Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

бърз кредит онлайн без трудов договор

бърз кредит онлайн без трудов договор

Как да получим бърз кредит онлайн без трудов договор?

Преди време това беше просто невъзможна мисия, но днес с развитието на технологиите и финансите това изобщо не е трудна задача. Все пак за всяка кредитна институция имат подходящ продукт за всяка ситуация. Ако сте изпаднали в ситуация, от която единственият изход е да вземете пари на заем, тогава вариантите са два –  или се допитвате до приятел, или да се обърнете към фирма за кредити.

Разбира се, много хора избират първата опция, но за други това не е решение. Дали защото вече не веднъж са прибягвали до услугите на приятелите си или защото им се иска нуждата от пари да не се разчува навред, те просто избират верен финансов партньор за бърз кредит онлайн без трудов договор.

Тегленето на  заем от кредитна фирма на първо място ви осигурява дискретност. Никой не афишира, че сте в нужда или, че теглите кредит. Не ви питат за какво ще харчите парите, които ви дават, което от своя страна си е спокойствие. От друга страна са винаги надежден източник на финанси. Вярно е, че кредиторите си подбират клиентите, но ако сте редовен потребител или за първи път взимате бърз кредит онлайн без трудов договор със сигурност ще получите одобрение и ще ви осигурят необходимата подкрепа.

Как да гарантирам, че съм подходящ за бърз кредит онлайн без трудов договор?

Кредитните компании търсят надеждни клиенти. За тях всеки отпуснат кредит е продадена стока, а всеки лихвен процент е печалба. За да си осигурят печалба и да осмислят дейността си те отдават заеми само на кандидати способни да архивират дълга. Основен похват за това е представянето на трудов договор, но много българи работещи в сивия сектор нямат такъв, или просто не разчитат на доходи от заплата. За тях е предназначен продукта бърз кредит онлайн без трудов договор. За да получат одобрение за заем те трябва да разполагат с доказателство, че имат друг доход. За такъв се смята както редовните държавни помощи като майчинство, пенсия, или обезпечение за безработица, така и рентирани движимо и недвижимо имущество. Ако разполагате с поне едно от изброените, нямате повод за притеснение. Всяка компания би ви отдала бърз кредит онлайн без трудов договор.

Каква сума може да ми бъде отпусната, ако кандидатствам за бърз кредит онлайн без трудов договор?

За да ви защити от провал при изплащането на заема всеки кредитор слага таван на финансовите си продукти. В случаите когато желаете да ви отпуснат бърз кредит онлайн без трудов договор лимита обикновено е 800- 1000 лв.

Сумата е малка, за да сте сигурни, че с наличните ви доходи успешно ще приключите изплащането, но и е достатъчна, за да покриете непредвидените разходи. За това малките кредитни фирми са винаги надеждни, когато сте в беда.

         
Оценка: 4.8 / 5 (483 oценка)

Home » бърз кредит онлайн без трудов договор