Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк лизинг

История и развитие на Булбанк лизинг

Булбанк лизинг е една от водещите лизингови компании в България, която предлага широка гама от услуги и предимства на своите клиенти. Основана през 1994 година, компанията се развива стремително и успява да се утвърди на пазара благодарение на качеството на своите услуги и високия професионализъм на екипа си.

През годините, Булбанк лизинг е успяла да създаде и поддържа стабилни партньорства с водещи български и международни компании. Това е резултат от непрекъснатото стремеж на компанията към постоянно усъвършенстване на своите услуги и отговорността, с която работи с клиентите си.

Булбанк лизинг предлага разнообразни видове лизингови услуги, като финансов лизинг, оперативен лизинг и факторинг. Компанията има широка гама от предимства за своите клиенти, като бързина на обработка на заявките, гъвкави условия за плащане и възможност за персонализиране на условията според нуждите на бизнеса.

Булбанк лизинг също така е известна с успешните си проекти и партньорства. Компанията е работила с водещи български и международни компании, които са доверили на фирмата за лизинг на Булбанк финансирането на своите инвестиционни проекти.

Това говори за доверието и репутацията на компанията в бизнес средите.

С изминалите години, нашето дружество за лизинг успява да стане надежден и водещ партньор за своите клиенти. Компанията се отличава с индивидуален подход и професионализъм при предоставянето на лизингови услуги. Булбанк лизинг също разбира важността на скоростта и леснотата на процесите и затова предлага бързи и ефективни решения на своите клиенти.

В заключение, компанията Булбанк Лизинг е успешна и високо уважавана на българския пазар. С годините, тя се утвърждава като водещ партньор за своите клиенти, предлагайки качествени услуги и отговаряйки на нуждите на бизнеса. Булбанк лизинг продължава да се развива и иновира, за да остане на върха на лизинговата индустрия и да отговаря на всички предизвикателства на бизнес средата.

Услуги и предимства на Булбанк лизинг

Булбанк лизинг предлага различни видове услуги и предимства на своите клиенти, които ги правят предпочитан избор за лизингови нужди. Една от основните услуги, които предлага компанията, е финансовият лизинг. Това е форма на лизинг, при която Булбанк лизинг закупува активи по избор на клиента и ги отдава под наем за определен период от време.

Този вид лизинг позволява на клиентите да ползват активите, без да ги притежават, като по този начин разполагат със свободни финансови ресурси за други инвестиции. Предложеният от Булбанк лизинг финансов лизинг предоставя гъвкави плащания, което е от изключително значение за предприятията, особено за малките и средните предприятия, които често се сблъскват с ограничения във финансовите си ресурси.

Оперативният лизинг е още един вид услуга, предлаган от компанията за лизинг на Булбанк, която е изключително полезна за предприятията.

Той предоставя възможност на клиентите да ползват активи като автомобили, оборудване и техника, без да ги притежават. Това осигурява по-голяма гъвкавост, тъй като клиентите могат да променят оборудването, когато това се налага, без да се нуждаят от значителни инвестиции за замяната му. Булбанк Оперативен Лизинг предлага гъвкави условия, които съответстват на специфичните изисквания на клиентите.

Освен това, услугите за факторинг, предлагани от Булбанк, са полезни за бизнеса.

Факторингът е процес, при който компанията купува вземанията на клиента по краткосрочни кредити, предоставени от търговци на дребно. Това помага на клиентите да получат бързо пари, които могат да използват за развитие и укрепване на своя бизнес. Булбанк лизинг предлага факторинг услуги с конкурентни условия и професионално обслужване.

Булбанк лизинг се издържа със своите услуги и предимства, които я правят предпочитан партньор при лизинговите нужди на бизнеса. Гъвкавите условия за плащане, широката гама от услуги и професионалността на екипа гарантират, че клиентите получават висококачествено обслужване и максимална подкрепа в реализирането на техните бизнес цели.

Партньорства и успешни проекти на Булбанк лизинг

Булбанк лизинг е партньор на множество успешни проекти и партньорства в различни сектори на икономиката. Като водеща лизингова компания, Булбанк лизинг работи с водещи български и международни компании, които разчитат на нея за финансирането на своите инвестиционни проекти.

Лизингът на Булбанк е бил включен в множество успешни проекти в сферата на търговията и услугите. Компанията е финансирала закупуването на оборудване и техника за различни търговски вериги и подобрила тяхната конкурентоспособност и ефективност. Булбанк Лизинг е също така сътрудник при финансирането на проекти в областта на селското стопанство и земеделието, като предлага финансови решения за закупуването на селскостопанска техника и машини.

Освен това, Булбанк Финансиране е бил включен в инфраструктурни проекти, като финансира закупуването на автомобили, машини и оборудване за строителството и подобрява инфраструктурата на градове и региони.

Компанията има опит и в енергетиката, като финансира иновативни и екологично чисти проекти за производство на енергия от възобновяеми източници.

Булбанк лизинг се гордее с успешните си партньорства и проекти, които спомагат за развитието на икономиката и бизнеса в България. Компанията разбира важността на индивидуалния подход и професионализма, когато се работи с клиенти и стреми се да предоставя качествено финансиране и подкрепа за реализацията на проектите на клиентите си.

В заключение, компанията за лизинг на Булбанк се утвърждава като водеща в отрасъла на лизинга в България. Тя предлага широка гама от услуги и предимства на своите клиенти, създава успешни партньорства и подкрепя различни проекти в различни сектори на икономиката. Булбанк лизинг продължава да се разраства и иновира, за да бъде надежден партньор и приносител за успеха на бизнеса в България.

         
Оценка: 4.9 / 5 (163 oценка)

Home » Булбанк лизинг