Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк мобайл

Како да инсталирате Булбанк мобайл на свој мобилни уред

Булбанк мобайл е одлична апликација која ви овозможува да ги контролирате своите финансии на брз и лесен начин. За да ја инсталирате Булбанк мобайл на својот мобилен уред, потребно е да го преземете од Google Play Store или од App Store, во зависност од тоа дали користите Android или iOS уред. Потоа, потребно е да се регистрирате со својот банкарски профил и да го поврзете со апликацијата.

Когато инсталирате мобилното приложение на Булбанк на своя мобилен устройство, ще имате достъп до много функционалности, които ще ви помогнат да контролирате финансите си.

Можете да прегледате својата сметка, да ги следите вашите трансакции, да пренесувате пари, да плаќате сметки и многу повеќе. Ова значи дека ќе можете да ги контролирате своите финансии каде и да сте, во секое време.

Сепак, е важно да бидете внимателни со безбедноста на вашиот банкарски профил и трансакции. Булбанк мобилната апликация предлага много безопасностни мерки, но е важно да се спазват и някои съвети за безопасност.

Прво, не го споделувајте вашиот PIN или лозинка со никој. Второ, не използвайте обществени WiFi мрежи, за да се свържете със своята банкова услуга, защото тези мрежи могат да бъдат незащитени. Трето, редовно проверувајте ги вашите трансакции и известувајте ја банката ако забележите нешто ненормално.

Во целост, една одлична апликација за контролирање на вашите финансии на брз и лесен начин е достапна.

За да ја инсталирате, ја преземете од Google Play Store или од App Store, регистрирајте се со својот банкарски профил и поврзете го со апликацијата. Со мобилната апликација на Булбанк, можете да проверите вашата сметка, да следите вашите трансакции, да пренесувате пари, да плаќате сметки и да правите многу други работи. Но, важно е да бидете внимателни со безбедноста на вашите трансакции и да следите некои совети за безбедност.

Функционалности на Булбанк мобайл: преглед на сметки, преноси, плаќања и повеќе

Кога ќе инсталирате Булбанк мобайл на својот мобилен уред, ќе имате достап до многу функционалности кои ќе ви помогнат да ги контролирате своите финансии. Една од најважните функционалности е прегледот на вашата сметка. Со Булбанк мобайл, можете да го видите балансот на вашата сметка, да ги видите вашите трансакции и да го проверите вашето распоредување на плаќање.

В допълнение към прегледа на вашия акаунт, Булбанк мобайл ви позволява да прехвърляте пари от един акаунт на друг.

Ова е многу корисна функционалност, особено ако треба да испратите пари на некој друг или да примите пари од некој друг. За да пренесете пари, потребно е да го изберете изворот на парите и да го одберете одредиштето. Потоа, внесете го износот на парите и потврдете ја трансакцијата.

Освен трансфер на пари, Bulbank Mobile ви дава възможност да плащате различни сметки.

Ова е многу корисно, особено ако имате многу сметки за плаќање и сакате да ги плаќате на едно место. За да плаќате сметки, потребно е да го изберете видот на сметката и да го внесете бројот на сметката. Потоа, внесете го износот на плаќањето и потврдете ја трансакцијата.

В мобилното приложение на Булбанк има и други опции, които могат да ви помогнат да управлявате финансите си.

Можете да го видите вашиот кредитен лимит, да го промените лимитот на вашата кредитна картичка, да го видите распоредот на плаќање на вашата кредитна картичка и многу повеќе. Со мобилната апликација на Булбанк, ќе имате целосен преглед на вашите финансии и ќе можете да ги контролирате на брз и лесен начин.

Целосно, една одлична апликација е достапна за Булбанк клиентите, која ќе ви овозможи да ја контролирате вашата финансиска состојба на едно место. От преглед на сметки и трансфер на пари до плащания на сметки, контрол на кредитни лимити и уредба на плащанията по кредитни карти, Булбанк мобайл предлага множество функции, които ще ви помогнат да контролирате финансите си по бърз и лесен начин.

Безбедност на Булбанк мобайл: како да го заштитите својот профил и трансакции од престапници

Кога станува збор за вашите финансии, безбедността е многу важна. Со Булбанк мобайл, вашиот банкарски профил и трансакции се многу безбедни. Булбанк мобайл има многу безбедностни мерки, кои го штитат вашиот профил и ги спречуваат престапниците да ги пристапат до вашите лични податоци.

Когато се регистрирате в мобилното приложение на Булбанк, ще получите потребителско име и парола.

Вашата лозинка треба да биде сложена и да се состои од различни знаци, вклучувајќи големи и мали букви, броеви и специјални знаци. Никогаш не го споделувајте вашиот PIN или лозинка со никој. Исто така, не користете лесни лозинки, како што се вашето име или датумот на раѓање.

В мобилното приложение на Булбанк има възможност за двуфакторна аутентикация. Оваа мерка на безбедност го зголемува нивото на заштита на вашите трансакции.

Кога ќе пратите пари или ќе го промените вашето распоредување на плаќање, ќе добиете код за потврда на вашата мобилна апликација или на вашата е-пошта. Со оваа мерка на безбедност, престапниците нема да можат да ги пристапат до вашите трансакции.

Важно е и да не користите обществени WiFi мрежи, за да се поврзете со вашата банкарска услуга. Обществените WiFi мрежи може да бидат незаштитени и да овозможат на престапниците да ги пристапат до вашите лични податоци. Затова използвайте вашата мобилна мрежа или VPN (виртуална частна мрежа), за да се свържете с мобилното приложение на Булбанк.

Накрај, редовно проверувајте ги вашите трансакции и известувајте ја банката ако забележите нешто ненормално.

Има възможност за получаване на известия за трансакции в Булбанк мобайл. Оваа опција ви овозможува да добивате известувања за секоја трансакција која ја направите. Ова е многу корисно, особено ако користите вашата кредитна картичка или ако имате многу трансакции на вашата сметка.

Во целост, нашата мобилна апликација има многу безбедностни мерки, кои го штитат вашиот банкарски профил и трансакции. Вашата лозинка треба да биде сложена, не користете обществени WiFi мрежи, користете го двоен фактор на автентикација и редовно проверувајте ги вашите трансакции. Со овие мерки на безбедност, ќе можете да ги контролирате вашите финансии без грижа.

         
Оценка: 4.6 / 5 (355 oценка)

Home » Булбанк мобайл