Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк стара загора

Историята на Булбанк Стара Загора: От първите стъпки до съвременната банка

Булбанк Стара Загора е една от най-старите и утвърдени банки в България. Създадена през 1956 година, тя е била ключов играч в развитието на финансовият сектор в региона и е винаги била на страната на своите клиенти. С течение на времето, Булбанк Стара Загора се превърна в модерна банка, предлагаща широка гама от продукти и услуги за всеки клиент.

През годините, Булбанк Стара Загора се разви в силен финансов институт, който предоставя на своите клиенти надеждни финансови решения. Банката изгради своя репутация с доказано качество и надеждност, което доведе до утвърждаването й като един от водещите банки в региона.

Булбанк Стара Загора предлага широка гама от услуги, които отговарят на индивидуалните нужди на всеки клиент.

Банката предоставя различни видове кредити, депозити, карти и други финансови продукти, които помагат на клиентите им да постигнат финансовата си стабилност и да реализират своите цели.

С над 60 години опит в сектора, Булбанк Стара Загора се грижи не само за финансовите нужди на своите клиенти, но и за общността, в която функционира. Банката активно подкрепя различни социални и културни инициативи, които имат положителен принос за обществото. Така, Булбанк Стара Загора не само е икономически фактор, но и социален като институция, която допринася за развитието на региона.

В заключение, Булбанк Стара Загора е банка с дългогодишен опит, която предлага финансови решения за всеки клиент. Банката се грижи не само за бизнеса, но и за общността, където функционира. Със своята история и отговорност към клиентите и обществото, Булбанк Стара Загора продължава да се развива и да предоставя качествени финансови услуги.

Услугите на Булбанк Стара Загора: Финансови решения за всеки клиент

Булбанк Стара Загора предлага разнообразни услуги, които отговарят на финансовите нужди на всеки клиент. Банката осигурява качествени финансови решения и продукти, които помагат на клиентите им да постигнат финансовата си стабилност и да реализират своите цели.

Една от основните услуги, предлагани от Булбанк Стара Загора, е кредитирането. Банката предоставя различни видове кредити, като ипотечни кредити, потребителски кредити и кредити за бизнеса.

Те се предлагат на конкурентни условия и с гъвкави варианти за погасяване. Клиентите могат да получат финансиране за покупка на имот, за подобряване на жилищните условия, за покупка на автомобил или за развитие на своя бизнес.

Освен кредитите, Булбанк Стара Загора предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни варианти на депозити, включително съкращаващи се депозити, депозити с гарантиран доход и депозити с висока лихва.

Тези депозити предоставят възможности за пестене и инвестиране на пари, като клиентите получават гарантиран доход или висока лихва в зависимост от избрания продукт.

Булбанк Стара Загора също така предлага различни видове карти, които улесняват ежедневните финансови операции на клиентите. Картите на банката включват дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти. Те предоставят възможности за безналично плащане, теглене на пари от банкомати и онлайн пазаруване.

Клиентите могат да използват картите си за бързо и удобно управление на своите финанси.

В заключение, Булбанк Стара Загора предлага разнообразни услуги и финансови решения, които отговарят на нуждите на всеки клиент. От кредитиране, през депозити, до различни видове карти, банката предоставя гъвкави и качествени продукти. Това позволява на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и да постигнат финансовата си стабилност.

Обществена отговорност и приносът на Булбанк Стара Загора за общността

Булбанк Стара Загора не само е финансов институт, но и активен участник в общността, в която функционира. Отговорността и приносът на банката за общността са важни аспекти от нейната дейност.

Една от формите, по които Булбанк Стара Загора проявява своята обществена отговорност е чрез подкрепата на различни социални и културни инициативи. Банката активно се ангажира с проекти, които насърчават образованието, културата, спорта и околната среда. Това включва финансиране на стипендии, спонсорство на изложби и фестивали, подкрепа на спортни събития и дейности за опазване на околната среда.

Булбанк Стара Загора също така развива програми и инициативи, насочени към социално слабите групи в общността. Банката подкрепя проекти, които помагат на деца, лица с увреждания и социално нуждаещи се.

Това включва създаване на условия за образование, здравеопазване и социална интеграция на тези групи.

Булбанк Стара Загора също така се отличава със своята корпоративна отговорност към околната среда. Банката активно работи за намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на природните ресурси. Тя инвестира в зелени проекти и внедрява енергоспестяващи технологии във вътрешната си инфраструктура.

В заключение, Булбанк Стара Загора е пример за банка, която не само предоставя финансови услуги, но и допринася за общността и околната среда. Чрез подкрепа на социални и културни инициативи, помощ на социално слаби групи и отговорност към околната среда, банката изпълнява своята роля като обществено отговорен институт. Булбанк Стара Загора продължава да се ангажира с общността и да помага за развитието й.

         
Оценка: 4.9 / 5 (340 oценка)

Home » Булбанк стара загора