подпомагане на нуждаещите се, защита на правата на децата, подпомагане на хора с увреждания и други подобни инициативи.

Това помага за създаването на по-справедлива и равнопоставена общност в Хасково.

Освен своята обществена отговорност, Банка ДСК Хасково също така допринася за икономическото развитие на региона. Като финансов институт, банката предоставя финансова подкрепа и услуги на местни предприятия и индивидуални предприемачи.

Това помага за стимулиране на предприемаческата активност и създаване на нови работни места в Хасково. Банката ДСК Хасково също така подкрепя малките и средните предприятия, които играят важна роля за икономическото развитие на региона.

В заключение, Банка ДСК Хасково има значителен принос и обществена отговорност към общността в Хасково. Тя подкрепя различни социални и културни инициативи, подпомага уязвими групи и насърчава икономическото развитие на региона. Банката ДСК Хасково играе важна роля в създаването на по-добро и благоприятно общество в Хасково.

         
Оценка: 4.9 / 5 (268 oценка)

Home » Банка дск хасково