Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:18


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка обб софия

Историята на Банка Обб София

Историята на Банка Обб София

Банка Обб София е една от най-големите банки в България, която е основана през 1994 година. Тя е част от Обединена българска банка (ОББ), която е създадена през 1992 година. Банката е била създадена с цел да предоставя на клиентите си висококачествени банкови услуги и да им помага да постигнат своите финансови цели.

От самото начало Банка Обб София е била насочена към иновации и модернизация. Тя е била една от първите банки в България, която е въвела онлайн банкиране и мобилно банкиране.

Това е довело до значително улесняване на банковите услуги за клиентите на банката.

През годините Банка Обб София е успяла да се утвърди като една от най-успешните банки в България. Тя е била наградена многократно за своите иновации и качествени услуги. Банката е известна също така със своята социална отговорност и активно участие в различни благотворителни кампании.

Днес Банка Обб София е една от най-големите банки в България, която предлага широк спектър от банкови услуги за своите клиенти. Тя има мрежа от над 100 офиса в цялата страна и над 1,5 милиона клиента. Банката продължава да инвестира в модернизацията на своите услуги и да се развива, за да отговаря на нуждите на своите клиенти.

Услугите на Банка Обб София

Услугите на Банка Обб София

Банка Обб София предлага широк спектър от банкови услуги за своите клиенти. Тя е насочена към удовлетворяване на нуждите на всеки един клиент, независимо от това дали става дума за физически или юридически лица.

Една от основните услуги, предлагани от Банка Обб София, е банкова сметка. Клиентите могат да откриват различни видове банкови сметки, като сметки за спестявания, текущи сметки и депозитни сметки. Банката предлага и различни видове кредити, като лични кредити, ипотечни кредити и кредитни карти.

Банката Обб София предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции от всяко място и по всяко време.

Това включва преводи, плащания на сметки, проверка на баланс и други.

Освен това, Банка Обб София предлага и различни инвестиционни продукти, като акции, облигации и фондове. Клиентите могат да инвестират в различни видове активи, като акции на български и международни компании, облигации на държавни и частни компании и други.

Банката Обб София предлага и услуги за бизнес клиенти, като бизнес кредити, бизнес сметки и други. Тя е насочена към подпомагане на бизнеса и предоставянето на висококачествени услуги за своите клиенти.

В крайна сметка, Банка Обб София е една от най-големите и успешни банки в България, която предлага широк спектър от банкови услуги за своите клиенти. Тя продължава да инвестира в модернизацията на своите услуги и да се развива, за да отговаря на нуждите на своите клиенти.

Развитието на Банка Обб София

Развитието на Банка Обб София

От своето създаване през 1994 година, Банка Обб София е успяла да се развие и да се утвърди като една от най-големите и успешни банки в България. Тя продължава да инвестира в модернизацията на своите услуги и да се развива, за да отговаря на нуждите на своите клиенти.

През годините Банка Обб София е успяла да се утвърди като една от най-иновативните банки в България. Тя е била една от първите банки, която е въвела онлайн банкиране и мобилно банкиране. Това е довело до значително улесняване на банковите услуги за клиентите на банката.

През последните години Банка Обб София е продължила да се развива и да инвестира в модернизацията на своите услуги.

Тя е въвела нови продукти и услуги, като например онлайн кредити, дигитални портфейли и други. Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и предоставянето на висококачествени банкови услуги.

Банка Обб София е активно участник в различни социални и благотворителни кампании. Тя е насочена към подпомагане на обществото и насърчаване на социалната отговорност. Банката е наградена многократно за своите социални и благотворителни инициативи.

Днес Банка Обб София е една от най-големите и успешни банки в България, която продължава да се развива и да инвестира в модернизацията на своите услуги. Тя е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и предоставянето на висококачествени банкови услуги.

         
Оценка: 4.8 / 5 (438 oценка)

Home » Банка обб софия