Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:48


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Българо американска банка

История на Българо американската банка

Българо американската банка е основана през 1991 година и е резултат от сътрудничеството между Американската агенция за международно развитие (USAID) и Българската народна банка. Целта на банката е да подпомага икономическото развитие на България, като предоставя финансови услуги на местни и международни клиенти.

През първите години от създаването си, Българо американската банка се фокусира върху предоставянето на финансови услуги на малки и средни предприятия.

С течение на времето, банката разширява своите услуги и започва да предлага и на други клиенти, като физически лица и големи корпорации.

През 2000 година, Българо американската банка става част от групата на Карпатска банкова група, която включва и други банки в Централна и Източна Европа. Това дава възможност на банката да разшири своите услуги и да предлага по-широк спектър от финансови продукти и услуги.

Днес, Българо американската банка е една от водещите банки в България и предлага широк спектър от финансови услуги, включително банкови сметки, кредити, карти за плащане, инвестиционни продукти и други. Банката има мрежа от филиали в цялата страна и предлага удобни онлайн услуги за своите клиенти.

Българо американската банка продължава да играе важна роля в икономическото развитие на България и да предоставя качествени финансови услуги на своите клиенти.

Услуги, предлагани от Българо американската банка

Българо американската банка предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Една от основните услуги, предлагани от банката, е откриването на банкови сметки. Клиентите могат да изберат между различни видове сметки, включително лични, бизнес и спестовни сметки. Банката предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки от всяко място и по всяко време.

Освен банковите сметки, Българо американската банка предлага и кредити на своите клиенти. Кредитите могат да бъдат за лични нужди, за покупка на имоти или за бизнес цели.

Банката предоставя и кредитни карти за плащане, които могат да бъдат използвани както в България, така и в чужбина.

Българо американската банка предлага и инвестиционни продукти на своите клиенти. Тези продукти включват акции, облигации, фондове и други инструменти за инвестиране. Банката предлага и услуги за управление на портфейли, които помагат на клиентите да управляват своите инвестиции по-ефективно.

Освен тези услуги, Българо американската банка предлага и други финансови услуги, като застраховки, валутни операции и международни преводи. Банката има специализирани отдели за обслужване на малки и средни предприятия, както и на големи корпорации.

Българо американската банка се стреми да предоставя на своите клиенти качествени и иновативни финансови услуги, които да отговарят на техните нужди и изисквания. Банката има силна репутация на пазара и продължава да бъде един от водещите играчи в банковия сектор в България.

Развитие на Българо американската банка в България и САЩ

Българо американската банка е една от водещите банки в България и има дългогодишен опит в предоставянето на финансови услуги на своите клиенти. Банката има мрежа от филиали в цялата страна и предлага удобни онлайн услуги за своите клиенти.

През годините, Българо американската банка е развивала своята дейност както в България, така и в САЩ. Банката има представителства в Ню Йорк и Чикаго, които предоставят финансови услуги на местни и международни клиенти. Българо американската банка е част от Карпатска банкова група, която включва и други банки в Централна и Източна Европа. Това дава възможност на банката да разшири своите услуги и да предлага по-широк спектър от финансови продукти и услуги.

Българо американската банка е активен участник в икономическото развитие на България.

Банката е финансирала множество проекти в различни сектори, като енергетика, транспорт, туризъм и други. Българо американската банка е била наградена за своята роля в развитието на българската икономика и за своята социална отговорност.

Българо американската банка се стреми да бъде лидер в иновациите в банковия сектор. Банката инвестира в технологии и разработва нови продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на своите клиенти. Българо американската банка е първата банка в България, която предоставя услугата за моментални преводи между банкови сметки.

В бъдеще, Българо американската банка ще продължи да развива своята дейност и да предоставя качествени финансови услуги на своите клиенти. Банката ще продължи да инвестира в технологии и иновации, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да бъде лидер в банковия сектор в България и САЩ.

         
Оценка: 4.5 / 5 (372 oценка)

Home » Българо американска банка