Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвен кредит

Безлихвен кредит

Безлихвен кредит – кои потребители могат да се възползват от него?

Безлихвен кредит е промоционална опция, при която потребителят може да получи желаната сума, без върху нея да се начисляват лихви. От тази промоционална опция имат възможност да се възползват всички нови клиенти. Или казано с други думи, всички потребители, които за първи път вземат бърз кредит от нас. Опцията „Безлихвен кредит“ е отлична за новите клиенти, които нямат никакъв опит във вземането и изплащането на бързи кредити. Тя намалява притесненията им, както и финансовата тежест върху тях, и им позволява да стартират по най-добрия начин използването на услугите от сферата на бързите кредити.

Безлихвен кредит – какви са конкретните условия?  

Както вече отбелязахме, безлихвен кредит е кредит, върху който не се начисляват никакви лихви. Тоест впоследствие от вас ще се изисква да върнете само и единствено сумата, която сте взели. Освен това имате право и на известна гъвкавост по отношение конкретните условия на кредита. Можете да вземете безлихвен кредит в размер от 50 до 1000 лева. Сроковете на погасяване, между които имате възможност да избирате, пък са от 5 до 30 дни. В този смисъл не само получавате желаните средства без никаква лихва, но и бихте могли да си осигурите 30-дневен гратисен период за тяхното връщане.

Безлихвен кредит – на какво е добре да обърнете внимание?  

Действително опцията „Безлихвен кредит“ е доста примамлива, но все пак преди да вземете конкретен кредит, отново трябва да имате ясен и разписан план за неговото връщане. На тази база изберете сумата на кредита, за който ще кандидатствате. От една страна въпросната сума трябва да е достатъчна, за да покрие текущите ви разходи или задължения, но от друга – е нужно тя да отговаря на вашите доходи и финансови възможности.  Така че задължително съобразете сумата на вземания от вас безлихвен кредит със своята платежоспособност, за да не бъдете изправени впоследствие пред проблеми, свързани с неговото връщане.

Същия принцип трябва да следвате и при избора на срок за връщане на кредита. Съобразете този срок с датите, на които получавате своята заплата или други редовни доходи. Това е от изключително голямо значение, за да сте способни впоследствие да спазите съответния срок и да изплатите съвсем коректно взетия безлихвен кредит. Ако все пак се появят непредвидени обстоятелства, които не ви позволяват да го направите, бихте могли да прибегнете към опцията за удължаване срока на кредита. Въпросният срок е възможно да бъде удължен със 7, 15 или 30 дни, в зависимост от вашите моментни нужди.

         
Оценка: 4.8 / 5 (416 oценка)

Home » Безлихвен кредит