Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск bic

История и развитие на Банка ДСК BIC

Историята и развитието на Банка ДСК BIC се простира през годините и е свързано със значими промени в банковата система на България. Банката е основана през 1951 година, като се нарича Държавна спестовна каса (ДСК). В началото на своето съществуване, Банка ДСК BIC е имала за цел да подпомага развитието на спестовната култура в страната, като предлага разнообразни услуги и продукти за спестователите.

С течение на годините, Банка ДСК BIC претърпява няколко промени в структурата си, включително приватизация и присъединяване към UniCredit Group през 2003 година. Това отваря нови възможности и перспективи за развитие на банката и нарастваща конкурентоспособност на финансовия пазар.

В последните години, Банка ДСК BIC се проявява като един от водещите банки в България, предлагайки разнообразни банкови услуги и продукти на своите клиенти.

Тя притежава богат опит и експертиза в областта на финансите и е насочена към удовлетворяването на нуждите и изискванията на своите клиенти.

Банка ДСК BIC успешно изгражда дългогодишни партньорски отношения с клиентите си, като им предоставя индивидуални и гъвкави финансови решения. Също така, банката активно подкрепя и финансира различни проекти и инициативи в сферата на образованието, социалната отговорност и устойчивото развитие на обществото.

Банка ДСК BIC е доказан лидер на банковия пазар в България, като непрекъснато иновира и се адаптира към промените в съвременната банкова индустрия. Тя постоянно разширява своята мрежа от отдели и предлага висококачествени услуги, отговарящи на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да бъде траен и надежден партньор за всички, които се нуждаят от финансово съдействие и консултации.

Основаване и първоначална дейност на Банка ДСК BIC

Основаването и първоначалната дейност на Банка ДСК BIC отразяват важни етапи в развитието на банковата система в България. След създаването на Държавната спестовна каса (ДСК) през 1951 година, банката започва да предлага услуги, насочени към развитието на спестовната култура в страната. От самото начало, Банка ДСК BIC се стреми да бъде надежден и устойчив финансов партньор за своите клиенти.

Банката осигурява възможности за откриване на различни видове сметки, от където клиентите могат да управляват и увеличават своите спестявания. Това включва и предлагане на разнообразни кредитни продукти, които подпомагат развитието на бизнеса и индивидуалните финансови нужди на клиентите.

През годините, с растежа на икономиката и развитието на финансовия сектор в България, Банка ДСК BIC разширява своите услуги и предлага нови иновативни решения.

Банката играе активна роля в финансирането на проекти, свързани с недвижими имоти, строителство, инфраструктура и други важни сектори на икономиката.

Основаването на Банка ДСК BIC има значителен принос за развитието на банковата система в България, като се осигурява финансова стабилност и насърчава икономическия растеж. Банката продължава да иновира и предлага съвременни финансови услуги, отговарящи на нуждите на своите клиенти. Тя също така активно подкрепя и финансира различни социални и образователни проекти, които въздействат положително върху обществото и икономиката като цяло.

Банка ДСК BIC успешно съчетава традициите и опита си с иновациите и съвременните технологии, за да предостави най-доброто обслужване на своите клиенти. Тя продължава да се развива и да утвърждава своята роля като водеща банка в България, като постоянно подобрява услугите и продуктите си. Банка ДСК BIC се стреми да бъде предпочитан избор за всички, които търсят качество, надеждност и индивидуално отношение в банковия сектор.

Развитие и промени в структурата на Банка ДСК BIC през годините

Развитието и промените в структурата на Банка ДСК BIC през годините отразяват континуираното стремеж на банката да се адаптира към променящите се нужди и изисквания на своите клиенти и на банковия пазар като цяло.

Една от големите промени в структурата на Банка ДСК BIC е свързана с присъединяването й към UniCredit Group през 2003 година. Това отваря нови възможности за банката и я превръща в част от една от най-големите и влиятелни банкови групи в Европа. След присъединяването си към UniCredit Group, Банка ДСК BIC започва да предлага допълнителни услуги и продукти, които допринасят за по-голямата й конкурентоспособност и способност да отговаря на разнообразните финансови нужди на клиентите.

През последните години, Банка ДСК BIC насочва усилията си към разширяване на мрежата си от отдели, както и към усъвършенстване на цифровите си услуги и онлайн платформи. Това позволява на клиентите да получават банкови услуги и да управляват своите финанси по-лесно и удобно.

Банката също така инвестира в модернизиране на своите системи и технологии, което подобрява ефективността и сигурността на операциите.

Промените в структурата на Банка ДСК BIC отразяват и насоката й към по-голяма клиентска ориентация и персонализирано обслужване. Банката се стреми да предлага индивидуални и гъвкави финансови решения, които са в съответствие с нуждите и целите на всеки отделен клиент. Банка ДСК BIC изгражда дългосрочни партньорства с клиентите си, осигурявайки им високо качество на услугите и консултации по финансовите им въпроси.

През годините, Банка ДСК BIC се утвърждава като една от водещите банки в България, като продължава да иновира и адаптира своите услуги и продукти към съвременните изисквания. Тя има ясна стратегия за развитие и поддържа високи стандарти на работа и етика. Банката допринася за стабилността и развитието на банковата система в България и за подкрепата на икономическия растеж и благосъстояние на страната.

         
Оценка: 4.6 / 5 (386 oценка)

Home » Банка дск bic