Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : 8:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка уникредит софия

История на Банка Уникредит София

Банка Уникредит София е една от водещите банки в България, която предлага широк спектър от финансови продукти и услуги на своите клиенти. Историята на банката започва през 1997 година, когато тя е основана като Булбанк АД. През 2000 година Булбанк АД се присъединява към групата на Уникредит, която е една от най-големите банкови групи в Европа. След това банката променя името си на Уникредит Булбанк АД, а през 2016 година тя получава новото си име – Банка Уникредит София.

Банката е известна със своята стабилност и надеждност, като предлага на своите клиенти широк спектър от финансови продукти и услуги. Тези продукти включват различни видове кредити, депозити, карти за плащане, онлайн банкиране и други.

Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и предлага индивидуален подход към всеки един от тях.

Банката Уникредит София има филиали в цялата страна, като те са разположени в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас и други. Освен това, банката има и филиали в други държави като Италия, Германия, Австрия, Чехия и други. Това позволява на клиентите на банката да получат финансова подкрепа и в други държави, където има филиали на банката.

Банката Уникредит София е една от най-големите и най-успешните банки в България, която предлага на своите клиенти висококачествени финансови продукти и услуги. Тя е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и има за цел да им предоставя най-доброто обслужване. Банката има дългогодишен опит в банковия сектор и е готова да отговори на всякакви финансови нужди на своите клиенти.

Продукти и услуги на Банка Уникредит София

Продуктите и услугите на Банка Уникредит София са насочени към удовлетворяване на нуждите на различни групи клиенти. Банката предлага различни видове кредити, като лични кредити, ипотечни кредити, автокредити и други. Тези кредити са налични за физически и юридически лица и са съобразени със специфичните нужди на всеки един клиент.

Освен кредитите, Банка Уникредит София предлага и различни видове депозити, като срочни депозити, депозити със защита на капитала и други. Тези депозити предоставят високи лихвени проценти и са подходящи за клиенти, които търсят сигурност и стабилност в своите инвестиции.

Банката предлага и различни видове карти за плащане, като дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти.

Тези карти са удобни за плащания в магазини, онлайн плащания и теглене на пари от банкомати.

Освен това, Банка Уникредит София предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да извършват различни операции от всяко място и по всяко време. Това е удобен начин за управление на финансите и за извършване на плащания.

Банката Уникредит София предлага и други услуги като застраховки, инвестиционни продукти и други. Тези услуги са насочени към удовлетворяване на различни нужди на клиентите и предоставят възможности за инвестиране и защита на имуществото.

Всички продукти и услуги на Банка Уникредит София са съобразени със специфичните нужди на клиентите и са насочени към удовлетворяване на техните финансови нужди. Банката има за цел да предоставя на своите клиенти висококачествени продукти и услуги и да им осигури най-доброто обслужване.

Филиали на Банка Уникредит София в България и света

Банка Уникредит София има филиали в цялата страна, като те са разположени в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас и други. Тези филиали предоставят на клиентите на банката възможност да получат финансова подкрепа и да извършват различни операции, като откриване на сметки, внасяне и теглене на пари, кредитиране и други. Банката има за цел да предоставя на своите клиенти удобни и лесни начини за управление на финансите им и за получаване на финансова подкрепа.

Освен филиалите в България, Банка Уникредит София има и филиали в други държави като Италия, Германия, Австрия, Чехия и други. Тези филиали предоставят на клиентите на банката възможност да получат финансова подкрепа и да извършват различни операции, когато са в чужбина.

Това е особено удобно за клиентите, които пътуват често или имат бизнес в други държави.

Банката Уникредит София има за цел да предоставя на своите клиенти висококачествено обслужване и да им осигури лесен и удобен начин за управление на финансите им. Затова банката инвестира в модерни технологии и иновации, които да подобрят качеството на услугите, които предлага. Това включва онлайн банкиране, мобилно банкиране и други иновативни решения, които да улеснят живота на клиентите на банката.

Банката Уникредит София е една от най-големите и най-успешните банки в България и има за цел да продължи да развива своята мрежа от филиали и да предоставя на своите клиенти висококачествени продукти и услуги. Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и има за цел да им предоставя най-доброто обслужване. Банката Уникредит София е готова да отговори на всякакви финансови нужди на своите клиенти и да им предостави висококачествени продукти и услуги.

         
Оценка: 4.8 / 5 (517 oценка)

Home » Банка уникредит софия