Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бързи заеми

До преди няколко години тегленето на бързи заеми се приемаше като да вземеш пари от лихвар. Лошата слава им се носеше защото множество млади хора мислеха, че могат да вземат дадена сума без да я върнат. Като следствие от това те попадаха в черните списъци на колекторски фирми и биваха подложени на всякакъв вид методи за събиране на вземания. Това до известна степен се дължеше на финансова неначетенодт и недостатъчната  намеса на държавното законодателство за този вид дейност. Малко по-късно когато много други граждани станаха свидетели на последиците от неизплатените дългове, те получиха знания как, за какво и колко да взимат назаем от кредитните институции. И така в днешно време народа се научи, как да използва инструмента потребителски кредит.

За да бъде легитимен този бизнес управляващите взеха присърце регулацията на дейността и започнаха да налагат закони, с цел защита на гражданите от една страна и предпазване на кредиторите от фалит от друга страна.

Регистрация на фирмите за бързи заеми

Всички легитимни фирми за бързи заеми в България трябва да отговарят на определени условия. Всяка година изискванията към тях стават все по-сурови, но ако искат да получат регистрация в БНБ, задължително трябва да ги покрият. За да се уверите, че не всеки може да се настани на пазара за бързи заеми ви предлагам някои от точките, които трябва да се спазват. Сред тях са освен регистрацията в БНБ, лиценз от Комисията по финансов надзор, капитал от 1 млн. лв., Лични изисквания към управителите (висше образование и опит в правото, финансите и икономиката) и др.

Морален аспект на дейността на фирмите за бързи заеми.

Повечето фирми на българският финансов пазар имат за цел да докажат, че са сериозни и морално отговорни за дейността си. Те не подкрепят лоши кредиторски практики, подобни на древните лихвари. Също така не насърчават агресивният маркетинг, който дори телефонните оператори налагаха в не далечното минало. Те не се възползват от безизходната ситуация на някои свои клиенти, за да ги принудят да подпишат договор, които ще им навреди.

Предлагат продуктите си на прозрачни условия. Вадейки всичката възможна информация, застраховат клиента, че няма да остане не усведомен или подведен от това. Тези и още много други етични правила са в основата на дейността на фирмите за бързи заеми. Ако политиката на всички е такава пазара щеше да е много по-безопасен. За това винаги проверявайте фирмената политика и изисквайте възможно най-много информация, когато се доверявате на фирма за бързи заеми.

         
Оценка: 4.8 / 5 (176 oценка)

Home » Бързи заеми