Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:24


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бърз кредит без лихва

Бърз кредит без лихва

Бърз кредит без лихва – Маркетингов подход, от който все повече фирми се възползват

Лихва- за вас това може би е най-неприятната част от изтеглянето на кредит, но за кредитора това е смисъла на дейността, която упражнява. Лихвеният процент е сумата, с която се оскъпява всеки заем, или иначе казано цената на която дадена сума пари ви се отпуска за лично ползване. Всеки кредит с лихва за вас означава известна загубена сума, но без лихвите не би имало смисъл за кредитните фирми да работят и възможност  да съществуват. А без тях, животът не е по-лек!

От гледна точка на кредитора лихвата осмисля цялата му дейност . Всеки заемодател работи, за да получи като награда за труда си малката сума пари, която ще му изплатите, заедно с основната сума (главницата). Колкото е по-голяма лихвата, толкова е по-голяма печалбата на кредитната фирма. И предвид всичко това сигурно ви се иска поне от време на време да имате възможност да теглите заем, който да не се оскъпява, ако бъде върнат в предварително отговорният срок. Е, това време настъпи. Все повече кредитни институции си позволяват периодично да правят подаръци на своите дългогодишни клиенти, като им отстъпват скромни суми без да очакват допълнителна печалба от това. За някой компании е подарък, а за други маркетингов инструмент, с който да привлекат все повече клиенти и да си осигурят редовни потребители.

Бърз кредит без лихва – за каква сума мога да кандидатствам?

Предвид факта, че кредитора няма да има печалба, ако ви отпусне бърз кредит без лихва, то поне не трябва да е на загуба, за да има смисъл да го прави. По тази причина сумите, който се отпускат са далеч по-ограничени. Обикновено са достатъчни, за да посрещнете един по- сериозен непредвиден разход и са от порядъка на до 800 лв. Всяка фирма, която отпуска заеми използва различни методи за оценка на състоянието на своите клиенти. Те търсят надежден и съвестен  клиент, който да има потенциал да изплати взетата сума. За това се гарантира чрез поръчител, трудов договор или чрез някакъв вид залог. При наличието на поне един от тези фактори спокойно можете да получите одобрение за бърз кредит без лихва.

Бърз кредит без лихва – лични притеснения?

Много хора, при заявката си за бърз кредит без лихва се безпокоят дали зад този изгоден продукт не се крие някаква уловка. В повечето случаи няма повод за притеснения. Тези кредити не крият скрити такси и не носят финансова  опасност за потребителите. Те не носят и видима печалба за кредитора, въпреки това той няма да е на загуба от това, че отпуска бърз кредит без лихва, а тъкмо обратното – ще спечели лоялен клиент за в бъдеще!

         
Оценка: 4.5 / 5 (372 oценка)

Home » Бърз кредит без лихва