Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк габрово

Историята на Булбанк Габрово: От създаването до днес

Банката Булбанк Габрово е една от най-успешните финансови институции в региона. Създадена през 1992 година като подразделение на Булбанк, тя бързо придобива независимост и се утвърждава като водеща банка в Габрово. От самото начало Булбанк Габрово се отличава с високо качество на услугите и персонализирано обслужване на клиентите.

През годините Булбанк Габрово успява да развие широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. От кредити и ипотеки до различни видове сметки, в банката се предлагат разнообразни финансови решения за всеки вид клиент.

Булбанк Габрово също така предлага и модерни онлайн банкиране, което улеснява достъпа до банковите услуги и ги прави по-удобни за клиентите.

Една от ключовите характеристики на Булбанк Габрово е неговата социална отговорност. Банката активно подкрепя инициативи и проекти, които се фокусират върху развитието на общността и подобряването на живота на хората в региона. Булбанк Габрово е партньор на местни организации и институции, които работят в областта на образованието, културата и спорта.

В заключение, Булбанк Габрово е банка с дългогодишен опит и отлична репутация. Със своите банкови продукти и услуги, тя успява да задоволи нуждите на своите клиенти и да им предложи сигурни и надеждни финансови решения. От създаването си до днес, Булбанк Габрово продължава да бъде важен играч в банковия сектор и активен участник в общността.

Услугите на Булбанк Габрово: Банкови продукти и услуги за клиентите

Булбанк Габрово предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката предлага различни видове сметки, включително разплащателни сметки, спестовни сметки и валутни сметки. Клиентите имат възможност да избират от различни видове кредити, включително лични кредити, ипотечни кредити и автомобилни кредити.

Булбанк Габрово предлага и кредитни карти, които позволяват на клиентите да правят покупки както в страната, така и в чужбина. Освен това, банката предлага и услуги като преводи, валутна конверсия и инвестиционни продукти.

Булбанк Габрово разполага също така с модерен онлайн банкинг, който позволява на клиентите да управляват своите финанси от всяко място и по всяко време.

Чрез онлайн банкирането клиентите могат да проверяват баланса на своите сметки, да изпълняват плащания, да превеждат пари и да получават информация за своите транзакции. Булбанк Габрово се стреми да предоставя на клиентите си удобни и иновативни решения за управление на техните финанси.

Освен банковите продукти и услуги, Булбанк Габрово също така предлага и специализирани услуги за бизнес клиенти. Банката предоставя кредити за развитие на бизнеса, факторинг, лизинг и услуги за управление на ликвидността.

Това позволява на предприятията да развиват своя бизнес и да постигат по-голям успех.

В заключение, Булбанк Габрово е банка, която предлага разнообразни банкови продукти и услуги за своите клиенти. От сметки и кредити до онлайн банкиране и услуги за бизнес клиенти, Булбанк Габрово се стреми да отговори на всички финансови нужди на своите клиенти. Банката се отличава с високо качество на услугите и персонализирано обслужване, което я прави предпочитан избор за много хора.

Социална отговорност на Булбанк Габрово: Инициативи и подкрепа за общността

Булбанк Габрово не само предлага разнообразни банкови продукти и услуги, но също така е активно ангажирана със социална отговорност и подкрепа за общността. Банката има различни инициативи и програми, които насърчават образованието, културата и спорта в Габрово и околните населени места.

Една от инициативите на Булбанк Габрово е програмата за стипендии за студенти. Банката предоставя финансова подкрепа на млади хора, които проявяват отлични резултати и се стремят към постигане на високо образование. Това допринася за развитието на образованието в региона и помага на младите хора да реализират своя потенциал.

Освен стипендиите за студенти, Булбанк Габрово подкрепя и културни и спортни събития.

Банката е спонсор на различни фестивали, концерти и изложби, които обогатяват културния живот на региона. Също така, Булбанк Габрово подкрепя спортни клубове и състезания, които насърчават здравословния начин на живот и спортните постижения.

Булбанк Габрово също така е активен партньор на различни обществени организации и инициативи, които се занимават с подпомагане на нуждаещите се. Банката предоставя финансова подкрепа и дарения за проекти, които имат за цел подобряване на условията на живот на хората в общността.

В заключение, Булбанк Габрово проявява силна социална отговорност и подкрепа за общността. През годините банката е изградила солидна репутация като активен участник в различни инициативи и проекти, които имат положителен принос за обществото. Булбанк Габрово продължава да се стреми да бъде силен партньор за развитието на Габрово и околните населени места.

         
Оценка: 4.8 / 5 (521 oценка)

Home » Булбанк габрово