Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка райфайзен

История на Банка Райфайзен: От първите стъпки до днес

История на Банка Райфайзен: От първите стъпки до днес

Банка Райфайзен е една от най-големите банки в България, която предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Историята на банката започва през 1994 година, когато Райфайзенбанк Австрия придобива 70% от акциите на Българския индустриален банк. След това, през 2000 година, Райфайзенбанк Австрия придобива и останалите 30% от акциите на банката и започва да я управлява напълно.

От тогава насам, Банка Райфайзен е нараствала и развивала своята дейност в България. През 2003 година, банката придобива „Булбанк“ и се превръща в една от най-големите банки в страната.

През 2008 година, Банка Райфайзен придобива „Тексим Банк“ и става лидер в областта на корпоративното банкиране.

Днес, Банка Райфайзен има над 150 офиса в цялата страна и предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Банката е известна със своята иновативност и модернизация, като постоянно въвежда нови продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на своите клиенти.

Банка Райфайзен е известна също така и със своята обществена отговорност. Банката активно подпомага различни проекти и инициативи, които имат за цел да подпомогнат общността и да подобрят качеството на живот на хората. Банката е партньор на множество организации и фондации, които работят за благото на обществото.

В заключение, Банка Райфайзен е една от най-големите и успешни банки в България, която предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Банката е известна със своята иновативност и модернизация, както и със своята обществена отговорност.

Услуги на Банка Райфайзен: Какво може да очаквате като клиент

Услуги на Банка Райфайзен: Какво може да очаквате като клиент

Банка Райфайзен предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Като клиент на Банка Райфайзен, можете да очаквате да получите персонализирано обслужване и индивидуален подход към вашите нужди. Банката предлага различни видове банкови сметки, кредити, депозити, карти за плащане и други финансови продукти.

Една от най-популярните услуги на Банка Райфайзен е онлайн банкирането. Това е удобен начин за управление на вашите финанси, който ви позволява да проверявате баланса на вашата сметка, да правите преводи и да плащате сметки, без да трябва да посещавате банковата филиал.

Банката предлага и различни видове кредити, като лични кредити, ипотечни кредити, автокредити и други.

Кредитите на Банка Райфайзен са с конкурентни лихви и гъвкави условия за погасяване.

Като клиент на Банка Райфайзен, можете да се възползвате и от различни видове застраховки, като застраховка на имущество, застраховка на автомобил и други. Банката предлага и инвестиционни продукти, като акции, облигации и фондове.

Банка Райфайзен има и специални програми за своите клиенти, като програма за лоялност, която ви позволява да получавате бонус точки за всяка покупка с карта на банката. Тези точки могат да бъдат използвани за покупка на стоки и услуги от партньори на банката.

В заключение, Банка Райфайзен предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти, като персонализирано обслужване и индивидуален подход към нуждите на всеки клиент. Банката предлага различни видове банкови сметки, кредити, депозити, карти за плащане и други финансови продукти, както и онлайн банкиране и специални програми за лоялност.

Банка Райфайзен и обществената отговорност: Проекти и инициативи за подпомагане на общността

Банка Райфайзен и обществената отговорност: Проекти и инициативи за подпомагане на общността

Банка Райфайзен е известна не само със своите финансови услуги, но и със своята обществена отговорност. Банката активно подпомага различни проекти и инициативи, които имат за цел да подпомогнат общността и да подобрят качеството на живот на хората.

Един от проектите, които Банка Райфайзен подпомага, е „Зелена България“. Това е инициатива, която има за цел да подобри състоянието на околната среда в България. Банката подпомага различни дейности, като посадка на дървета и почистване на обществени места.

Банката Райфайзен е партньор и на множество други проекти и инициативи, които имат за цел да подпомогнат общността.

Един от тези проекти е „Да спасим децата“, който има за цел да помогне на деца с тежки заболявания и техните семейства. Банката подпомага финансово този проект и организира различни събития, за да събере допълнителни средства.

Банката Райфайзен е известна и със своята подкрепа на културата и изкуството. Банката подпомага множество културни събития и фестивали, като Софийски музикални седмици и Софийски международен филмов фестивал.

Банката Райфайзен е също така активен участник в различни програми за корпоративна социална отговорност. Банката се стреми да подпомага различни социални и културни проекти, като същевременно се грижи за околната среда и за здравето на своите служители.

В заключение, Банка Райфайзен е една от най-големите и успешни банки в България, която не само предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти, но и е активен участник в различни проекти и инициативи за подпомагане на общността. Банката Райфайзен се стреми да подобри качеството на живот на хората и да допринесе за развитието на обществото.

         
Оценка: 4.8 / 5 (571 oценка)

Home » Банка райфайзен