Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:20


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка цкб варна

История на Банка ЦКБ Варна

История на Банка ЦКБ Варна

Банка ЦКБ Варна е една от най-големите банки в България, която е основана през 1991 година. Тя е част от ЦКБ Груп, която е една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа. Банката е регистрирана като акционерно дружество и е регистрирана в Българската народна банка.

От своето създаване до днес, Банка ЦКБ Варна е изградила силна репутация на надежден и иновативен финансов институт. Тя предлага широк спектър от банкови услуги, включително депозити, кредити, карти за плащане, онлайн банкиране и други.

През годините Банка ЦКБ Варна е претърпяла множество промени и развития.

През 2007 година тя придобива Банка ДСК, която е една от най-големите банки в България. Това значително увеличава пазарния ѝ дял и я прави една от най-големите банки в страната.

През 2017 година Банка ЦКБ Варна придобива Банка Волксбанк България, която е банкова институция, специализирана в предоставянето на услуги за малки и средни предприятия. Това допълнително укрепва позициите на банката на пазара на малки и средни предприятия в България.

Днес Банка ЦКБ Варна продължава да се развива и да предлага иновативни банкови услуги на своите клиенти. Тя има широка мрежа от филиали в цялата страна и е на разположение на всички, които търсят надежден и качествен банков партньор.

Филиали на Банка ЦКБ Варна

Филиали на Банка ЦКБ Варна

Банка ЦКБ Варна разполага с широка мрежа от филиали в цялата страна. Това прави банката достъпна за всички, които търсят качествени банкови услуги. Филиалите на Банка ЦКБ Варна са разположени в големите градове, както и в по-малките населени места.

Варна е родното място на Банка ЦКБ Варна и тук тя има най-голям брой филиали. В града има няколко филиали на банката, разположени на различни места. Те предлагат широк спектър от банкови услуги, включително депозити, кредити, карти за плащане и други.

София е столицата на България и е един от най-големите градове в страната.

Банка ЦКБ Варна има множество филиали в София, разположени на различни места в града. Те предлагат банкови услуги на местните жители, както и на хората, които посещават града за бизнес или забавление.

Пловдив е вторият по големина град в България и е важен икономически център. Банка ЦКБ Варна има няколко филиали в Пловдив, които предлагат банкови услуги на местните жители и бизнесмените в града.

Бургас е град на морето и е важен транспортен и икономически център. Банка ЦКБ Варна има няколко филиали в Бургас, които предлагат банкови услуги на местните жители и на туристите, които посещават града.

Филиалите на Банка ЦКБ Варна са разположени на удобни места и предлагат качествени банкови услуги на своите клиенти. Те са на разположение на всички, които търсят надежден и качествен банков партньор.

Клиенти на Банка ЦКБ Варна

Клиенти на Банка ЦКБ Варна

Банка ЦКБ Варна има широк кръг от клиенти, включително физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и др. Банката предлага индивидуален подход към всеки клиент и му предоставя персонализирани банкови услуги, които отговарят на неговите нужди.

Физическите лица са един от най-големите кръгове на клиентите на Банка ЦКБ Варна. Те могат да използват различни банкови услуги, като депозити, кредити, карти за плащане, онлайн банкиране и други. Банката предлага персонализирани решения за всеки клиент, които отговарят на неговите нужди и предпочитания.

Малките и средни предприятия са също важен кръг от клиентите на Банка ЦКБ Варна. Те могат да използват различни банкови услуги, като кредити за развитие на бизнеса, сметки за плащане, онлайн банкиране и други.

Банката предлага индивидуален подход към всеки клиент и му предоставя персонализирани решения, които отговарят на нуждите му.

Големите корпорации са също важен кръг от клиентите на Банка ЦКБ Варна. Те могат да използват различни банкови услуги, като кредити за развитие на бизнеса, сметки за плащане, онлайн банкиране и други. Банката предлага индивидуален подход към всеки клиент и му предоставя персонализирани решения, които отговарят на нуждите му.

Банка ЦКБ Варна се стреми да предоставя качествени банкови услуги на всички свои клиенти. Тя има широк кръг от клиенти, които са доволни от услугите, които получават. Банката продължава да се развива и да предлага иновативни банкови решения, които отговарят на нуждите на своите клиенти.

         
Оценка: 4.5 / 5 (488 oценка)

Home » Банка цкб варна