Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Без лихвен кредит

Без лихвен кредит

Без лихвен кредит – какво е значението му за вас като потребители?

Без лихвен кредит е услуга, която набра голяма популярност в кредитната сфера през последните години. Тя се предлага най-вече от фирмите за бързи кредити, чиято цел съвсем естествено е да привлекат нови клиенти и да разширят своите позиции на пазара. При този тип кредит получавате възможност да се сдобиете с желаната сума, без върху нея да се начисляват никакви лихви. Или казано с други думи, впоследствие ще ви се наложи да връщате само и единствено средствата, които сте взели.

Както вече отбелязахме, услугите, свързани с отпускане на без лихвен кредит, са насочени най-вече към хората, които за първи път използват преимуществата на кредитната сфера. Ако и вие спадате в тази група потребители, за вас е много важно да вземете кредит, при който финансовият натиск върху вас няма да бъде прекалено тежък. Кредит, който ще можете да погасите без никакъв сериозен проблем и без да преминавате през излишни спорове и напрегнати моменти с вашите кредитори.

Без лихвен кредит – за какво да внимавате?

Разбира се, когато вземате без лихвен кредит, трябва да сте внимателни за това да не попаднете на некоректни оферти, които биха могли да ви ощетят във финансов аспект. Уверете се, че работите с достатъчно надеждна компания за бързи кредити, която е коректна към своите клиенти и не се опитва да печели на техен гръб. Компания, която е достатъчно прозрачна в своята дейност и в чийто сайт е налице необходимата информация за отпусканите кредити.

Преди да подпишете договор за без лихвен кредит, внимателно прегледайте всички условия и клаузи в него. Трябва да сте сигурни, че те отговарят в пълна степен на вашите нужди и интереси, и няма нещо, което би ви ощетило финансово. Освен това е добре да се свържете с кредитора или да прегледате подробно неговия уебсайт, за да получите информация и за други свързани с кредита условия, които са от значение за вас. Например дали ще ви бъде отпуснат в достатъчно кратки срокове, за да можете да го използвате по предназначение.

Без лихвен кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за без лихвен кредит, които ще отговорят в пълна степен на нуждите, изискванията и интересите ви. Кандидатстването за кредит при нас става изцяло онлайн, като за целта се изисква от потребителя само да попълни един стандартен формуляр. Формуляр, в който се съдържат главно данни от личната карта, като например имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и др. Отговор се връща в рамките на минути, а желаната сума може да бъде преведена по сметката на клиента дори на същия ден.

Когато става въпрос за без лихвен кредит, е налице базова оферта, която предлагаме на своите нови клиенти. При нея се отпускат кредити без лихва, чиито размери е възможно да бъдат от 50 до 1000 лева. Сроковете за погасяване пък са от 5 до 30 дни. Което означава, че не само ще ви се наложи да връщате единствено сумата, която сте взели, но и е възможно да имате на разположение 30-дневен гратисен период, за да го направите.

         
Оценка: 4.6 / 5 (203 oценка)

Home » Без лихвен кредит