Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бизнес кредит

Бизнес кредит

Бизнес кредит – същност и значение

Бизнес кредит е кредит, който се отпуска за финансиране на определени бизнес нужди. Тези бизнес нужди могат да бъдат изключително разнообразни. Започвайки от недостиг на средства за покриване на текущи разходи и задължения, и стигайки до предстоящо реализиране на голяма инвестиция, за която е необходимо допълнително финансиране. Определено е положителна тенденцията за развитие и разширяване на услугите от този тип през последните години. За да изпълнява в пълна степен своята мисия и цели, кредитната сфера трябва да отговаря на изискванията не само на потребителите, но и на съвременните бизнеси.

Кога бизнесите имат нужда от бизнес кредит? Истината е, че дори най-успешните бизнеси понякога биха могли да изпаднат в ситуация, в която не им достига финансиране и се налага да прибегнат до използването на кредитни услуги. В същото време в съвременния бизнес свят непрекъснато се реализират големи инвестиционни проекти, които поглъщат огромни финансови средства, в това число и външни. Важното е бизнесът да взема кредит с ясен план за това какво ще прави впоследствие.

Бизнес кредит – полезни съвети

Ако смятате да кандидатствате за бизнес кредит, на първо място трябва да определите точно каква сума на кредита би била удачна. От една страна въпросната сума е необходимо да удовлетворява настоящите ви бизнес нужди, но от друга – да не е прекалено голяма и да сте сигурни, че впоследствие ще можете да я върнете без никакъв проблем. Намирането на този баланс е ключово, за да създадете положителни перспективи пред своя бизнес, а не допълнителни проблеми и главоболия.

Също така трябва да бъдете сигурни, че желаният бизнес кредит ще ви бъде отпуснат в нужните срокове. В крайна сметка няма да имате особена полза от този кредит ако изпуснете сроковете за определена инвестиция или пък не успеете да си осигурите навреме материали и суровини за планираните производствени процеси, нали? Така че потърсете повече информация за този аспект от услугите на кредитора. В случай, че е необходимо, се свържете с него и го попитайте как протичат процедурите за кандидатстване и одобрение, и колко време отнемат.

Бизнес кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за бизнес кредит, които напълно ще отговорят на вашите бизнес нужди. Оферти за бизнес кредит, благодарение на които ще имате възможност да покриете текущите разходи на бизнеса си, както и да си осигурите необходимото финансиране за планирани инвестиционни проекти. Процедурите за кандидатстване и одобрение при нас са максимално опростени, като е възможно да получите желаните средства дори в рамките на часове.

Две са основните оферти, които можем да ви предложим, когато става въпрос за отпускане на кредит за бизнес нужди. Първата сред тях по своята същност представлява един микрокредит за бизнеса. Отпусканите суми са в диапазона от 50 до 1000 лева, докато сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Ако на вашия бизнес му е необходима по-голяма сума, ви препоръчваме да се насочите към офертата ни за кредит на месечни вноски. При нея вече се отпускат суми от 400 до 5000 лева, а сроковете за погасяване са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (627 oценка)

Home » Бизнес кредит