Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бързи кредити онлайн с месечни вноски

Бързи кредити онлайн с месечни вноски са сред най-бързо развиващите се финансови продукти. Популярността им се дължи на редица плюсове. Освен, че заявката за тях става бързо, вероятността за одобрение е гарантирана. Онлайн платформата осигурява пълна прозрачност и планиране на погасителният процес от самото начало.

Бързи кредити онлайн с месечни вноски – винаги когато имате нужда от пари.

Необходимостта от допълнителни финансови средства често пъти е изненадваща. Когато най-малко очаквате или колата може да ви изостави или пък да изпадне страшна оферта, която не може да изпуснете. За такива случаи е изработен именно този вид кредити. За да кандидатствате за Бързи кредити онлайн с месечни вноски не се изисква много. Сумите, които се отпускат са малки ( между 300 и 5000 лв.) и по тази причина не се налага да подготвяте каквато и да е документация. Няма да ви карат да пишете фермани с обяснения как ще харчите  парите. Просто трябва да попълните кратка форма и да изчакате 5 минути, за да бъдете одобрен. 

Как се кандидатства за Бързи кредити онлайн с месечни вноски?

За да заявите Бързи кредити онлайн с месечни вноски трябва да влезете на интернет страницата на компанията – кредитор. На видимо място е поставен бутона Заяви или Кандидатствай. Натиснете го и ще се отвори кратък и опростен интерактивен формуляр. Първата стъпка при попълването му е да изберете сумата и периода за който желаете да я изплатите. Там моментално ще видите лихвата, която ще се генерира. Това прави условията ясни и не крие наказателни лихви. След като сте определили желаната сума предстои да попълните кратка информация от личната ви карта. На база тези данни кредитора ще направи справка. Следва да натиснете бутона „Заяви” и след 5 минути ще получите известие като SMS или e-mail, че сте одобрен. Скоро след това сумата ще бъде преведена на банковата ви сметка или изплатена чрез easypay. Метода на превеждане на парите зависи от Вашите предпочитания и се задава по време на попълване на интерактивната форма.

Бързи кредити онлайн с месечни вноски – връщане на заема.

Погасителният план на кредита се изготвя още в момента на заявяване. Той включва детайли като размер на месечната вноска и брой месеци, през които ще се внася сумата. Падежната дата винаги е съобразена спрямо датата за получаване на заплата. Това максимално улеснява връщането на кредита, като по този начин винаги ще разполагате с пари, за да върнете заема. 

Важно!!! Винаги теглете Бързи кредити онлайн с месечни вноски точно толкова колкото са ви необходими и се съобразявате с личните си възможности за погасяване. По този начин ще си осигурите необходимата финансова помощ и ще я върнете на кредитора в срок, без излишно забавяне.

         
Оценка: 4.8 / 5 (191 oценка)

Home » Бързи кредити онлайн с месечни вноски