Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка уникредит софия

Историята на Банка Уникредит София: От основаването до днес

Банка Уникредит София е една от водещите банки в България, която е част от глобалната банкова група Уникредит. Банката е основана през 1992 година и оттогава има богата и успешна история.

Създадена с цел да предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти, Банка Уникредит София бързо се утвърждава на българския пазар. През годините, банката е развила широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните нужди и изисквания на клиентите.

През последните години, Банка Уникредит София е изградила стабилна и здрава финансова позиция, която я прави надежден и доверен партньор за своите клиенти.

Банката се отличава с висок професионализъм и отговорност във всичко, което прави.

След като утвърди своята позиция на българския пазар, Банка Уникредит София започва да разширява дейността си и в други страни. Днес, банката присъства в над 14 държави по света и продължава да се развива и нараства.

Банка Уникредит София продължава да иновира и разработва нови продукти и услуги, за да отговори на променящите се нужди на своите клиенти. Тя се стреми да предлага най-добрите банкови решения и да бъде лидер в индустрията.

Със своите дългогодишни опит и експертиза, Банка Уникредит София продължава да бъде една от най-успешните и надеждни банки в България и в световен мащаб. Тя се гордее със своята история и постижения и се стреми да остане водеща сила в сферата на банковите услуги.

Продуктовата гама на Банка Уникредит София: Кредити, депозити и други финансови услуги

Продуктовата гама на Банка Уникредит София включва разнообразни финансови услуги, които са насочени към задоволяване на нуждите на различни клиентски групи. Банката предлага широк спектър от кредитни продукти, депозити и други финансови услуги.

Една от ключовите услуги, които предлага Банка Уникредит София, са кредитите. Клиентите имат възможност да избират от различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за всяка отделна кредитна продукция.

Освен кредитите, Банка Уникредит София предлага и различни видове депозити.

Клиентите имат възможност да открият както краткосрочни, така и дългосрочни депозити, които осигуряват сигурност и добри лихвени проценти. Банката предоставя различни опции за депозити, което позволява на клиентите да изберат най-подходящата за тях форма на спестяване.

Освен кредитите и депозитите, Банка Уникредит София предлага и други финансови услуги като кредитни карти, плащания и преводи, валутна търговия, застраховки и инвестиционни продукти. Клиентите имат възможност да използват различни инструменти за управление на своите финанси и да получат персонализирано обслужване според своите нужди.

Банка Уникредит София се стреми да предоставя най-добрите услуги на своите клиенти и да ги подкрепя в постигането на финансовите им цели. Тя постоянно развива и актуализира своята продуктова гама, за да отговаря на изменящите се нужди на пазара и клиентите си. Банката се гордее със своето качество на обслужване и стремежа си да бъде най-добрият банков партньор за всеки клиент.

Корпоративната отговорност на Банка Уникредит София: Социални и екологични инициативи

Корпоративната отговорност е важна част от дейността на Банка Уникредит София. Банката осъществява различни социални и екологични инициативи, които имат за цел да подобрят обществото и околната среда.

Банка Уникредит София активно подкрепя различни обществени проблеми и нужди. Тя участва в различни благотворителни инициативи, като например финансиране на образователни проекти, подкрепа на деца в нужда, подпомагане на здравни и социални институции и други. Банката осигурява финансови ресурси и волонтьорска помощ, за да допринесе за по-доброто бъдеще на обществото.

Освен социалните инициативи, Банка Уникредит София се ангажира и със запазването на околната среда.

Тя се стреми да намали своя въглероден отпечатък и да насърчава устойчивото развитие. Банката въвежда енергоспестяващи мерки във вътрешните си процеси, подкрепя проекти за възобновяема енергия и насърчава клиентите си да избират екологично отговорни финансови продукти.

Банка Уникредит София се стреми да бъде пример за корпоративна отговорност и да допринесе за устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Тя вярва, че чрез своите социални и екологични инициативи може да създаде по-добро бъдеще за всички. Банката продължава да развива и подобрява своите практики, за да бъде водеща сила в областта на корпоративната отговорност и да вдъхновява други организации да следват нейния пример.

         
Оценка: 4.8 / 5 (517 oценка)

Home » Банка уникредит софия