Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:58


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвени кредити

Безлихвени кредити

Безлихвени кредити – какви са условията по тях?

Безлихвени кредити са промоционална опция, достъпна за всички нови клиенти. Опция, която им позволява да получат необходимите финансови средства, без да се натрупва лихва върху тези средства. В зависимост от моментните си нужди, бихте могли да кандидатствате за безлихвени кредити от 50 до 1000 лева. Конкретният срок за погасяване отново ще бъде избран от вас, като допустимите срокове са от 5 до 30 дни. Това на практика означава, че не само няма да заплащате нищо допълнително извън сумата на кредита, който сте взели, но и ще можете да си осигурите до 30-дневен гратисен период за връщане на въпросната сума.

Безлихвени кредити – как да кандидатствате?  

Процедурите за кандидатстване за безлихвени кредити са максимално опростени и удобни за клиента, като протичат изцяло онлайн. Имате възможност да кандидатствате за безлихвени кредити от всяко едно мобилно устройство, независимо къде се намирате към конкретния момент. Просто трябва да изберете сумата и срока за връщане на кредита, както и да попълните кратка онлайн форма за кандидатстване в рамките на 2-3 минути. След изпращане на съответната форма можете да очаквате отговор в рамките на 10 минути.. Ако той е положителен, ще получите парите по своята сметка още на същия ден. 

Безлихвени кредити – полезна информация за последващото връщане

Трябва да върнете взетите безлихвени кредити на тяхната падеждна дата. Ако желаете, преди това можете да правите частични плащания, за да намалите финансовата тежест върху себе си. От голямо значение е в рамките на съответния период да бъдете достатъчно дисциплинирани и отговорни, както и да разпределяте правилно наличните си финансови средства. Съобразявайте всички свои разходи с настоящата си платежоспособност и не поставяйте под риск връщането на кредита в пълен размер и в уговорените срокове. За съжаление са немалко примерите на хора, които заради неразумни харчове не са способни да погасят навреме задълженията си и изпадат в своеобразни дългови спирали.

Ако все пак възникнат непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи нормалното връщане на взетите безлихвени кредити, бихте могли да поискате удължаване на срока на съответните кредити. Допустимите варианти за удължаване срока на безлихвени кредити са със 7, 15 или 30 дни. Имайте предвид, че за всяко удължаване се заплаща такса. За 7 дни таксата е 10% от взетия кредит, за 15 дни – 20%, а за 30 дни – 35%. В случай, че искате да платите минималната възможна такса, ви препоръчваме да изберете опцията за удължаване със 7 дни. Нужно е обаче да сте сигурни, че в рамките на този период ще сте способни да изплатите целия кредит (заедно с начислената върху него такса).

         
Оценка: 4.8 / 5 (556 oценка)

Home » Безлихвени кредити