Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка уникредит булбанк

История и развитие на Банка Уникредит Булбанк

1. „История и развитие на Банка Уникредит Булбанк“

Банка Уникредит Булбанк е една от водещите банки в България, която предлага широка гама от финансови продукти и услуги на своите клиенти. Историята на банката започва през 1997 година, когато италианската банка Уникредит придобива контрол върху Булбанк, който по това време беше една от най-големите банки в България.

След сливането на двете банки се ражда новият финансов институт – Банка Уникредит Булбанк.

От този момент насам, Банка Уникредит Булбанк проявява постоянен ръст и развитие. През годините банката успешно преодолява предизвикателствата на финансовите кризи и се утвърждава като един от най-надеждните банки на българския пазар. Тя разполага с широка мрежа от клонове и банкомати в цялата страна, което позволява на клиентите да имат лесен и удобен достъп до своите сметки и услуги.

Банката предлага разнообразни банкови продукти и услуги за всички видове клиенти – физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и инвеститори.

Клиентите имат възможност да открият различни видове банкови сметки, кредитни продукти, карти за плащане, застраховки и инвестиционни възможности. Банката предлага също и онлайн и мобилно банкиране, което дава възможност на клиентите да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Банка Уникредит Булбанк също така се отличава със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност. Тя подкрепя различни обществени инициативи и проекти, фокусирани върху образованието, здравеопазването и опазването на околната среда.

Банката е активен участник в програми за социална интеграция и развитие на общностите, в които е налице необходимост.

Банка Уникредит Булбанк има дългогодишен опит и солидна репутация във финансовия сектор в България. Стремейки се да предоставя качествени услуги и иновативни продукти, тя продължава да се развива и разширява своето присъствие в страната. Банката е силна и устойчива финансова институция, която се стреми да удовлетвори нуждите и очакванията на своите клиенти и да допринася за устойчивото икономическо развитие на България.

Продукти и услуги на Банка Уникредит Булбанк

2. „Продукти и услуги на Банка Уникредит Булбанк“

Банка Уникредит Булбанк предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на различни видове клиенти. Банката се стреми да предоставя иновативни и удобни решения за финансово управление, за да помогне на клиентите да постигнат своите финансови цели.

Една от основните продуктови категории на Банка Уникредит Булбанк е отварянето на банкови сметки.

Клиентите могат да изберат между различни видове сметки, като те са подходящи за различни нужди и предлагат различни условия. Банката предоставя и широка гама от кредитни продукти, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и кредитни карти, които предоставят достъп до финансови ресурси за различни цели.

Банка Уникредит Булбанк също така предлага и услуги за плащания и трансфери. Клиентите могат да използват различни видове карти за плащане, включително дебитни и кредитни карти, които осигуряват удобство и сигурност при извършването на плащания.

Банката предлага и онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да извършват плащания и да извършват различни банкови операции по всяко време и от всяко място.

Освен това, Банка Уникредит Булбанк предоставя и различни видове застраховки, които покриват различни рискове и опасности. Клиентите могат да сключат застраховки за живот, имущество, автомобили, здраве и други. Това осигурява защита и сигурност на клиентите в случай на неочаквани събития или нещастни случаи.

Банката предлага и инвестиционни възможности и услуги за своите клиенти.

Клиентите могат да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации, фондове и други. Банката предоставя професионална консултация и помощ при избора на подходящи инвестиции в съответствие със специфичните нужди и цели на клиента.

Банка Уникредит Булбанк се отличава със своята голяма и разнообразна гама от продукти и услуги, които позволяват на клиентите да намерят най-подходящите решения за своите финансови нужди. Банката постоянно иновира и развива своите продукти и услуги, за да отговори на съвременните предизвикателства и да удовлетвори очакванията на своите клиенти.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка Уникредит Булбанк

3. „Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка Уникредит Булбанк“

Банка Уникредит Булбанк е активно ангажирана с корпоративна отговорност и социални инициативи, които имат за цел да подпомогнат общностите и да допринесат за устойчивото развитие на обществото. Банката придава голямо значение на своята социална роля и стремеж към позитивна промяна.

Една от основните области, в които Банка Уникредит Булбанк се ангажира, е образованието.

Тя подкрепя образователни проекти и инициативи, които насърчават достъпа до качествено образование и развитие на младите хора. Банката осигурява финансова подкрепа за стипендии, учебни материали, обучения и други образователни програми. Целта е да се помогне на младите хора да развият своите таланти и възможности и да се интегрират успешно на пазара на труда.

Банка Уникредит Булбанк също така подкрепя здравеопазването и благото на обществото.

Банката сътрудничи с неправителствени организации и здравни институции, за да осигури достъп до качествени медицински услуги и лечение за хората. Тя финансира социални инициативи, които се фокусират върху превенцията на заболявания и подобряването на здравното състояние на населението.

Банка Уникредит Булбанк също така е ангажирана с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Тя инвестира в енергийно ефективни и екологично отговорни проекти, като например инсталиране на слънчеви панели и използване на възобновяеми енергийни източници.

Банката също така насърчава клиентите си да приемат устойчиви практики и да вземат решения, които да подкрепят опазването на околната среда.

Банка Уникредит Булбанк се грижи за обществото и се стреми да бъде активен участник в развитието му. Отдавайки значение на корпоративната отговорност и социалната ангажираност, тя допринася за положителна промяна и развитие на обществото. Банката е гордата си на своята роля и постоянно търси нови начини за подобряване на социалното и икономическото благосъстояние на България.

         
Оценка: 4.6 / 5 (253 oценка)

Home » Банка уникредит булбанк