Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск централа

История и развитие на Банка ДСК Централа

Банка ДСК Централа е една от най-големите и успешни банки в България. Тя има дълга и богата история, която започва през 1951 година, когато е създадена като Държавна спестовна каса.

От самото начало, целта на банката е да предоставя на своите клиенти сигурност и стабилност във финансовите им операции.

С течение на времето, Банка ДСК Централа преминава през множество промени и развитие. През 1991 година, след преобразуването на икономиката на България, банката се превръща в държавна търговска банка и започва да предлага разнообразни банкови услуги на своите клиенти. През 1997 година, след успешно приватизиране, Банка ДСК Централа става част от ЮниКредит Груп, една от водещите банки в Европа.

След присъединяването си към ЮниКредит Груп, Банка ДСК Централа продължава да развива своята дейност и да предлага нови и иновативни продукти и услуги на своите клиенти.

Тя разполага с широка гама от банкови продукти, включително различни видове кредити, депозити, карти и много други. Банката се стреми да отговори на нуждите и очакванията на своите клиенти, като предлага индивидуални решения и персонализирано обслужване.

Банка ДСК Централа също така се отличава със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност.

Тя подкрепя различни инициативи и проекти, насочени към подобряване на образованието, здравеопазването и околната среда. Банката се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринесе за благото на обществото.

В заключение, Банка ДСК Централа е банка с дълга и успешна история, която продължава да се развива и да предлага иновативни продукти и услуги на своите клиенти. Тя също така е ангажирана със социална отговорност и активно подкрепя различни инициативи и проекти. Банката се стреми да остане лидер в банковия сектор и да бъде предпочитан избор за своите клиенти.

Продукти и услуги на Банка ДСК Централа

Продуктите и услугите, които предлага Банка ДСК Централа, са съобразени със специфичните нужди и изисквания на клиентите. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Това позволява на клиентите да получат финансиране за различни цели – покупка на имот, ремонт на жилище, закупуване на автомобил или развитие на бизнес.

Банка ДСК Централа предлага също и различни видове депозити, които осигуряват възможност за спестяване и печалба.

Клиентите могат да изберат между различни срокове и лихвени условия, в зависимост от своите нужди и предпочитания. Банката също така предлага различни видове карти – дебитни, кредитни и предплатени, които улесняват плащанията и достъпа до средства.

Освен това, Банка ДСК Централа предлага и различни видове застраховки, които осигуряват защита и сигурност на клиентите. Това включва застраховки на имущество, автомобили, живот и здраве.

Клиентите имат възможност да изберат подходящата застраховка, която отговаря на техните нужди и бюджет.

Освен традиционните банкови продукти и услуги, Банка ДСК Централа предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Това включва преводи, плащания, проверка на баланс и други.

Банката също така предлага специализирани услуги за бизнес клиенти, включително кредитиране на малки и средни предприятия, факторинг, лизинг и други. Това помага на бизнесите да развиват своите дейности и да постигат по-добри резултати.

В заключение, Банка ДСК Централа предлага разнообразие от продукти и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на клиентите.

Банката се стреми да предоставя качествено обслужване и индивидуални решения за всеки клиент. Тя също така инвестира в технологии и иновации, за да осигури удобство и лесен достъп до банковите услуги. Банка ДСК Централа е изборът за хората, които търсят надежден и сигурен банков партньор.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка ДСК Централа

Банка ДСК Централа е ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност към обществото. Тя има разнообразни програми и инициативи, които се фокусират върху подобряването на образованието, здравеопазването и околната среда.

Банката подкрепя образователни проекти и инициативи, като предоставя стипендии и грантове на студенти и ученици с отлични постижения. Тя също така осигурява финансова подкрепа за различни образователни институции и учебни заведения.

Това помага за развитието на образованието и подготовката на младите хора за бъдещите им кариери.

В сферата на здравеопазването, Банка ДСК Централа подкрепя проекти и инициативи, свързани със здравето и благосъстоянието на хората. Тя финансира ремонти и обновяване на медицински заведения, закупува медицинска техника и осигурява средства за лечение на хора със специални нужди. Банката също така подкрепя научни изследвания и разработване на нови методи за лечение и диагностика.

Банка ДСК Централа също така е ангажирана с опазването на околната среда.

Тя осигурява финансова подкрепа за проекти, свързани със запазването на природата, енергийна ефективност и рециклиране. Банката също така насърчава клиентите си да използват електронни услуги и да намалят използването на хартия, с цел намаляване на въглеродния отпечатък.

Банка ДСК Централа счита, че корпоративната отговорност и социалната ангажираност са важни за устойчивото развитие на обществото. Тя се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринесе за подобряване на живота на хората.

Банката се гордее със своите инициативи и продължава да работи за благото на обществото.

В заключение, Банка ДСК Централа е ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност. Тя подкрепя образователни, здравеопазващи и екологични проекти и инициативи. Банката се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринесе за подобряване на живота на хората. Банка ДСК Централа е пример за банка, която не само предлага качествени банкови услуги, но и се грижи за обществото и околната среда.

         
Оценка: 4.6 / 5 (360 oценка)

Home » Банка дск централа