Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 03.04.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бърз кредит до 1000 лв

Често ни се случва да се замислим „сега ако бях взел още една заплата щях да си купя …, или щях да направя …“. Хубаво е човек да си помечтае, нали е безплатно. Но сега вече не е необходимо да се ограничаваме само с мечтите си. Ако вземете бърз кредит до 1000 лв. Можете още днес да направите някои от тях реалност.

Защо да кандидатствам за бърз кредит до 1000 лв.?

Това е една прилична сума, с която можете да реализирате много от плановете си. Например можете да стартирате поетапен ремонт на дома си или да инвестирате малко средства в личното си образование или визия. Без значение! Желания безброй. Трябва само да кандидатствате за бърз кредит до 1000 лв. Финансистите са изчислили, че за българският стандарт тази сума е достатъчна да си свършите работа и после спокойно на части да я върнете, без това значително да натоварва месечният ви бюджет.  Погасителните вноски на този вид бърз кредит са съвсем приемливи, винаги са равни и съобразени според възможностите ви за изплащане. С други думи когато кандидатствате за бърз кредит до 1000 лв. Сам задавате желаната дата, на която да внесете сумата. За да избегнете падежната дата да ви сварва неподготвени е препоръчително да я фиксирате след датата ви за заплата или друг вид доход, на който разчитате, за да архивирате сумата. Освен това са съобразени с допустим процент от месечното ви възнаграждение. Това изхожда от факта, че няма как да ви таксуват със сума, без която е немислимо да преживеете до следващата заплата.

Ясните условия са друг значим фактор за да изтеглите бърз кредит до 1000 лв.

В момента на заявяването, а дори и преди това можете да се запознаете с всички важни елементи на продукта. Из между тях са метод на връщане, период за изплащане, размер на лихвата и с колко ще се оскъпи заема, и пр. Всяка от тези точки е изключително важна и трябва добре да прецените да можете да покриете изискванията на кредитната компания. От това зависи дали накрая ще сте доволни от сключената сделка, дали ще архивирате заема без затруднения и неприятни изненади, и на по късен етап дали ще оставите добро впечатление пред заемодателя, за да ви бъде отпуснат отново креди, ако възникне нужда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (630 oценка)

Home » Бърз кредит до 1000 лв