Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк пловдив

Историята на Булбанк Пловдив: От създаването до днес

Булбанк Пловдив е една от водещите банки в България с дългогодишна история и успехи. Банката е създадена през 1963 година и оттогава е насочила усилията си в развитието на банковия сектор в Пловдив и региона. От самото начало, Булбанк Пловдив се стреми да предостави на своите клиенти най-добрите банкови продукти и услуги.

През годините, Булбанк Пловдив се разраства и развива, превръщайки се в истинския лидер в областта на финансовите услуги. Банката предлага широка гама от банкови продукти и услуги за всички видове клиенти – от физически лица до големи компании.

Булбанк Пловдив се гордее със своите иновативни услуги, които включват интернет банкиране, мобилно банкиране и дигитални платежни решения.

Булбанк Пловдив не е само финансова институция, тя също така има значителен обществен принос за общността. Банката активно подкрепя различни социални и културни инициативи, които помагат за подобряването на живота на хората в региона. Тя е партньор и спонсор на редица проекти, които се фокусират върху образованието, спорта и културата.

Булбанк Пловдив съчетава историята си със съвременността, като постоянно иновира и приспособява своите услуги към нуждите на клиентите. Банката продължава да бъде лидер в банковия сектор в Пловдив и региона, като остава предпочитана институция за всички, които търсят качество и надеждност в своите финансови операции. Булбанк Пловдив е гордостта на Пловдив и продължава да се развива и иновира, за да предостави на своите клиенти най-доброто в сферата на банковите услуги.

Услугите на Булбанк Пловдив: Банкови продукти и услуги за клиентите

Услугите, предлагани от Булбанк Пловдив, са много разнообразни и отговарят на нуждите на различни типове клиенти. Банката предлага широка гама от банкови продукти, които включват различни видове сметки, кредити, дебитни и кредитни карти, депозити и инвестиционни продукти.

Една от основните услуги на Булбанк Пловдив е предоставянето на банкови сметки. Клиентите могат да открият различни видове сметки, включително текущи сметки, сметки за спестовни влогове и сметки за юридически лица.

Всички сметки се предлагат със задължителна защита на депозитите, което гарантира, че парите на клиентите са сигурни.

Булбанк Пловдив предоставя и различни видове кредити, които помагат на клиентите да реализират своите цели и планове. Това включва кредити за жилищно строителство и ремонт, автокредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Банката предлага конкурентни лихви и гъвкави условия за кредитиране, което прави тяхното ползване достъпно и удобно за клиентите.

Дебитните и кредитните карти, предлагани от Булбанк Пловдив, предоставят удобство и сигурност при плащанията.

Клиентите могат да използват дебитни карти за плащане в магазини и търговски обекти, както и за теглене на пари от банкомати. Кредитните карти позволяват на клиентите да правят покупки на изплащане и да използват кредитната линия, предоставена от банката.

Булбанк Пловдив предлага и различни видове депозити и инвестиционни продукти, които помагат на клиентите да управляват и увеличават своите финансови средства. Клиентите могат да открият депозити с различни срокове и лихви, които предоставят гарантирани доходи.

Освен това, банката предлага и инвестиционни продукти като акции, облигации и фондове, които позволяват на клиентите да участват в пазара на ценни книжа и да постигнат допълнителен приход.

Услугите на Булбанк Пловдив са съобразени с нуждите и предпочитанията на клиентите и гарантират удобство, сигурност и качество. Банката се стреми да бъде надежден и сигурен партньор за всички свои клиенти и да им предоставя най-добрите банкови продукти и услуги. Булбанк Пловдив продължава да иновира и разширява своите услуги, за да отговори на променящите се нужди на клиентите и да остане водеща банка в региона.

Обществена отговорност и приносът на Булбанк Пловдив за общността

Булбанк Пловдив се отличава не само с висококачествените банкови услуги, но и със своя обществен принос и отговорност към общността. Банката е активен участник в различни социални и културни инициативи, които допринасят за благоденствието на общността в Пловдив и региона.

Булбанк Пловдив винаги е се стремяла да играе активна роля в обществото, като подкрепя различни проекти и инициативи. Банката е особено ангажирана със социалната отговорност, като помага на нуждаещите се и подкрепя социални програми за подобряване на условията на живот на хората. Булбанк Пловдив подкрепя образователни и културни проекти, като предоставя финансова помощ за различни учебни и културни институции.

Банката също така се фокусира върху спорта и спортните инициативи. Булбанк Пловдив е спонсор на различни спортни събития и клубове в областта.

Тя подкрепя младите спортисти и помага за развитието на спортното движение в региона. Булбанк Пловдив създава партньорства с различни организации и институции, с които сътрудничи за постигане на общи цели. Банката се стреми да укрепи общността и да допринесе за нейното развитие.

Булбанк Пловдив се гордее със своя принос за общността и продължава да развива и подкрепя различни проекти. Банката активно се ангажира с различни инициативи, които са насочени към подобряването на качеството на живот на хората и насърчаването на обществената отговорност. Булбанк Пловдив е отличен пример за компания, която не само се стреми към финансов успех, но и се грижи за общността и приноси за нейното благосъстояние.

         
Оценка: 4.5 / 5 (268 oценка)

Home » Булбанк пловдив