Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк варна

Историята на Булбанк Варна: От първите стъпки до водеща банкова институция

Булбанк Варна е една от водещите банки в града и има богата история, която я превръща във важен и надежден финансов партньор. Отворена през 1992 година, банката започва своята дейност като търговско дружество с ограничена отговорност.

Постепенно, с непрекъсната работа и постоянното си развитие, Булбанк Варна се превръща в един от най-големите и водещи банки в региона.

От самото си създаване, Булбанк Варна е утвърдила своето присъствие на пазара и е успяла да изгради стабилни връзки и доверие с клиентите си. Банката предлага широка гама от финансови решения и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на клиентите. Стратегическото мислене и постоянното стремление за иновации са водещите принципи на Булбанк Варна през годините.

Булбанк Варна е една от първите банки, които са внедрили съвременни и иновативни технологии в своята работа.

Това дава възможност на клиентите на банката да използват различни финансови услуги, като онлайн и мобилно банкиране, електронни плащания и други. Банката постоянно разширява и модернизира своите услуги, за да отговаря на съвременните нужди и предизвикателства на клиентите си.

Днес Булбанк Варна е водеща банкова институция, която играе важна роля в икономическото развитие на града.

Банката активно подкрепя бизнеса, предоставяйки различни финансови решения и кредити за предприятия, както и индивидуални продукти и услуги за физически лица. Булбанк Варна е солиден партньор, който помага на своите клиенти да постигнат своите финансови цели и да усъвършенстват бизнеса си.

Със своето богато наследство, клиентоориентиран подход и непрекъснатото си развитие, Булбанк Варна остава един от водещите банки на пазара. Тя продължава да предлага качествени финансови решения и услуги, които отговарят на различните нужди и изисквания на своите клиенти. Булбанк Варна е горд да бъде част от финансовия пейзаж на града и продължава да играе важна роля в неговото развитие и растеж.

Услугите на Булбанк Варна: Финансови решения за всеки клиент

Булбанк Варна предлага широка гама от финансови решения и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на всеки клиент. Банката се стреми да бъде гъвкава и иновативна в предлагането си на финансови продукти, за да задоволи различните потребности на своите клиенти.

Една от ключовите услуги, предлагани от Булбанк Варна, е банковата сметка. Клиентите могат да открият и управляват сметката си лесно и удобно, благодарение на онлайн и мобилното банкиране.

Това позволява на клиентите да правят бързи и сигурни транзакции, да проверяват баланса си и да получават информация за тяхната сметка по всяко време и от всяко място.

Булбанк Варна предлага и различни видове кредити, които могат да помогнат на клиентите в реализацията на техните финансови цели. Това включва ипотечни и потребителски кредити, кредитни карти и бизнес кредити. Банката предоставя гъвкави условия и конкурентни лихви, които позволяват на клиентите да изберат най-подходящия кредит за тях.

Булбанк Варна също така предлага различни инвестиционни продукти, които могат да помогнат на клиентите да увеличат своите финансови активи.

Това включва акции, облигации и фондове. Банката предоставя професионални консултации и помощ на своите клиенти, за да ги насочи към най-подходящите инвестиционни възможности.

Булбанк Варна се отличава също и със своите специализирани услуги за бизнес клиенти. Банката предлага финансови инструменти и решения, които могат да помогнат на предприятията да увеличат своята ефективност и конкурентоспособност.

Това включва услуги като корпоративни кредити, лизинг, факторинг и други.

Булбанк Варна има ангажимент към своите клиенти и се стреми да им осигури най-доброто обслужване и финансови решения. Банката постоянно развива и подобрява своите услуги, за да отговаря на нарастващите нужди и очаквания на клиентите си. Булбанк Варна е надежден и доверен финансов партньор, който предлага персонализирани решения за всеки клиент.

Обществена отговорност и приносът на Булбанк Варна за развитието на града

Булбанк Варна не само е водеща банкова институция в града, но играе и важна роля в развитието на обществото и икономиката. Банката проявява силно желание за обществена отговорност и винаги е активна в подкрепата на различни инициативи, които имат положителен принос за града.

Булбанк Варна е партньор на различни социални и културни събития, които се провеждат в града. Банката подкрепя местни фестивали, изложби и спортни мероприятия, като така допринася за разнообразието и богатството на културния живот в града.

Булбанк Варна осъществява и различни програми за образование и обучение, като предоставя стипендии и подкрепа на млади таланти и студенти. Това помага за развитието на младите хора и подпомага тяхната професионална реализация и кариерно развитие.

Булбанк Варна също така подкрепя и различни инициативи за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Банката активно участва в проекти за енергийна ефективност, рециклиране и опазване на природните ресурси.

Булбанк Варна е насочена към устойчивостта и отговорността към околната среда, като се стреми да бъде екологосъобразна и да внася положителен принос за опазването на природата.

Булбанк Варна също така има значителен принос в икономическото развитие на града. Чрез предоставянето на финансови решения и услуги за бизнес клиенти и индивидуални лица, банката допринася за растежа на местната икономика и създаването на работни места. Булбанк Варна също така активно се включва в програми и проекти за развитие на предприемачеството и подкрепата на малките и средните предприятия.

Банката предлага финансови инструменти и консултации, които помагат на бизнесите да се разрастват и процъфтяват.

В заключение, Булбанк Варна не само е водеща банкова институция в града, но също така е активен участник в обществената живот и икономическото развитие на града. Банката подкрепя различни инициативи, които допринасят за разнообразието и устойчивото развитие на обществото. Булбанк Варна е горд да бъде част от града и продължава да играе важна роля в неговото развитие и напредък.

         
Оценка: 4.7 / 5 (201 oценка)

Home » Булбанк варна