Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк бургас

Историята на Булбанк Бургас: От първите стъпки до водеща банкова институция в региона

Булбанк Бургас е една от най-успешните и добре утвърдени банкови институции в Бургас и региона. Създадена през 1992 година, тя започна своята дейност като малка отделна структура, но бързо се разраства и става представителство на една от най-големите банки в България – Булбанк.

През годините Булбанк Бургас успява да се превърне в водеща банкова институция в региона, предлагайки широка гама от финансови продукти и услуги на своите клиенти. Това включва различни видове заеми, депозити, кредитни карти и други банкови услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на всеки клиент.

Булбанк Бургас също така се отличава с високо качество на обслужване и професионализъм на персонала си.

Банката се гордее с набор от компетентни и опитни специалисти, които са на разположение на клиентите си за съвети и помощ във всяка финансова ситуация.

Важна част от историята на Булбанк Бургас е и нейната постоянна ангажираност с общността и устойчивото развитие. Банката активно подкрепя различни социални и културни инициативи, като се стреми да допринесе за развитието и напредъка на общността в Бургас и региона.

С общата си история, богата гама от продукти и услуги, които предлага, и постоянната си ангажираност с общността, Булбанк Бургас се утвърждава като водеща банкова институция в региона. Тя продължава да расте и да се развива, като остава предпочитан партньор за финансови решения сред своите клиенти.

Услугите на Булбанк Бургас: Финансови решения за всеки клиент

Булбанк Бургас е известен с обширната си гама от финансови услуги и продукти, които предлага на своите клиенти. Независимо дали става въпрос за физически или юридически лица, банката има подходящо финансово решение за всеки.

Една от ключовите услуги, предлагани от Булбанк Бургас, са банковите заеми. Те са на разположение на клиентите, които имат нужда от финансова помощ за осъществяване на различни проекти или покриване на непредвидени разходи. Заемите се предоставят с конкурентни лихви и гъвкави условия за възстановяване.

Освен заемите, Булбанк Бургас предлага и различни видове депозити, които помагат на клиентите да увеличат своята събрана сума.

Депозитите предлагат гарантиран доход за определен период от време и са идеални за инвеститорите, които желаят да съхраняват и увеличават своите спестявания.

Банката също така предлага разнообразни видове кредитни карти, които предоставят удобство и гъвкавост при плащанията. Клиентите на Булбанк Бургас могат да избират между кредитни карти с наградни точки, намаления и други привилегии, които допълнително подобряват финансовото им изживяване.

Банката предлага и онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да управляват сметките си и да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Това значително улеснява процеса на управление на финансите и спестява време и усилия.

Със своите многобройни услуги и продукти, Булбанк Бургас се грижи за финансовите нужди на своите клиенти и им предоставя индивидуално решение за всеки случай. Банката е на разположение на клиентите си, като се стреми да им осигури най-доброто финансово обслужване и да ги подкрепи в постигането на техните финансови цели.

Социалната отговорност на Булбанк Бургас: Подкрепа на общността и устойчиво развитие

Булбанк Бургас е не само финансова институция, но и активен участник в обществото и насърчаващ устойчивото развитие. Банката изпълнява своята социална отговорност, като подкрепя различни обществени инициативи и допринася за благоденствието на общността.

Една от основните сфери на социалната отговорност на Булбанк Бургас е подкрепата на образованието. Банката предоставя стипендии и създава програми за финансово образование, които помагат на младите хора да придобият нужните знания и умения за успешно преодоляване на предизвикателствата в бъдещето.

Освен това, Булбанк Бургас активно се ангажира със защитата на околната среда и устойчивото развитие. Банката използва енергоспестяващи технологии и предлага електронни варианти за сметки и извещения, за да намали екологичния отпечатък.

Тя също така подкрепя проекти, свързани с опазването на природата и устойчивото използване на ресурсите.

Булбанк Бургас е активен партньор на местния бизнес и подкрепя развитието на малките и средните предприятия. Банката предоставя финансови инструменти и консултации, които помагат на предприемачите да растат и развиват своя бизнес.

Булбанк Бургас също така се стреми да бъде модел на добра корпоративна гражданственост. Банката спазва етични стандарти при своите дейности и промотира разнообразие и инклузия в работното място. Тя също така се ангажира с намаляване на неравенството и борба с бедността чрез подкрепа на обществени инициативи.

Социалната отговорност на Булбанк Бургас е съществена част от нейната философия и дейност. Банката се стреми да допринесе за доброто на общността, като подкрепя и насърчава устойчивото развитие и обществената отговорност.

         
Оценка: 4.7 / 5 (224 oценка)

Home » Булбанк бургас