Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Вива кредит

Вива кредит

Вива кредит – шанс за бързо и лесно получаване на кредит

Кандидатстването за Вива кредит ви предоставя възможност за бързо и лесно получаване на желания кредит. В съвременния интензивен свят, в който всичко се променя със скоростта на светлината, е особено важно да имате достъп до източник, благодарение на който бихте могли да си набавите необходимите допълнителни финансови средства в максимално кратки срокове. При това без да е нужно да изготвяте купища документи или да чакате по банкови гишета и опашки. От закъсняване на заплатата до нужда от покриване на спешни медицински разходи – това са само част от най-често срещаните ситуации, при които сроковете за получаване на кредита са от жизненоважно значение за вас.

Можете да кандидатствате за Вива кредит изцяло онлайн, докато сте се разположили удобно пред своя домашен или служебен лаптоп. Всичко, което се изисква от вас, е да попълните стандартна форма за кандидатстване, съдържаща основно данни от личната ви карта. Това ще ви отнеме само няколко минути, след което просто изпращате формата и изчаквате отговор от кредитора.

Вива кредит – откритост и прозрачност на информацията

Кандидатствайки за Вива кредит, ще имате възможност да посочите конкретната сума, от която се нуждаете към настоящия момент, както и сроковете за нейното изплащане, които биха били най-удобни за вас. Също така ще ви бъде предоставена цялата информация по кредита, която ви е необходима, за да можете да изчислите колко точно средства ще трябва да отделите за погасяването му. Това е от особено голямо значение при вземане на кредити, тъй като всичко по самото погасяване трябва да бъде добре планирано, за да не се сблъскате с потенциални финансови проблеми и затруднения.

Използвайте предоставената ви информация за съответния Вива кредит, за да си направите прецизни изчисления относно неговото погасяване. Трябва да сте сигурни, че условията по кредита отговарят напълно на вашите потребителски интереси и финансови възможности. Не забравяйте, че сумата на всеки един вземан от вас кредит е нужно да бъде съобразена от една страна с настоящите ви нужди, а от друга – с редовните доходи, които получавате, и вашата платежоспособност.

Вива кредит – относно неговото изплащане

Безпроблемното изплащане на взетия Вива кредит зависи най-вече от вашата финансова дисциплина и отговорност в рамките на съответния период от време. Бъдете внимателни по отношение на своите лични финанси и правете всичко възможно, за да гарантирате пълната им стабилност и сигурност. Не правете излишни покупки или разходи, за които не сте сигурни дали можете да си позволите. Също така при изготвяне на седмичните или месечните си бюджети задължително предвиждайте вноските, които трябва да платите по своя кредит.

При възникване на непредвидени обстоятелства или събития, които биха могли да възпрепятстват изплащането на взетия Вива кредит, задължително се свържете веднага с кредитора. Криенето на информация или отлагането на неприятен разговор по никакъв начин няма да ви помогне, а ще влоши още повече нещата. В повечето случаи кредиторите проявяват разбиране към клиента и са готови да му предоставят допълнителна възможност за коректно издължаване. Вероятно ще бъдете свързани с консултант, с който заедно да съставите план за изплащане, удовлетворяващ оптимално и двете страни.

         
Оценка: 4.8 / 5 (192 oценка)

Home » Вива кредит