Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка уникредит булбанк софия

История и развитие на Банка Уникредит Булбанк София

Банка Уникредит Булбанк София е една от най-големите и успешни банки в България. Тя е част от Италианската банкова група Уникредит, която е водеща в Европа и присъства в над 20 страни. Банката е основана през 1992 година и оттогава премина през значително развитие и промени.

От самото си създаване, Банка Уникредит Булбанк София е насочена към предоставяне на качествени банкови услуги за своите клиенти. Тя разполага с широка мрежа от филиали в цялата страна и предлага разнообразие от услуги, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти.

През годините, Банка Уникредит Булбанк София успя да се утвърди на банковия пазар чрез иновативни продукти и високо качество на обслужване. Тя предлага разнообразие от банкови услуги – от разчетни сметки и кредитни карти до ипотечни и потребителски кредити.

Банката също така предоставя услуги за инвестиции и управление на активи, които помагат на клиентите да развиват и укрепват своите финансови позиции.

Банка Уникредит Булбанк София се гордее също така със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност. Тя активно подкрепя различни обществени инициативи и проекти в областта на образованието, здравеопазването и културата. Банката се стреми да бъде активен и отговорен участник в обществото и да допринесе за подобряването на качеството на живот на хората.

В същността си, Банка Уникредит Булбанк София представлява успешна финансова институция, която се стреми да предоставя най-добрите банкови услуги за своите клиенти. Със своето дългогодишно присъствие на пазара и постоянното си развитие, Банка Уникредит Булбанк София е доказала своята надеждност и надминава очакванията на клиентите си. Тя се гордее със своята история и е на път да продължи да се развива и предлага иновативни продукти и услуги, които да отговарят на съвременните изисквания на клиентите си.

Продукти и услуги на Банка Уникредит Булбанк София

Банка Уникредит Булбанк София предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти. Едно от основните предимства на банката е нейният разнообразен портфейл от банкови продукти, които се приспособяват към различните финансови цели и изисквания на клиентите.

Една от основните услуги, предоставяни от Банка Уникредит Булбанк София, е разчетната сметка. Тя предоставя възможност за управление на финансите на клиента чрез вноски, тегления и преводи. Банката предлага различни видове разчетни сметки – от стандартни до специализирани за бизнесни клиенти.

В допълнение към разчетните сметки, Банка Уникредит Булбанк София предлага и различни видове кредитни продукти. Това включва ипотечни кредити, които помагат на клиентите да си осигурят жилище или недвижим имот.

Банката предоставя и потребителски кредити, които осигуряват финансиране за различни лични нужди на клиентите.

Освен това, Банка Уникредит Булбанк София предлага и различни видове вложения и инвестиционни продукти. Тези продукти позволяват на клиентите да инвестират и управляват своите финанси с цел постигане на допълнителен доход или растеж на капитала.

Възможността за онлайн банкиране е също едно от предимствата на Банка Уникредит Булбанк София. Клиентите могат да извършват банкови операции, да проверяват баланса си и да получават информация за техните сметки през удобните онлайн платформи на банката. Това осигурява бърз и лесен достъп до банковите услуги без да е необходимо да посещават филиал на банката.

Банка Уникредит Булбанк София е постоянно в процес на иновации и развитие на своите продукти и услуги, за да отговори на съвременните нужди и изисквания на клиентите си. Тя се стреми да предоставя иновативни и удобни банкови решения, които да помагат на клиентите да постигнат своите финансови цели.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка Уникредит Булбанк София

Банка Уникредит Булбанк София изразява силна корпоративна отговорност и ангажираност към обществото. Тя е активно включена в различни инициативи и проекти, които се фокусират върху социалната отговорност и подкрепата на обществените нужди.

Една от областите, в които Банка Уникредит Булбанк София проявява корпоративна отговорност, е образованието.

Банката подкрепя образователни инициативи, които помагат на младите хора да развият своите умения и знания. Тя предоставя стипендии, организира обучения и съдейства за развитието на образователните институции.

Освен това, Банка Уникредит Булбанк София подкрепя инициативи в областта на здравеопазването. Тя финансира проекти, които имат за цел подобряване на здравното състояние на населението и предоставяне на достъпни медицински услуги.

Банката също така подкрепя здравни кампании и инициативи за превенция и информираност.

Културата и изкуството също заемат важно място в корпоративната отговорност на Банка Уникредит Булбанк София. Тя подкрепя различни културни събития, фестивали, изложби и проекти, които съдействат за развитието и запазването на културното наследство на страната.

Банката осигурява финансова подкрепа и помощ за различни културни институции и организации.

Банка Уникредит Булбанк София е ангажирана също така и със защитата на околната среда. Тя подкрепя екологични проекти и инициативи, които имат за цел опазване на природата и редуциране на въглеродния отпечатък. Банката се стреми да бъде еко-осъзната и взема мерки за оптимизиране на своите процеси и ресурси, които да допринесат за устойчивото развитие.

Общата корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка Уникредит Булбанк София я правят не само успешна банка, но и активен участник в обществото. Тя се стреми да бъде пример за другите компании и да допринесе за по-доброто бъдеще на страната и обществото.

         
Оценка: 4.5 / 5 (182 oценка)

Home » Банка уникредит булбанк софия