Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Българска банка за развитие

История на Българска банка за развитие

Българска банка за развитие е основана през 1999 година като държавна институция, която има за цел да подпомага развитието на българската икономика чрез предоставяне на финансови ресурси за инвестиции в различни сектори. Банката е регистрирана като акционерно дружество и е част от системата на Българската народна банка.

От момента на своето създаване, Българска банка за развитие е играла важна роля в икономическото развитие на страната. Банката е фокусирана върху предоставянето на финансови ресурси за инвестиции в различни сектори, като енергетика, транспорт, туризъм, земеделие и други.

Една от главните финансови институции, които предоставят кредити на малки и средни предприятия в България, е Банката за развитие. Банката предоставя финансови ресурси за различни проекти, като например инвестиции в нови технологии, разширяване на производствените капацитети и други.

През годините една от водещите банки в България е развила широка гама от продукти и услуги, които са насочени към различни сектори на икономиката.

Банката предлага кредити, лизингови продукти, гаранции, факторинг и други финансови услуги.

Активният партньор на международни финансови институции, като Европейската инвестиционна банка, Европейския банк за възстановяване и развитие и други, е банката за развитие в България. Банката е участник в множество проекти, които са насочени към подпомагане на икономическото развитие на България.

В заключение, една от водещите банки в България играе важна роля в икономическото развитие на страната. Банката предоставя финансови ресурси за инвестиции в различни сектори на икономиката и е активен партньор на международни финансови институции. Една от ключовите институции за развитие на България, която продължава да играе важна роля в икономическото развитие на страната, е финансовата организация, която е национална и има дългогодишен опит в тази област.

Продукти и услуги на Българска банка за развитие

Българска банка за развитие предлага широка гама от продукти и услуги, които са насочени към различни сектори на икономиката. Банката предоставя финансови ресурси за инвестиции в различни проекти, като например инвестиции в нови технологии, разширяване на производствените капацитети и други.

Един от най-важните продукти, които предлага Българска банка за развитие, са кредитите за малки и средни предприятия. Тези кредити предоставят финансови ресурси за различни проекти, като например разширяване на бизнеса, инвестиции в нови технологии и други. Банката предлага и лизингови продукти, които са насочени към различни сектори на икономиката, като например транспорт, селското стопанство и други.

Освен кредити и лизингови продукти, тази финансова институция предлага и гаранции. Тези гаранции предоставят финансова сигурност на клиентите на банката, като гарантират за изпълнението на договорени задължения.

Банката предлага и факторинг, който е подходящ за компании, които имат нужда от финансова ликвидност.

Финансовата институция предлага специализирани продукти за различни сектори на икономиката. Например, банката предлага продукти за енергийни проекти, които са насочени към инвестиции във възобновяеми източници на енергия. Банката предлага и продукти за инвестиции в туризма, които са насочени към развитието на туристическия сектор в България.

В крайна сметка, финансовата институция предлага разнообразни продукти и услуги, които са насочени към различни сектори на икономиката. Банката предоставя финансови ресурси за инвестиции в различни проекти, като предлага кредити, лизингови продукти, гаранции, факторинг и други финансови услуги. Банката предлага и специализирани продукти за различни сектори на икономиката, като например енергетика, туризъм и други.

Партньорства на Българска банка за развитие

Българска банка за развитие е активен партньор на международни финансови институции и има множество партньорства с различни организации и компании. Банката работи с международни финансови институции, като Европейската инвестиционна банка, Европейския банк за възстановяване и развитие и други, за да предостави финансови ресурси за различни проекти в България.

Българска банка за развитие има множество партньорства с различни организации и компании в България. Банката работи с местни и международни компании, за да предостави финансови ресурси за различни проекти в различни сектори на икономиката. Банката има партньорства с компании в секторите на енергетиката, транспорта, туризма, земеделието и други.

Една от водещите финансови институции в България е активен участник в множество проекти, които са насочени към подпомагане на икономическото развитие на страната.

Банката работи с местни и международни организации, за да предостави финансови ресурси за различни проекти, като например инфраструктурни проекти, проекти за енергийна ефективност, проекти за развитие на туризма и други.

Една от водещите финансови институции в България има множество партньорства с местни и международни организации, които са насочени към подпомагане на икономическото развитие на България. Банката работи с местни и международни неправителствени организации, за да предостави финансови ресурси за различни проекти, като например проекти за развитие на малките и средните предприятия, проекти за развитие на земеделието и други.

В заключение, финансовата институция е активен партньор на международни финансови институции и има множество партньорства с различни организации и компании в България. Банката работи с местни и международни организации, за да предостави финансови ресурси за различни проекти в различни сектори на икономиката. Банката е активен участник в множество проекти, които са насочени към подпомагане на икономическото развитие на България.

         
Оценка: 4.5 / 5 (340 oценка)

Home » Българска банка за развитие