Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк добрич

Историята на Булбанк Добрич: От създаването до днес

Булбанк Добрич е една от най-старите и прочути банки в България. Основана през 1952 година, тя е част от групата на УниКредит Булбанк, която е един от най-големите банкови конгломерати в страната. От създаването си, Булбанк Добрич се стреми да предоставя на своите клиенти качествени банкови продукти и услуги.

През годините, Булбанк Добрич се развива и разширява своите дейности. Тя предлага широка гама от банкови продукти и услуги, включително различни видове кредити, депозити, карти и други. Банката също така предоставя електронни услуги, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и удобно.

Булбанк Добрич се отличава не само с качествените си продукти и услуги, но и със своето ангажираност към общността и социалните инициативи.

Банката подкрепя различни обществени проекти и организации, които имат за цел подобряване на живота и благосъстоянието на хората. Тя активно участва в инициативи, свързани с образование, здравеопазване, култура и околна среда.

През годините, Булбанк Добрич е успяла да създаде силни връзки с клиентите си, като им предоставя индивидуално и персонализирано обслужване. Банката изгражда дълготрайни партньорства и се стреми да бъде надежден и стабилен финансов партньор за своите клиенти.

Булбанк Добрич продължава да развива своите услуги и да се адаптира към променящите се нужди и изисквания на своите клиенти. Тя постоянно иновира и въвежда нови технологии, за да предоставя по-удобни и ефективни услуги. Булбанк Добрич е банка, която се грижи за своите клиенти и стреми да им осигури най-доброто в областта на банковите услуги.

Услугите на Булбанк Добрич: Банкови продукти и услуги за клиентите

Булбанк Добрич се гордее с разнообразната гама от банкови продукти и услуги, които предлага на своите клиенти. Банката се стреми да задоволи нуждите на всеки един от тях, като предлага индивидуални и персонализирани решения.

Един от ключовите продукти, които предлага Булбанк Добрич, са различните видове кредити.

Банката предоставя ипотечни кредити, потребителски кредити, автокредити и други. Кредитите на Булбанк Добрич са с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Освен кредитите, Булбанк Добрич предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни срокове и условия на депозитите, в зависимост от своите нужди и предпочитания.

Банката гарантира сигурността на депозитите си, като предлага високи лихвени проценти и гъвкави условия.

Една от най-популярните услуги на Булбанк Добрич е издаването на банкови карти. Клиентите могат да избират между различни видове карти – дебитни, кредитни или предплатени.

Банката осигурява бързо и удобно издаване на картите, както и различни предимства и награди за техните притежатели.

Освен това, Булбанк Добрич предлага и различни видове електронни услуги, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и удобно. Те могат да следят своите сметки, да правят бързи преводи, да плащат сметки и много други, чрез онлайн и мобилното приложение на банката.

Булбанк Добрич е банка, която се стреми да предостави на своите клиенти най-добрите банкови продукти и услуги. Банката постоянно развива и подобрява своите услуги, за да отговори на нуждите и изискванията на клиентите си. Булбанк Добрич е надежден и стабилен финансов партньор, който се грижи за своите клиенти и им предоставя най-доброто в областта на банковите услуги.

Социалната отговорност на Булбанк Добрич: Подкрепа на общността и социални инициативи

Булбанк Добрич не само предлага качествени банкови продукти и услуги на своите клиенти, но също така има силно ангажираност към общността и социалните инициативи. Банката проявява социална отговорност, като подкрепя различни обществени проекти и организации, които имат за цел подобряване на живота и благосъстоянието на хората.

Една от сферите, в които Булбанк Добрич активно се ангажира, е образованието. Банката предоставя финансова подкрепа за различни образователни проекти и инициативи.

Тя подкрепя младите хора в тяхната образователна пътека и им помага да постигнат своите цели и амбиции.

Освен това, Булбанк Добрич подкрепя и здравеопазването. Тя сътрудничи с различни здравни организации и фондации, които се грижат за здравето и благополучието на хората. Банката финансира проекти и инициативи, които имат за цел предотвратяване на заболявания и подобряване на качеството на живот на хората.

Културата също е в сферата на интереси на Булбанк Добрич.

Банката подкрепя различни културни събития, фестивали и проекти. Тя се стреми да запази и насърчи богатото културно наследство на региона и да го представи на широката общественост.

Булбанк Добрич също така се грижи и за околната среда. Банката подкрепя инициативи за опазване на природата и намаляване на въглеродния отпечатък.

Тя инвестира в енергоспестяващи технологии и реализира проекти, които спомагат за опазване на околната среда.

Булбанк Добрич е банка, която се грижи за общността и има силно ангажираност към социалните инициативи. Тя подкрепя образованието, здравеопазването, културата и околната среда. Банката е активен участник в различни проекти и дава своя принос за подобряването на обществото. Булбанк Добрич се стреми да бъде не само надежден финансов партньор, но и позитивна сила в обществото.

         
Оценка: 4.9 / 5 (210 oценка)

Home » Булбанк добрич