Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск шумен

История и развитие на Банка ДСК Шумен

Банка ДСК Шумен е една от най-старите и утвърдени банки в Шумен и България. Създадена през 1951 година, тя е част от Държавна спестовна каса (ДСК) – една от най-големите банкови институции в страната.

От самото си създаване, Банка ДСК Шумен е играла важна роля в икономическото развитие на региона.

През годините Банка ДСК Шумен е претърпяла значителни промени и развитие. Стремежът й към постоянно усъвършенстване и приспособяване към съвременните нужди на клиентите й я прави водеща банка в региона. Банката предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на различните нужди на клиентите – от физически лица до големи корпорации.

Банка ДСК Шумен се отличава със своята професионалност и надеждност.

Тя предлага бързи и ефективни решения на финансовите проблеми на своите клиенти. Банката разполага с модерни технологии и иновативни решения, които подобряват качеството на обслужването и улесняват достъпа до банковите услуги.

Банка ДСК Шумен е активен участник в обществения живот на града.

Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, които спомагат за развитието на общността и подобряването на живота на хората в региона. Банката също така осъществява социални програми и дарения, които помагат на хора в нужда и на обществени институции.

Банка ДСК Шумен продължава да се развива и иновира, за да отговори на нарастващите нужди на своите клиенти. Със своята дългогодишна история и присъствие в региона, тя се утвърждава като надежден и стабилен финансов партньор за всички, които имат нужда от финансови услуги и съвети. Банка ДСК Шумен продължава да бъде водеща банка в региона и да допринася за икономическото развитие и благоденствието на общността.

Услуги и продукти на Банка ДСК Шумен

Банка ДСК Шумен предлага разнообразие от услуги и продукти, които са насочени към задоволяване на финансовите нужди на клиентите. Банката е на разположение на физически лица, малки и средни предприятия, както и на големи корпорации.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Шумен, е откриването и управлението на банкови сметки.

Клиентите имат възможност да откриват различни видове сметки, включително текущи сметки, спестовни сметки и депозитни сметки. Банката осигурява удобен и сигурен достъп до сметките чрез онлайн банкиране и мобилни приложения.

Банка ДСК Шумен предлага също така кредитни продукти, които могат да помогнат на клиентите да финансират различни проекти и нужди. Това включва ипотечни кредити за покупка на имоти, потребителски кредити за лични нужди и бизнес кредити за развитие на предприятия.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за кредитиране.

Освен това, Банка ДСК Шумен предоставя и други финансови услуги като издаване на дебитни и кредитни карти, валутна конверсия, международни преводи и инвестиционни услуги. Клиентите имат възможност да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации и фондове.

Банката също така предлага специализирани услуги за бизнес клиенти, като счетоводни услуги, факторинг, лизинг и търговско финансиране. Тези услуги помагат на предприятията да управляват по-ефективно своите финанси и да развиват своите бизнес проекти.

Банка ДСК Шумен се стреми да предоставя на своите клиенти индивидуално и персонализирано обслужване.

Тя има квалифицирани специалисти, които са готови да помогнат на клиентите с всякакви финансови въпроси и да им предложат най-подходящите решения. Банката постоянно развива и актуализира своите услуги и продукти, за да отговори на променящите се нужди и изисквания на клиентите. Банка ДСК Шумен е надежден и сигурен финансов партньор, който помага на своите клиенти да постигнат финансова стабилност и успех.

Обществена отговорност и социални инициативи на Банка ДСК Шумен

Банка ДСК Шумен проявява силно усещане за обществена отговорност и активно се ангажира с различни социални инициативи в общността. Тя осъществява редица програми и проекти, които имат за цел да подпомогнат различни социални групи и да подобрят качеството на живот в региона.

Банката подкрепя различни културни и спортни събития в Шумен. Тя е спонсор на местни фестивали, изложби, концерти и спортни състезания. Банка ДСК Шумен осигурява финансова подкрепа и ресурси за провеждането на такива събития, които не само забавляват хората, но и допринасят за развитието на културата и спорта в региона.

Освен културни и спортни инициативи, Банка ДСК Шумен също така се ангажира с различни социални програми. Тя подкрепя дарителски кампании и събира средства за нуждите на хора в нужда, болници и образователни институции.

Банката организира и участва в различни благотворителни събития, като събиране на хранителни продукти, дрехи и други необходими материали.

Банка ДСК Шумен също така подкрепя образователни инициативи в региона. Тя предоставя стипендии и грантове на студенти и ученици с отлични постижения, които им помагат да продължат образованието си и да развият своя потенциал. Банката организира обучения и семинари, които подпомагат развитието на предприемаческите умения и финансовата грамотност на младите хора.

Банка ДСК Шумен изпълнява своята обществена отговорност и се стреми да бъде активен участник в развитието на общността. Тя осъществява социални инициативи, които имат положителен принос за обществото и помагат на хората в нужда. Банката се гордее със своите социални ангажименти и продължава да подкрепя различни проекти и програми, които допринасят за благоденствието на общността и за подобряването на живота на хората в Шумен.

         
Оценка: 4.8 / 5 (452 oценка)

Home » Банка дск шумен