Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:44


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка софия

Историја на Банка Софија: Од основањето до денес

Банка София е една од најголемите банки во Бугарија, со богата историја и широк спектар на услуги. Основана е во 1997 година како приватна банка, а во 2003 година станува дел од групацијата на UniCredit. Од тогаш, Банка Софија се развива и расте, со цел да ги задоволи потребите на своите клиенти.

Со својата богата историја, Банка Софија е една од најстарите банки во Бугарија.

Од своето основање, банката има посветено работа на задоволување на потребите на своите клиенти, со што стана една од најпопуларните банки во земјата. Банката Софија има широк спектар на услуги, вклучувајќи ги депозитни сметки, кредити, кредитни картички, електронски банкарски услуги и многу други.

Од своето основање, Банка Софија има посветено работа на задоволување на потребите на своите клиенти, со што стана една од најпопуларните банки во земјата. Банката Софија има широк спектар на услуги, вклучувајќи ги депозитни сметки, кредити, кредитни картички, електронски банкарски услуги и многу други. Со својата богата историја и широк спектар на услуги, Банка Софија е една од најпопуларните банки во Бугарија.

Продукти и услуги на Банка Софија: За кого се наменети?

Банка Софија е банка која нуди широк спектар на услуги за своите клиенти. Овие услуги се наменети за различни категории на клиенти, вклучувајќи ги и индивидуални и корпоративни клиенти. Банката Софија има различни продукти и услуги кои се наменети за различни потреби на клиентите.

За индивидуалните клиенти, Банка Софија нуди различни видови на депозитни сметки, кредити, кредитни картички, електронски банкарски услуги и многу други. Клиентите можат да изберат најприлагодената опција за нивните потреби и да ги користат услугите на банката со најголема леснота.

За корпоративните клиенти, Банка Софија нуди различни видови на кредити, депозитни сметки, електронски банкарски услуги и многу други.

Банката има и специјализирани услуги за мали и средни претпријатија, како и за големи корпорации. Корпоративните клиенти можат да добијат персонализирана услуга и да ги користат услугите на банката со најголема леснота.

Банка Софија има и специјализирани услуги за младите клиенти, како што се студентските кредити и кредитните картички. Овие услуги им помагаат на младите луѓе да ги задоволат своите потреби и да ги користат услугите на банката со најголема леснота.

Со своите различни продукти и услуги, Банка Софија им помага на своите клиенти да ги задоволат своите потреби и да ги користат услугите на банката со најголема леснота. Банката Софија е банка која е насочена кон задоволување на потребите на своите клиенти и нуди најдобри услуги за нив.

Како да отворите сметка во Банка Софија: Потребните документи и процедури

Отварањето на сметка во Банка Софија е едноставен процес. Клиентите можат да отворат сметка во било која филијала на Банка Софија, каде што ќе добијат детални информации за процедурата и потребните документи.

За отварање на сметка во Банка Софија, клиентите треба да ги прибават следните документи: лична карта, документ кој го потврдува местото на живеење (на пример, сметка за струја или вода), како и документ кој го потврдува приходот (на пример, платна листа или договор за работа).

Отварањето на сметка во Банка Софија може да се направи и онлајн, преку интернет страницата на банката. Клиентите можат да ги прибават потребните документи и да ги испратат онлајн, откако ќе го пополнат онлајн формуларот за отварање на сметка.

Отварањето на сметка во Банка Софија е брз и едноставен процес, со што клиентите можат да ги користат услугите на банката со најголема леснота.

Банката Софија има и различни видови на сметки, вклучувајќи ги тековните сметки, депозитните сметки и други, со што клиентите можат да изберат најприлагодената опција за нивните потреби.

Клиентите на Банка Софија можат да ги користат услугите на банката со најголема леснота, бидејќи банката има и електронски банкарски услуги. Овие услуги им овозможуваат на клиентите да ги контролираат своите сметки, да ги прават плаќањата и да ги користат услугите на банката од каде и да се наоѓаат.

Со своите едноставни процедури за отварање на сметка и различни видови на сметки, Банка Софија е банка која им помага на своите клиенти да ги задоволат своите потреби и да ги користат услугите на банката со најголема леснота.

         
Оценка: 4.6 / 5 (260 oценка)

Home » Банка софия