Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвени кредити за фирми

Безлихвени кредити за фирми

Безлихвени кредити за фирми – същност и значение

Отпускането на безлихвени кредити за фирми е мярка, която държавате предприе през последната година, за да минимизира щетите за бизнеса от пандемията с Covid-19. Пандемия, отразила се доста неблагоприятно върху бизнесите от определени сектори, в това число туризма, транспорта, търговията на едро и т. н. Посредством безлихвените кредити въпросните бизнеси получиха възможност да си осигурят необходимата финансова подкрепа, с която да покрият своите текущи разходи и да преминат максимално безболезнено през трудния период.

Разбира се, за да бъдат одобрени за желаните безлихвени кредити за фирми, съответните бизнеси трябваше да отговорят на определени условия. Най-важно е да се отбележи, че въпросните безлихвени кредити се отпускат с точно определена цел и предназначение. Могат да ги получат например фирми, при които е налице траен спад на оборота вследствие на пандемията, както и такива, които са се сблъскали с неполучени вземания от клиенти или проблемни задължения към доставчици. Кредитите се насочиха и към фирми, които са затворили определени производствени съоръжения или са намалили броя на служителите си заради кризата.

Безлихвени кредити за фирми – преимущества и рискове

Основното преимущество за бизнесите от отпусканите безлихвени кредити за фирми съвсем естествено е липсата на начисляване на лихви. Това им дава глътка свеж въздух в кризисната ситуация, както и възможност да стабилизират финансите си и да подобрят своите перспективи в близко и по-далено бъдеще. В допълнение, процедурите за отпускане на въпросните кредити са направени така че парите максимално бързо да достигнат до бизнеса и той да може да се издължи към доставчици, партньори и други лица, предоставящи конкретни услуги.

Когато говорим за отпусканите от държавата безлихвени кредити за фирми обаче, трябва да подчертаем и някои рискове, които те носят със себе си. Става въпрос най-вече за рисковете, свързани с прекаленото успокояване и дори „приспиване“ на бизнеса заради липсата на лихви и гратисните периоди, в рамките на които взетите кредити може да не се обслужват. Тези рискове станаха особено ясни напоследък, след като дойде време фирмите да погасяват своите задължения и значителна част от тях се оказаха неподготвени за това.

Безлихвени кредити за фирми – възползвайте се от нашите изгодни оферти за рефинансиране!

Ако и вашата фирма поради някаква причина се е оказала сред бизнесите, неспособни да изплатят навреме взетите безлихвени кредити за фирми, можете да се възползвате от нашите изгодни оферти за рефинансиране. Отпускаме заеми в максимално кратки срокове, като за тях се кандидатства изцяло онлайн посредством поълване на стандартен формуляр. След подаването на кандидатурата отговор се получава в рамките на минути, а при одобрение парите е възможно да бъдат преведени още на същия ден.

Две са офертите, които бихме могли да ви предложим за рефинансиране на определени вноски от взетите безлихвени кредити за фирми. Първата оферта представлява своеобразен бърз кредит до заплата и често се използва от потребители, които се нуждаят от средства за покриване на текущите си разходи. При нея естествено сумите са по-малки – от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване са от 5 до 45 дни. При нужда от по-големи суми, се насочете към офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. Тя ще ви даде възможност да кандидатствате за суми от 400 до 5000 лева със срокове за погасяване между 2 и 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (579 oценка)

Home » Безлихвени кредити за фирми