Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка обб софия

История и развитие на Банка Обб София

Банка Обб София е една от най-големите български банки, създадена през 1992 година. Тя е част от Обединена българска банка, която първоначално е създадена като съюз на няколко банки, включително Българо-американска банка и Българска пощенска банка.

През 2000 година Банка Обб София и другите членове на Обединена българска банка се обединяват в една интегрирана финансова институция.

От тогава насам, Банка Обб София се развива стабилно и е набрала значителна популярност на българския пазар. Тя предлага широка гама от финансови продукти и услуги както за физически лица, така и за бизнес клиенти. Банката предлага различни видове кредити, вкл.

ипотечни, потребителски и бизнес кредити, както и дебитни и кредитни карти.

Банката разполага с развита мрежа от клонове и банкомати в цялата страна, което предоставя лесен достъп до услугите й.

Освен това, Банка Обб София предлага и онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите й да извършват бързи и удобни банкови операции от всяко място и по всяко време.

Въпреки световната финансова криза през последните години, Банка Обб София успява да запази стабилността си и да продължи да развива своя бизнес. Клиентите й се полагат на нейната надеждност и добро обслужване.

В заключение, Банка Обб София е съвременна и иновативна банка, която предлага широка гама от финансови продукти и услуги за своите клиенти. С годините тя е успяла да утвърди своето място на българския пазар и да стане предпочитан избор за много хора и фирми. Банката продължава да се развива и да следва последните тенденции в банковия сектор, за да отговаря на нуждите на своите клиенти и да се превърне в истинския партньор в техния финансов успех.

Продукти и услуги на Банка Обб София

Банка Обб София предлага разнообразие от продукти и услуги, които са насочени към удовлетворяване на нуждите на различни типове клиенти. Една от основните услуги, предоставяни от банката, е откриването и управлението на банкови сметки.

Клиентите могат да избират между различни видове сметки, като лични сметки, бизнес сметки и сметки за спестявания.

Банката предлага и различни видове кредити, които са персонализирани спрямо нуждите и възможностите на клиентите. Това включва ипотечни кредити за покупка на имоти, автокредити за покупка на автомобили, потребителски кредити за финансиране на различни нужди, както и бизнес кредити за развитие на предприятия.

Освен това, Банка Обб София предлага и различни видове карти – дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти. Това позволява на клиентите да извършват различни плащания и транзакции по лесен и удобен начин.

Банката е насочена и към предоставяне на финансово консултиране и инвестиционни услуги.

Тя предлага индивидуални консултации и решения, които отговарят на нуждите и целите на клиентите. Относно инвестициите, банката предлага различни възможности за инвестиране в акции, облигации, фондове и др.

Банката Обб София се стреми да предоставя модерни и иновативни услуги, които отговарят на съвременните изисквания на клиентите.

Тя предлага онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да извършват бързи и удобни банкови операции от всяко място и по всяко време. Това включва плащания, преводи, проверка на сметки и други.

В заключение, Банка Обб София предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните нужди на клиентите. Банката се стреми да бъде надежден и иновативен партньор за своите клиенти, като им предоставя лесен и удобен достъп до финансовите услуги и модерни технологии. Банка Обб София утвърждава своята позиция на пазара и продължава да развива своя бизнес, като отговаря на нуждите на клиентите и им предлага решения, които ги подкрепят в техния финансов успех.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка Обб София

Банка Обб София придава голямо значение на корпоративната отговорност и социалната ангажираност. Тя осъществява различни инициативи и програми, които имат положителен принос за обществото и околната среда.

Една от основните фокусни точки на Банка Обб София е опазването на околната среда.

Тя се стреми да намали въглеродния отпечатък и да насърчава устойчивото използване на ресурсите. Банката инвестира във възобновяеми източници на енергия и подкрепя проекти, насочени към опазването на природата и рециклирането. Освен това, Банка Обб София насърчава клиентите си да приемат електронни документи и да използват онлайн услугите, което допринася за намаляване на използването на хартия.

Като отговорна корпорация, Банка Обб София се грижи и за обществото, в което действа.

Тя подкрепя различни социални проекти и инициативи, фокусирани върху здравеопазването, образованието, културата и други сфери. Банката финансира и подкрепя обществени организации и нестопански организации, които работят за благото на обществото и подпомагат нуждаещите се.

Банката Обб София също така проявява голямо отговорност към своите служители.

Тя осигурява равни възможности за всички свои служители и се грижи за тяхното добро здраве и благополучие. Банката предоставя обучения и развитие на персонала, като ги подготвя за ефективна работа и професионален растеж.

В заключение, Банка Обб София е активно ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност. Тя се стреми да бъде модел за други компании, като дава пример в опазването на околната среда, подпомагането на обществото и грижата за своите служители. Банката Обб София показва своята ангажираност към обществото и стремежа си за устойчиво развитие, като се превръща във все по-силна и социално отговорна институция.

         
Оценка: 4.8 / 5 (438 oценка)

Home » Банка обб софия